Dokwurk: „Ga het vooral doen!”

Dokwurk: „Ga het vooral doen!”

Nannette Jonker (links) en Patricia Schiphorst van Dokwurk. Foto: Simon van der Woude)

PARTNERBIJDRAGE | Het sociale ontwikkelbedrijf van Noordoost Fryslân staat er goed voor. Met dank aan de heldere visie van de betrokken gemeenten groeit Dokwurk in omvang en betekenis. De inzet is iedereen te ondersteunen naar werkgeluk. Nannette Jonker en Patricia Schiphorst over de essentie van ontwikkelen en participeren.

„Dokwurk is het sociaal ontwikkelbedrijf van Noordoost Fryslân, de plek waar we iedere dag bezig zijn met de ontwikkeling van mensen. Het gaat om maatwerk, voor iedereen is de weg naar werkgeluk anders. De inzet is participeren. Meedoen, daar waar jij je werkgeluk vindt, welk niveau dat ook is. Voor een deel van de mensen is dat bij Dokwurk in bijvoorbeeld productiewerk, schoonmaak of het groen, maar voor steeds meer mensen is dat extern bij één van de vele partners die we hebben, of dat nu de bibliotheek is, een bollenteler, een groen- of schoonmaakbedrijf, industriële productie, de supermarkt, noem maar op. Het zijn allemaal bedrijven, ondernemers en organisaties met een groot sociaal hart. Voor de meeste mensen geldt dat ze meer kunnen dan ze zelf wel eens denken. Het is aan ons om iedereen op het eigen ontwikkelpad te blijven begeleiden. Bovenaan staat: ga het doen. In welke fase je ook zit, wat het niveau ook is: ga het doen. Probeer iets uit, stap naar buiten, ontdek, ga het aan. Met praten alleen kom je er niet.” Nannette Jonker en Patricia Schiphorst zijn als respectievelijk manager Ontwikkeling & Detachering en manager HR iedere dag bezig met verbinden. „We kijken naar wat iemand wel kan, wat iemand wil, wat de volgende stap kan zijn. En als mensen eenmaal hun plek hebben gevonden, dan blijken ze iedere keer weer enorme betrokken, loyale medewerkers te zijn.”

Inspiratie

Voorheen heette Dokwurk NEF, maar dat was niet zo aansprekend dat het paste bij deze tijd. Dokwurk is de samenvoeging van werk met het ‘dok’: een tijdelijke, veilige haven om bij te komen en aan te sterken tot je weer verder kunt. „Zeker sinds het invoeren van de Participatiewet in 2015 is er veel veranderd. We moeten veel beter kijken wat waar en wanneer nodig is om mensen naar werk te begeleiden, te zorgen voor duurzaam passend werk en dito werkplek. Werken door ontwikkeling, ontwikkeling door werken, (weer) meedoen in de samenleving. Een complexe samenleving, die niet altijd even makkelijk is als je, om welke reden ook, op afstand staat. Als je statushouder bent uit een ander land, omdat je een bijstandsuitkering hebt aan moeten vragen, omdat je een SW (sociale werkvoorziening)- indicatie hebt vanwege je psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking. Bij Dokwurk zijn er ongeveer 1.100 mensen die begeleiding van Dokwurk krijgen en onder de verschillende regelingen vallen. Wat ons heel erg heeft geholpen is dat we, naast onze bestaande locaties in Dokkum en Kollum, deze geweldig mooie nieuwe zichtlocatie aan de Hendoweg in Dokkum erbij hebben gekregen. Dat vernieuwende onderstreept de trots van heel veel mensen bij Dokwurk, het maakt perspectief zichtbaar. En we hebben het geluk dat de betrokken gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân een heldere visie hebben: de verantwoordelijkheid voor gesubsidieerde arbeid en (arbeids-)integratie van de doelgroepen ligt bij ons. Dat geeft ons het vertrouwen waarop we kunnen bouwen.”

Inschatten van waarde

„Voor iedereen, die bij ons binnen komt, stellen we in overleg met de betrokkene een Talent Ontwikkelings Plan op. Wat wil je, waar word je gelukkig van, wat wil je bereiken, hoe pakken we het aan? Iedereen moet leren zijn eigen werkgeluk te vinden, zijn eigen weg en tempo. Er zijn mensen die vrij snel een baan vinden via ons, bij anderen is het complexer. Daar moeten we meer investeren in het achterhalen van de oorzaken, is er veel meer werk aan de winkel in de zin van structuur, ritme, sociaal contact en communicatie. Sommigen stromen snel door naar werk buiten, waar ze een contract krijgen bij een externe partij, al dan niet met een mate van loonkostensubsidie. Anderen blijven eerst binnen Dokwurk werken, omdat ze langer in een fase zitten met meer behoefte aan de veiligheid en beschutting die ze bij ons vinden. Bij weer anderen, kijk naar statushouders, kan er ook nog een afstand zitten in het culturele domein, zeker op het gebied van taal. Het is de kunst op ieders niveau en tempo de ontwikkeling te laten plaatsvinden.”

‘Mensen stappen zien zetten in werkgeluk is een cadeautje’

„Het is aan ons om mensen te verleiden naar ontwikkeling en werk, want dat is lang niet altijd even vanzelfsprekend of logisch. Zelf zijn we de afgelopen jaren ook gegroeid in wat we willen en kunnen bereiken: zoveel mogelijk mensen extern aan de slag helpen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat altijd de grootste participatie oplevert. Doen vanuit een realistische inschatting en benadering. Beter dan voorheen, weten we waarde en competenties van mensen in te schatten en hebben we een gezond zakelijk bewustzijn in wat we daarmee kunnen. Enerzijds gaat het om eigenwaarde van mensen en de waarde die iemand hecht aan de wijze van ontwikkeling, structuur, werk, activiteiten, omgeving of collega’s, anderzijds om de waarde die iemand heeft of kan hebben voor een ander bedrijf of organisatie.”

Werkgeluk voor iedereen

„Als je mensen stappen ziet zetten in hun werkgeluk, is dat altijd een cadeautje”, vatten Nannette Jonker en Patricia Schiphorst het samen. „We hebben het afgelopen jaar meerdere succesvolle projecten gehad bij werkgevers in de buurt, die voor het eerst met ons gingen samenwerken en konden ervaren wat dat betekent. Voor de mensen, die er gingen werken, was het van een tikje spannend tot bijna onvoorstelbaar. Maar eenmaal aan de slag op de nieuwe werkplek kwamen ze terug met geweldige, enthousiaste en motiverende verhalen. Het was iets nieuws, dat heel goed bij een aantal mensen bleek te passen en dat is prachtig om te ervaren. Dat zijn momenten die vaker zichtbaar mogen zijn: het motiverende en bereikbare perspectief van werkgeluk voor iedereen.”

www.dokwurk.nl

Geplaatst op: 16 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.