De beloften van 2022: deze Noordelijke ondernemingen hebben flinke groeipotentie

De beloften van 2022: deze Noordelijke ondernemingen hebben flinke groeipotentie

In de toekomst kijken. Als het aankomt op de economische ontwikkelingen zijn er wat dat betreft weinig uitdagender tijden te bedenken dan die van nu. Toch hebben vier noordelijke ‘waarzeggers’ zich gewaagd aan een voorspelling. Erwin Damberg (Founded in Friesland), Dina Boonstra (NOM), Cees Jan Groen (Venturelab Groningen) en Niels Palmers (Young Business Award) vertellen op welke startups we moeten letten komend jaar.

De lijst die daaruit ontstaat, is divers. Het zijn beginnende ondernemingen die de potentie hebben om flink te gaan groeien. Ondanks, of dankzij corona. Onze waarzeggers noemen heel verschillende start- en scaleups. Sterker nog: slechts drie jonge ondernemingen (Tapp.online, Paques Biomaterials en Flow Money Automation)) kregen meer dan één stem. Ook zijn de branches waarin die zich bewegen nogal uiteenlopend. Toch zijn er wel wat algemeenheden te onderscheiden. De opvallendste zaken hebben we gelabeld als Impact, Branche, Tech en Friesland.

Om maar met het eerste te beginnen: het is leuk om mooie businessplannen te ontwikkelen, maar als de planeet intussen naar de knoppen gaat, kopen we er weinig voor. Impact maken is een overkoepelend thema bij de ondernemingen die als kansrijk voor komend jaar worden gezien. Dat is niet verrassend, maar wel erg evident. Het gaat van manieren om schone energie op te wekken via water en papier besparen tot het upcyclen van afvalstromen.

Impact gaat verder dan zorgen voor de aarde, hoewel elke beginnende onderneming dat openlijk van belang vindt. Veel van de kansrijke startups bewegen zich in de Life Science & Health en daar betekent impact wat anders. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven. Noord-Nederland is goed op dit terrein, dat voor de overheden ook al een hele tijd als speerpunt geldt. Dat werpt zijn vruchten af.

Nog zo’n speerpunt is IT, in wezen een containerbegrip. Alle kansrijke ondernemingen maken gebruik van de slimme inzet van digitale technologie om hun doelen te bereiken. In de afwikkeling van financiële producten, in het streven naar efficiënter werken, in de maakindustrie, overal. Enkele bedrijven die zich volledig op digital storten om klanten te faciliteren, scoren goed op de verwachtingsladder. Nog altijd.

Lees ook:

Er is nog een digitale wereld te winnen in het noordelijk MKB

En dan is er nog een opvallend element in de ingestuurde lijstjes: Friesland doet het heel goed. Waar Groningen de start-upwereld van Noord-Nederland jarenlang domineerde, is het verschil in deze rangschikking bijna weg. Onze experts noemden twaalf Groningse ondernemingen, tegenover tien Friese. Drenthe komt er met drie nominaties iets bekaaider vanaf.

Flow Money Automation

Bij banken en andere financiële instellingen kennen ze de startup uit Tijnje gewoon als Flow. De app die automatisch je inkomende geld verdeelt over verschillende rekeningen en je een beter financieel overzicht geeft, werd dik een jaar geleden gelanceerd. Inmiddels zijn duizenden rekeningen aan de app gekoppeld. Het aantrekken van investeerders afgelopen jaar, moet in 2022 gaan zorgen voor een verdere expansie in Europa. Dat oprichters Daan van Klinken en Niels Mulder er vertrouwen in hebben, bleek tijdens het tv-programma Dragon’s Den. Verschillende Dragons wilden investeren, maar de Friezen sloegen hun biedingen (anderhalf miljoen euro tegen twintig procent van de aandelen) resoluut af.

Lees ook:

Fintech uit Friesland wil domineren met automatisering financiën
Tapp.online

Intelligent papier. Dat is wat Niels Postma uit Joure met zijn Tapp maakt. Door chips, sensors, batterijen en printplaatjes toe te voegen, neemt het papier de rol van elektrische apparaten over. De oplossing maakt naam in de internationale logistieke keten. Daarin wordt veel gebruik gemaakt van meetinstrumenten (gemaakt van plastic, metaal en niet-recyclebare onderdelen) om variabelen als temperatuur, locatie en luchtvochtigheid van goederen in de gaten te houden. Het inmiddels in Leeuwarden gevestigde Tapp.online maakt die instrumenten overbodig. Het slimme papier, gemaakt van honderd procent landbouwafval, registreert dezelfde variabelen, die simpel met een smartphone uit te lezen zijn. Een eigen cloud platform maakt de gegenereerde data direct inzichtelijk.

