‘Ook in de toekomst gaat het nog steeds over mensen willen helpen’

‘Ook in de toekomst gaat het nog steeds over mensen willen helpen’

PARTNERBIJDRAGE | In 2022 bestaat verzekeraar Unigarant 50 jaar. Mooie groeicijfers kenmerken de afgelopen jaren. Hoe ziet de toekomst er uit? Directeur Innovatie & ICT Marin Roos over betrouwbaarheid en risico’s nemen en vernieuwende verzekeringsproducten. „Innovatie betekent uitvoeren wat je bedenkt.”

In november 1971 stapt ANWB in het verzekeren van fietsen, auto’s, reizen en bagages. De naam Garant wordt na een jaar omgezet in Unigarant en in 1977 verhuist het verzekeringsbedrijf van Amsterdam naar Hoogeveen. Unigarant is nog steeds een volle dochter van ANWB. Het verzekeringsbedrijf verkoopt zowel producten onder de merknaam Unigarant, als verzekeringen van ANWB. Ze doet dat rechtstreeks en via tussenpersonen. In 2012 had Unigarant een omzet van ongeveer 250 miljoen, nu is dat zo’n 500 miljoen. Het aantal personeelsleden is gegroeid naar ongeveer 650. Martin Roos: „Gewoon in Hoogeveen, hier zijn we geworteld. We zijn er trots op uitgegroeid te zijn tot een belangrijke speler in de particuliere schademarkt en we hebben de ambitie de beste werkgever van het Noorden worden. Innovatie is een van de belangrijkste pijlers voor ons als relatief kleine verzekeraar.”

Technologie onmisbaar voor innovatie

„De synergie tussen Unigarant en ANWB is groot en daar profiteren we van. Niet alleen omdat het merk ANWB betrouwbaar is, ook omdat we dankzij ANWB met vernieuwende verzekeringsproducten rondom mobiliteit en wonen kunnen komen. Dankzij de diensten van de ANWB en de manier waarop we ze in onze producten kunnen vervlechten geeft ons de mogelijkheid producten te maken die niet of nauwelijks door concurrenten te kopiëren zijn. Daarbij helpt dat we relatief klein zijn in omvang, we zijn flexibel. Daarmee hebben we bewezen een slagvaardig bedrijf te zijn. Tegelijkertijd betekent, innoveren ook risico’s nemen, verzekeren is vooral risico’s mijden en uitsluiten. In dat spanningsveld moeten wij onze innovaties ontwikkelen.”

Innovatie gaat over het uitvoeren van je ideeën

„Om succesvol te kunnen innoveren blijven we investeren in onze medewerkers én in onze omgeving. Vroeger was een verzekering gewoon een afspraak op papier. Maar de verzekeringen van nu komen met apps, zenders en sensoren. Dat vraagt hele andere skills van je werknemers. Het is voor ons belangrijk IT-talent voor de regio te behouden. We doen dat binnen SamenWerkingNoord, met het onderwijs en door de oprichting van IT Hub Hoogeveen, o.a. samen met TVM en Fokker.”

„Innovatie gaat niet over ideeën bedenken. Het gaat over die ideeën tot uitvoer te brengen. Ik ben er trots op dat dat de afgelopen jaren is gelukt. We hebben drie vernieuwende verzekeringsproducten ontwikkeld die bovendien bijdragen aan het oplossen van dagelijkse maatschappelijke problemen: Veilig Rijden, Blijven Fietsen en Veilig van Huis. En ook de komende jaren blijven we nieuwe producten in de markt zetten. Producten die niet alleen commercieel interessant zijn, maar die ook echt het verschil maken voor onze klanten als het er op aan komt.”

