Boeren uitkopen? Wij lossen hun stikstofprobleem wel op!

Boeren uitkopen? Wij lossen hun stikstofprobleem wel op!

PARTNERBIJDRAGE | Het zou de politiek sieren als ze niet blijft hangen in het onzalige idee dat uitkopen van boeren alle stikstofproblemen oplost. Koester wat je hebt: onze landbouw is een belangrijk ecosysteem. Verplaats de problemen niet, maar los ze op. Gewoon, bij ieder boer. Het kan. Arend Kuperus van JOZ uit Westwoud vertelt hoe en nodigt criticasters op de koffie.

Ze noemen zichzelf Home of the Clean Stable, JOZ in het Noord-Hollandse Westwoud. Sinds 78 jaar al specialist in mestproblematiek op het erf en in de stal. Het begon ooit met een systeem waarmee de mest werd afgevoerd naar een opvangput. Dat rondgaande kettingsysteem van JOZ (van Jan Oostwouder uit ’t Zand) veroverde de wereld en maakte een einde aan arbeidsintensief mestruimen. Anno 2021 bedenken, ontwerpen en maken 120 mensen in eigen huis innovatieve oplossingen voor de veehouder. Groot geworden in eigen land, is het bedrijf inmiddels wereldwijd actief met mestrobots, mestafvoersystemen en sinds kort ook met mestseparators en stikstofkrakers. ,,Als je een probleem hebt op je erf, dan moet je het daar oplossen. We hebben klimaatproblemen, we veroorzaken in dit land te veel uitstoot van stikstof. Dat weten we al decennia lang, ook in de landbouw. Het mooie aan kennis, ervaring en technologische innovatie is dat het ons in staat stelt een groot deel van de problemen op te lossen. Het kan: wij staan voor de oplossing van het stikstofprobleem bij de boer. Als je circulair denkt, dan kan dat”, zegt Arend Kuperus, algemeen directeur van JOZ. ,,Het is mijn missie bedrijven te veranderen en te laten groeien. Verander naar circulair, verbeter je verdienmodel.”

‘Als we boeren wegjagen, verdwijnt ook de kennis’

Benoem het probleem, los het hier op!

,,Ik verwijt het de politiek dat ze niet inhoudelijk over stikstofproblematiek oordeelt, maar te pas en te onpas roept dat het uitkopen van boeren de oplossing is uit een nationale stikstofcrisis. En wat dan? Dan gaat een groot deel van die uitgekochte boeren de grens over en begint weer opnieuw, met Nederlands belastinggeld en stoten ze een paar honderd kilometer verderop alsnog uit wat hier niet meer mag. Ik zeg, neem verantwoordelijkheid, los het probleem op. Overal ter wereld kom ik op boerenbedrijven, in Canada, de VS, in Azië, en overal weer kijken ze naar wat de Nederlandse landbouw en de Nederlandse veehouders doen. En begrijpelijk: onze Nederlandse koeien zijn het meest efficient. Ze produceren de meeste melk en hebben de laagste uitstoot. Die onzalige oplossing van boeren uitkopen gaat natuurlijk ook niet over zomaar een paar boeren. Het gaat over een compleet ecosysteem van kennis, cultuur en werkgelegenheid, dat mag wel een keer worden beseft. Door boeren uit te kopen en ze de grens over te jagen, verdwijnt onze kennis. In Zweden, in Frankrijk, er is geen boerenbedrijf meer te koop en ze zijn dol op de Nederlandse boeren die daar heen komen, het zijn toppers in hun vak. Koester dat ecosysteem van universiteiten, voedselproducenten, toeleveranciers en maakbedrijven. Maak gebruik van de kennis die er in Nederland is. Benoem de problemen en los ze gezamenlijk op. Daarmee helpen we ook weer boeren overal ter wereld met het oplossen van hun lokale uitstootproblematiek. Remkes heeft in zijn rapport over de aanpak van de stikstofcrisis gewezen op de mogelijkheden van technologische innovatie bij de reductie van stikstof. Nu doet de politiek alsof dat allemaal niet is geadviseerd en schijnt het boeren uitkopen de ultieme oplossing voor ieder probleem te zijn waar te veel uitstoot is. Onbegrijpelijk, zeker als je weet dat wij die innovatieve oplossingen voor stikstofreductie al hebben.”

Reduceer methaan en stikstof op het erf

,,Wij denken en ontwerpen vanuit circulariteit, korte lijnen, herbruikbare stoffen, zo min mogelijk transport, alles op eigen erf. We zijn pragmatische specialisten in mest, we willen problemen altijd zo snel en goed mogelijk oplossen. Daarom pakken we de mest op en wringen de ammoniak er uit met behulp van warmte. De dikke fractie mag het land weer op of kun je gebruiken als biobedding voor de koe buiten, de dunne gaat naar de stikstofkraker. De gasvormige stikstof NH3 behandelen we daarna tot gebonden stikstof NH4, die je kunt gebruiken als vaste meststof op het land. Het restwater uit dat proces gebruik je om je stal te reinigen. Daarmee zorg je voor ammoniakreductie binnen met ruim zestig procent. Een gesloten systeem op het erf. In plaats van verlies door mest, levert het de boer geld op, omdat hij geen kunstmest meer hoeft te kopen en bespaart op uitstoot, zowel van stikstof (voor tachtig procent) als van methaan (zestig procent). Het systeem is volledig controleerbaar en simpel uit te lezen via een app voor de boer en voor derden, zoals controlerende instanties. Fraudeproef, wat wil je nog meer? Ik geef je het antwoord: dat de volgende versie nog beter is…En dat kan, we bewijzen al decennia lang dat je met de juiste combinatie van technologie en techniek op het erf en in de stal problemen kunt oplossen, dat je het werk vergemakkelijkt en zo steeds duurzamer je boerenbedrijf kunt inrichten. De eerste mestrobots van twintig jaar geleden hadden ook niet de mogelijkheden die ze nu hebben. Innovatie is nodig om altijd beter te worden en te blijven bestaan.”

Kom koffiedrinken

,,Ik doe graag een oproep aan iedereen die zich uitspreekt over de stikstofcrisis en het idee omarmt dat we vooral boeren moeten uitkopen om dat probleem op te lossen. Kom met me koffie drinken en laten we het gesprek aangaan. Luisteren naar elkaar, inzichten op tafel en verantwoordelijkheid nemen voor de problemen in dit land.”

joz.nl

Geplaatst op: 16 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.