Wij zijn GERRIT; verbinder van zorg

Wij zijn GERRIT; verbinder van zorg

Wim Hodes

PARTNERBIJDRAGE | In het septembernummer van NoordZ stonden we uitgebreid stil bij de dienstverlening van GERRIT. Adequate digitale gegevensuitwisseling in de zorg kan niet alleen tijd besparen, maar ook de gezondheid bevorderen en zelfs levens redden.

GERRIT bestaat dit jaar 25 jaar en is voor de zorg in Noord-Nederland hét aanspreekpunt voor veilige digitale gegevensuitwisseling. Wie het nieuws volgt, weet dat er een enorme druk op de gezondheidszorg is. „Dit is een ongekende crisis”, zegt Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT. „De druk die COVID-19 nu oplevert, zal uiteindelijk afnemen, maar een andere druk op de gezondheidszorg is aanstaande. Gelukkig wordt er op de toekomst geanticipeerd. Een groot programma waarin we dit doen is “PGO Netwerk Noord”. Daarover willen we in deze editie meer vertellen.”

Burgers doen actief mee in de gezondheidszorg

De zorg verandert door vergrijzing: mensen leven langer en hebben ook langer zorg nodig. Daarnaast neemt de complexiteit van de zorg toe, omdat oudere mensen ook steeds vaker meer dan één aandoening hebben. Tegelijkertijd daalt het aandeel werkende jongeren: de vraag neemt dus toe, maar het zorgaanbod kan niet meegroeien. Is dit op te lossen? „Ja”, zegt Wim, „de zorg zet al volop in op efficiëntie en kwaliteitsverbetering, maar daarmee zijn we er nog niet. De volgende stap is dat mensen zelfredzamer worden; waar we naartoe moeten, is dat ze steeds minder afhankelijk worden van professionele zorg. Dat kan als we mensen steeds beter in staat stellen om te werken aan hun eigen gezondheid. Dit vermindert de directe vraag aan zorgverleners en leidt tot minder zorgdruk.”

De app als medicijn

„Met PGO Netwerk Noord doen we dit door het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). Een PGO is een persoonlijke toepassing of app die gevuld wordt met zorginformatie waar de zorggebruiker, jij en ik, mee aan de slag kunnen. Dat klinkt ingewikkeld, maar als we gebruik kunnen maken van apps die in staat zijn deze informatie te vertalen naar gepersonaliseerde gezondheidsadviezen, dan zien we duidelijk de meerwaarde. De app helpt mee om ziektes te verminderen of erger te voorkomen, eigenlijk net zoals een medicijn dat doet.”

‘De app helpt mee om ziektes te verminderen of erger te voorkomen, eigenlijk net zoals een medicijn dat doet’

Dat verdient meer uitleg

Er worden al veel apps ontwikkeld die activiteiten, hartslag, bloeddruk en dergelijke bijhouden. Veel daarvan zijn niet wetenschappelijk gevalideerd. „We willen alleen met gevalideerde apps werken. In PGO Netwerk Noord zijn er verschillende partijen die deze ontwikkelen. Wij realiseren vervolgens projecten waarin deze in de zorgpraktijk worden ingezet en er dus nieuwe vormen van zorg ontstaan. Naast een verbetering voor de zorg, is dat ook een aanjager voor economische activiteiten en innovatie.”

„Er zijn al goede apps die kunnen helpen bij chronische patiënten. Een COPD-app bijvoorbeeld houdt je activiteiten en lichamelijke data, zoals hartslag, ademfrequentie en temperatuur bij. Met Artificial Intelligence (AI) kan de app leren wat specifiek jouw persoonlijke triggers zijn voor een longaanval. Met een waarschuwing van je app voorkom je vervolgens een longaanval en de daarmee gepaard gaande lange herstelperiode met vaak blijvend letsel.”

Een ander belangrijk voordeel is dat een specialist op basis van de door de app verzamelde data preciezer de ziekte, zoals deze zich bij de individuele patiënt ontwikkelt, kan volgen en behandelen. De zorgvrager en de zorgverlener kunnen, geassisteerd door de diverse gezondheidsapps, samenwerken aan een lang en vitaal leven. De druk op de gezondheidszorg neemt hiermee af. wijzijngerrit.nl

PGO Netwerk Noord

PGO Netwerk Noord is een consortium van diverse partijen uit de zorg en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Het doel is met innovatieve projecten de zorg ontlasten en burgers actief te laten participeren in hun vitaliteit en gezondheidsvraagstukken. Veiligheid en betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Dat geldt voor informatievoorziening die gevalideerd moet zijn, maar ook voor toegang tot die informatie die aan de hoogste veiligheidseisen moet voldoen.

Het consortium wordt financieel ondersteund door subsidies van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast is er ondersteuning vanuit Stichting De Friesland en verschillende gemeenten en provincies.

GERRIT is penvoerder van het consortium en heeft daarmee de verantwoordelijkheid over de subsidiestromen. Met deze unieke samenwerking tussen zorginstellingen en bedrijfsleven worden kansen gecreëerd voor het MKB én voor betere en meer betaalbare zorg.

Meer informatie: www.pgonetwerknoord.nl

Geplaatst op: 16 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.