Partnerbijdrage
29 september - 13:58
Doen wat nodig is, dat is De Kern

Doen wat nodig is, dat is De Kern

Stichting de Kern is een kleinschalige zorginstelling waar mensen met een zorgindi[1]catie kunnen wonen in een huiselijke sfeer, al dan niet met 24-uurs begeleiding. Op vijf locaties in Friesland, voor zij die het nodig hebben. Zoals Jack die in Hommerts woont en in Sneek werkt. Samen met gedragswetenschapper Sara vertelt hij over zijn leven bij De Kern.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 12:10
‘We bieden meerwaarde binnen de opleiding verpleegkunde’

‘We bieden meerwaarde binnen de opleiding verpleegkunde’

Met een kleine 700 studenten is Menso Alting in Groningen de kleinste ROC van ons land. „En we zijn de beste ROC van Noord-Nederland, volgens de Keuzegids”, zegt Alice Veenhuizen, docent opleiding verpleegkunde. Goed onderwijs, gedrevenheid en een bredere kijk op de mens en de maatschappij, wat de kwaliteit van al onze opleidingen ten goede komt, liggen hieraan ten grondslag.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 12:00
Door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt

Door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt

- Verhuizen naar een verpleeghuis vanwege dementie op jonge leeftijd is zwaar. Dat men daarmee ook een waardevolle daginvulling buitenshuis kwijtraakt, maakt het er niet gemakkelijker op. Daarom maakt een projectgroep zich hard voor het behoud van die daginvulling, met als doel de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te behouden.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 11:51
NAH Zorg

NAH Zorg

‘Wij zijn ons brein’, zegt neurowetenschapper Dick Swaab. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar die zin geeft wel aan hoe belangrijk onze hersenen zijn. Schade aan ons brein zorgt veelal voor ingrijpende veranderingen in cognitie, gedrag en emotie.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 11:41
‘Op je eigen manier oud worden in een fijne en veilige omgeving’

‘Op je eigen manier oud worden in een fijne en veilige omgeving’

Op zaterdag 24 september opent Westerholm in Haren een nieuwe vleugel. Deze bestaat uit 37 appartementen, waardoor het totaal aantal appartementen in de 3 vleugels nu op 112 komt. De nieuwe appartementen zijn inmiddels allemaal bewoond en dat zegt iets over de manier waarop Westerholm opereert. „Wij vinden het belangrijk dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden en dat spreekt aan”, zegt directeur Dineke Katerberg.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 11:26
Jouw gezicht laten zien om anderen de mens achter je, jou te leren vertrouwen

Jouw gezicht laten zien om anderen de mens achter je, jou te leren vertrouwen

Een voormalig winkelpand aan de Leeuwarder Voorstreek. Stay Focused staat er op het raam. Sonny Boelhouwer is het gezicht van het Leeuwarder bedrijf in ambulante begeleiding en forensische zorg. Na een roerig leven als beroepsmilitair wil hij met zijn ervaring en inzicht mensen helpen. “Overlast is vaak schijn. Mensen vragen om aandacht, liefde en erkenning.”
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 11:21
Slimmerik

Slimmerik

Erik Velstra zag het als jeugdhulpverlener en later als leraar in het speciaal basis[1]onderwijs: veel kinderen met autisme zijn aan het overleven. „Met autisme begrijp je de wereld om je heen vaak anders dan de mensen zonder autisme. Dit komt omdat de informatie op een andere manier verwerkt wordt in de hersenen. Daar zit een wederkerigheid in. Daar zit ook de oplossing waarmee je jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) van overleven naar leven kunt helpen.”
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 11:15
Betekenis hebben voor mensen die niets meer hebben

Betekenis hebben voor mensen die niets meer hebben

Ambulante begeleiding? Als je er niet middenin zit, is het heel onbekend. Bianca Kooistra-Seerden en Wietze Kooistra van Magis Ambulante Begeleiding in Franeker vertellen er met plezier over. ,,Onze doelgroep is niet gevaarlijk of gek. Dat ze weinig mensen vertrouwen is niet zo vreemd.”
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 09:44
‘Bewoners zo lang mogelijk de regie over eigen leven bieden’

‘Bewoners zo lang mogelijk de regie over eigen leven bieden’

