‘De groene toekomst moeten we samen maken’

‘De groene toekomst moeten we samen maken’

Frans Musters en Frans Alting

PARTNERBIJDRAGE | In 2021 was de Eemsdelta één van de best presterende regio’s van ons land. „Misschien is dat voor veel mensen een verrassing, maar voor ons eigenlijk niet”, zegt Frans Musters, voorzitter van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, kortweg SBE. „De industrie, de chemie en de havens hebben over het algemeen een goed jaar gehad. De extreem hoge energieprijzen van dit moment gooien wel roet in het eten. Het is voor sommige bedrijven spannend hoe dat volgend jaar uitpakt.”

„Het was een bijzonder jaar, waarin wij als vereniging een belangrijk doel hadden, namelijk dat de fabrieken in onze regio open moesten blijven en dat de continuïteit niet in gevaar zou komen”, voegt Frans Alting, directeur SBE toe. „Talloze bedrijven in deze regio zijn door het ministerie van Economische Zaken namelijk aangemerkt als essentieel. Wat onder andere betekent dat deze bedrijven te allen tijde moeten kunnen produceren, omdat ze producten leveren die wij elke dag nodig hebben en die de maatschappij draaiende houden.” Zo is de Eemsdelta verantwoordelijk voor een derde van onze energieproductie en vormt de basischemie tussen de 15 procent van de totale chemische sector in ons land. Om deze bedrijven draaiende te houden, richtte SBE bijvoorbeeld een eigen teststraat in.

Verdubbeling N33

Het verbaast Musters en Alting, mede om die reden, des te meer dat de verdubbeling van de N33, inclusief de vervanging van de brug over het Eemskanaal door een aquaduct, op een laag pitje is gezet. Musters:„ Bedenk wel dat er in de Eemsdelta 11.000 werknemers werkzaam zijn en dan heb ik het nog niet eens over alle tijdelijke krachten. Veel mensen wonen buiten de regio en komen elke dag deze kant op. Maar een goede verbinding over de weg is er niet. Ondernemers komen graag naar deze regio, er vinden grote investeringen plaats, in vergroening van bestaande bedrijven, nieuwe duurzame bedrijven, in waterstof en er is ruimte om te ondernemen, maar de bereikbaarheid laat echt te wensen over.”

Circulair

De vergroening komt goed op gang, vindt Alting. In 2050 wil de Eemsdelta circulair zijn en hoewel er op het oog misschien niet zoveel gebeurt, zijn diverse bedrijven bezig met het investeren in duurzame oplossingen. „Circulair willen zijn in 2050 is niet zomaar een kreet”, legt Alting uit. „Daar ligt een concreet plan achter waarmee we al volop bezig zijn. We hebben in 2016 een eerste agenda gemaakt, als leidraad voor de route naar een circulaire Eemsdelta. Daarmee waren we het eerste industriecluster in ons land met een duurzame visie. Mede vanuit de overtuiging dat als je dat vroegtijdig doet, dus koploper durft te zijn in duurzaamheid, dit uiteindelijk een economische voorsprong oplevert.”

‘De energietransitie vraagt scherpe keuzes die we met elkaar moeten durven maken’

„En er gebeurt al veel. Zo is de CO2 uitstoot van fabrieken in deze regio ten opzichte van 1990 met 40 procent gedaald. We liggen op koers. Circulair willen zijn in 2050 is voor ons dus geen visie, het is een plan in uitvoering waarin concreet stappen worden gezet en waar we al jaren mee bezig zijn. Fabrieken die zich hier willen vestigen, kunnen duurzaam produceren. Je stapt hier in de nieuwe groene economie.” Als voorbeelden noemt Alting de productie van groene methanol voor de scheepvaart, het maken van plastics uit houtsnippers en de productie van groene stoom, waar talloze fabrieken in de chemie gebruik van maken.

Vertrouwen

De rol van SBE is daarin onmiskenbaar. „Wij zijn de plek waar bedrijven met elkaar in contact komen”, geeft Musters aan. „Zo organiseren we zo’n 6 à 8 keer per jaar een directietafel, waar directeuren de dagelijkse praktijk en knelpunten met elkaar bespreken, waar nieuwe ideeën ontstaan en men elkaar weet te vinden.” „We zorgen voor samenhang in dit gebied”, gaat Alting verder. „Bij de SBE zien en praten vertegenwoordigers uit allerlei sectoren, van totaal verschillende bedrijven, met elkaar. Die basis zorgt voor samenhang en vooral voor vertrouwen. Dat laatste heb je keihard nodig om met elkaar tot resultaten te komen, daar geloven wij sterk in. Als je elkaar kent en vertrouwt kom je sneller tot beslissingen die goed zijn voor de hele regio.”

Anderen op de rem

Terug naar de verduurzaming, waarin volgens beide heren nog belangrijke slagen te maken zijn. „Daarbij speelt de overheid een vooraanstaande rol. Onze indruk is wel eens dat het tempo dat wij hanteren hoger ligt dan wat onze omgeving aankan. Wij weten waar de oplossingen liggen en het is frustrerend als allerlei discussies de daadwerkelijke realisatie in de weg zitten. Daar maken we ons wel zorgen over.” „Sterker nog, wij hebben wel eens het gevoel dat partijen die het hardste roepen om verduurzaming, deze groene initiatieven juist tegenhouden. De energietransitie vraagt scherpe keuzes die we met elkaar moeten durven maken. Elke keuze heeft een keerzijde, daar ontkomen we niet aan. Hier wordt aan een beter klimaat gewerkt, daarin wordt fors geïnvesteerd. Wij hopen dat onze omgeving daarin mee kan en wil.” Zowel Frans Alting als Frans Musters roemen de mogelijkheden die de Eemsdelta biedt. Voor de economie, de werknemers, maar ook voor het prachtige landschap en de Stad vlakbij. „We moeten goed bereikbaar zijn, goede leefbare dorpen behouden en mensen opleiden voor de vele vacatures die er nu al zijn. Een integrale aanpak ligt daarbij voor de hand. Hier gebeurt het, in Groningen. Daar wil ik zijn, daar wil ik werken, daar wil ik leven. Met elkaar aan de slag, samen op weg naar een groene toekomst.”

www.sb-eemsdelta.nl

Geplaatst op: 16 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.