Paques Biomaterials

Paques ontwikkelt in Balk al dertig jaar waterzuiveringssystemen die tegelijkertijd biogas produceren. Met de spin off Paques Biomaterials komt daar een zeer kansrijke positie bij. Uit afvalwater produceert de startup natuurlijke, biologisch afbreekbare PHBV-biopolymeren. Dat zijn belangrijke bouwstenen van biokunststof. René Rozendal en Joost Paques leiden het bedrijf, dat het afgelopen decennium gebruikte om de technologie te vervolmaken. Voor komend jaar staat de bestorming van de markt op het programma. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Cure Technology

Coca-Cola investeerde vorig jaar flink in de proeffabriek van Cure in Emmen. Dat is een stap naar de verdere vercommercialisering van de plasticrecycler. Komend jaar wordt de belofte verder ingelost, is de verwachting. Cure is een samenwerking tussen Cumapol en Morssinkhof. DSM Niaga, Dufor, Coca-Cola en NHL Stenden sloten later aan. De proeffabriek in Emmen maakt 24/7 polyesterkorrels uit gebruikte polyester. De doorbraak is dat Cure ook polyester kan hergebruiken dat vertroebeld is door kleurstoffen en andere materialen. Wie bedenkt dat tot nu toe slechts 9 procent van het wereldwijde polyester gerecycled kon worden vanwege de vertroebeling, snapt dat de kansen voor Cure reusachtig zijn. Marco Brons, Josse Kunst en Mark Ruesink leiden de startup.

Gmak

‘Disruptive’ is een term die Chris van der Voorn uitgevonden had kunnen hebben. De directeur van internetbureau Tres in Heerenveen is oprichter van Gmak, dat de traditionele huizenmarkt aanvalt. Particulieren kunnen op het platform hun huis verkopen zonder tussenkomst van een makelaar. Dat het platform een succes kan worden, blijkt uit het chagrijn dat Funda tentoon spreidt. Dit jaar weerde de bekendste huizenverkoopsite startup Gmak van zijn platform. Gmak kaartte vervolgens de zaak aan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De messen zijn geslepen, de groei gaat voor het Friese bedrijf vrolijk door. Als de huizenmarkt komend jaar net zo vrolijk doorgroeit, ziet de toekomst van Gmak er rooskleurig uit.

Susphos

Fosfaten zijn in grote hoeveelheden schadelijk voor het milieu. Tegelijkertijd zijn ze nodig als grondstof voor kunstmest en brandwerende producten. De wereldwijde voorraden fossiele fosfaten raken op. Tel die drie feiten bij elkaar op en de conclusie dat de recycling van fosfaten een goed idee is, is snel getrokken. Dat lukte nooit goed op een efficiënte manier, tot nu. Met collega-onderzoekers ontwikkelde CEO Marissa de Boer aan de UvA een nieuw recyclingproces. De pilotfabriek in Leeuwarden werkt geweldig. Voor komend jaar staat de opschaling naar een grote fabriek gepland. Mede door de aankomende verplichting tot fosfaatrecycling in Duitsland (2026) zijn de haast en de kansen voor de Friese startup van het jaar groot.

Branchkey

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen ontstaan regelmatig startups, waarvan sommigen zeer succesvol worden. Branchkey kan wel eens één van die succesverhalen worden. Robin Schut en Diarmuid Kelly, onderzoekers uit de richting van artificial intelligence (AI) en Computer Science, besloten in 2017 een probleem op te lossen. Ze ontwikkelden een privacybestendige manier voor banken, ziekenhuizen en andere instanties om samen te werken onder dat gevoelige data gedeeld hoeft te worden. Dat doen ze met behulp van Federated Machine Learning. Die technologie laat informatie delen via modellen, in plaats van via data. In wezen leren AI-modellen van elkaar dankzij deze nieuwe vorm van AI. Daardoor kan het nut van kunstmatige intelligentie binnen de organisaties benut worden zonder dat bescherming van persoonsgegevens in het geding komt. De lancering op de Europese markt zit eraan te komen.

Dit waren de snelste groeiers van 2021:

Wie gingen er – ondanks corona – als een raket afgelopen jaar?
Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Jean Paul-Taffijn (Journalist)

Geplaatst op: 29 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.