„Het gaat hier niet om zorg, het gaat hier vooral om het leven. En mocht er zorg nodig zijn, dan is het er.” Dat zegt Gré Wiskerke- Hulshof, directeur-bestuurder van De Leyhoeve Zorg in Groningen. De Leyhoeve is een woonlandschap voor 55-plussers en biedt werkelijk alles onder één dak. Mooi wonen, dat vooral, maar ook fitness, een zwembad, en talloze clubjes en activiteiten. „Er is veel ruimte voor ontmoeting wat bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners”, geeft Wiskerke aan. En daarbij wordt de omgeving niet vergeten.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 09:35
Fidesta Zorg, veilig vertrouwd wonen tussen thuis en verpleeghuis in

Fidesta Zorg, veilig vertrouwd wonen tussen thuis en verpleeghuis in

Fidesta huizen zijn er voor mensen met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn. Zelfstandig wonen in je eigen appartement, met vrijheid en regie over je eigen leven, met 24 uurs toezicht en lichte tot matige zorg. Oftewel: een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in. Oprichtster Kathy Terenstra van Fidesta over de huizen, de franchiseformule in wonen met zorg en mensen gelukkig laten zijn.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 09:27
Een groepspraktijk in mond- en tandzorg voor ieder budget

Een groepspraktijk in mond- en tandzorg voor ieder budget

Al ruim dertig jaar een vertrouwde tandartsenpraktijk in Leeuwarden: Dental Dynamic van oprichter en eigenaar Jeroen Molenberg. Met een hecht team van 32 mensen werkt hij iedere dag aan de beste mondzorg. Van tijd voor intake, het belang van mondhygiëne en het beste plan voor iedere patiënt en ieder budget. „Een gezonde mond is het begin van lichamelijk en mentaal welzijn.”
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
19 september - 09:21
‘We zorgen voor elkaar, DEI is de maatschappij in het klein'

‘We zorgen voor elkaar, DEI is de maatschappij in het klein'

Doen wat je belooft, iedere dag weer. Passie en professionaliteit verenigen zich in Aukje van der Meulen, oprichtster en directeur van DEI Dagbesteding en Integratie in Sint Jacobiparochi. Zorg verlenen aan mensen die het nodig hebben, hard nodig hebben. Toewijding en betrokkenheid met de voeten in de Bildtse klei.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
16 september - 16:26
Vraag naar dagbesteding onverminderd groot

Vraag naar dagbesteding onverminderd groot

„Met elkaar willen we goede zorg leveren en mensen op weg helpen in de maatschappij.” Dat zegt Monique Pol van Zorgboerderij Vossenburght, gelegen ten noorden van Winschoten. Sinds 2005 laat de Vossenburght zien waar een zorgboerderij voor zou moeten staan. „We vormen één groot en warm gezin, waarin iedereen zich op zijn of haar manier thuis kan voelen. Als je dat met je hart doet, dan draag je kwaliteit uit”, geeft Monique aan. Ze pleit voor een branchevereniging voor zorgboerderijen, zodat de mensen die er gebruik van maken beter beschermd worden.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
16 september - 16:19
Dagritme geeft richting en kleur aan het leven

Dagritme geeft richting en kleur aan het leven

De Nieuwe Start biedt ondersteuning aan volwassen mannen die om uiteenlopende redenen niet voor zichzelf kunnen zorgen. De organisatie bestaat uit een woonvoorziening in Nieuw-Amsterdam en een dagbesteding leercentrum in Emmen. De 24-uurs begeleiding, een regelmatig dagritme en activiteiten geven het leven van de mannen richting en kleur.
[LEES VERDER]
Partnerbijdrage
16 september - 16:13
'Iedereen heeft het recht om zich te kunnen ontwikkelen'

'Iedereen heeft het recht om zich te kunnen ontwikkelen'

Dat zegt Tobias Eijgelshoven bestuurder van CURA XL. Het bedrijf nam onlangs de stichting Klein Voorhout over, inmiddels omgedoopt naar locatie Rozenstraat, waardoor de zorg voor de cliënten gewaarborgd is. CURA XL is een gecertificeerde zorg- en dienstverlener, specialist in het bieden van zorg op alle leefgebieden. Daarbij richt men zich vooral op jongeren en (jong) volwassenen met een complexe meervoudige problematiek. „Maar, we kennen geen selectie aan de poort en proberen iedereen met een hulpvraag te helpen”, maakt Eijgelshoven duidelijk.
[LEES VERDER]