Nederland Veiliger door data veilige rijders „ANWB Veilig Rijden combineert korting op je premie bij een goede rijstijl aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het helpt de rijder bij bewustwording: een betere rijstijl betekent minder schade, minder uitstoot, minder slijtage van banden, minder brandstof. Met een app word je rijstijl bijgehouden, krijg je feedback om die te verbeteren en zie je je korting. Steeds meer mensen kiezen voor beloning van hun verkeersgedrag en vinden het goed dat hun gegevens, niet herleidbaar, worden gebruikt voor het verbeteren van verkeersveiligheid. Gemeente Rotterdam heeft de proef op de som genomen. Met de data in de hand konden wegen veiliger gemaakt worden. Door inzicht in gas geven of hard remmen, plotseling uitwijken en bochten nemen werd duidelijk waardoor onveiligheid ontstond. Zo werden bestaande kruisingen veiliger te maken, zodat het aantal verkeersslachtoffers in de stad sneller kon dalen. Inmiddels zijn er 67 lokale en regionale overheden aan de slag gegaan met deze data. De data is ook beschikbaar voor wegbeheerders in Nederland, want die inzichten kun je natuurlijk ook gebruiken bij het slimmer ontwerpen van nieuwe wegen in elders in Nederland.”

Binnen 48 uur je fiets terug

„Als grootste fietsenverzekeraar van Nederland weten we hoeveel fietsen er jaarlijks gestolen worden en hoe weinig ze teruggevonden worden. Met de enorme populariteit van e-bikes is het probleem toegenomen, de schadepost stijgt en dat zet op termijn de premies onder druk. Onze gedachten om fietsen uit te rusten met een sensor hebben we voorgelegd aan KPN, dat thuis is in internet-of-things oplossingen en goed aanvoelt dat technologie kansen biedt als je er problemen mee oplost. Dat hebben we gekoppeld aan het verbeteren van opsporing. Door samenwerking met FRIS Nederland kunnen wij nu hun opsporingsmensen voorzien van digitale locatieinformatie over de gestolen fiets. Hoe sneller die informatie daar is, hoe groter de kans dat de fiets wordt teruggevonden, de eerste 48 uur zijn cruciaal. De sensor op de fiets staat niet constant aan. Activering gebeurt pas als de eigenaar ontdekt dat zijn fiets gestolen is door een simpele druk op de knop in de ANWB Eropuit app. Die 48 uur als optimale termijn om een gestolen fiets nog terug te vinden, is gekoppeld aan de Blijven Fietsen Verzekering. Mensen kunnen er met deze verzekering kunnen uiterlijk na 48 weer fietsen: op hun eigen fiets, of op een nieuwe. Uit cijfers blijkt het succes, onze ambitie is tussen de 60 en 70 procent van de gestolen fietsen terug te vinden. Daar zijn we nog niet. Op dit moment zit het terugvindpercentage rond de 40 procent. Daarom experimenten we nu bijvoorbeeld met een nieuwe zender. Een innovatie stopt wat dat betreft niet bij de lancering van een product.”

Voorkomen is beter dan genezen

„Met het derde product Veilig Wonen combineren we ook een bewezen technologie, verzekeren en ANWB diensten. We wilden een woonverzekering voor onze klanten en ANWB- leden die meer bood dan alleen het verzekeren van je huis en de spullen die erin staan. In plaats van het vergoeden van schade, willen we schade voorkomen door klanten de tools te geven om hun huis in de gaten te houden. Dat is gelukt door samen te werken een Engelse partij die al zoiets had ontwikkeld. Dankzij de app op je telefoon krijg je direct via de ANWB Alarmcentrale een waarschuwing bij wateroverlast, rookontwikkeling of inbraak in je huis. Via de camera’s in je huis die er aan gekoppeld zijn kun je zien wat er loos is en direct actie ondernemen om schade zoveel mogelijk te beperken. We schatten in dat we de schadelast hiermee met twintig procent kunnen terugdringen.”

„Bij ANWB en Unigarant zit mensen helpen in de genen, kijk naar Wegenwacht, ende Alarmcentrale. Dankzij innovaties kunnen we dat nog beter en effectiever doen voor klanten, voor onze leden en voor de samenleving.”

www.unigarant.nl

Geplaatst op: 16 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.