‘Alles op alles zetten om beste ouderenzorg te blijven leveren’

‘Alles op alles zetten om beste ouderenzorg te blijven leveren’

PARTNERBIJDRAGE | Zorgen dat zoveel mogelijk Friese burgers zo gezond en gelukkig mogelijk oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving. Dat is het uitgangspunt van Zorgpartners Friesland, waarin Noorderbreedte, MCL en Tjongerschans samenwerken. Directeur-bestuurder Martin Kirchner van zorgorganisatie Noorderbreedte over personeelstekorten, inzet van technologie en lokaal initiatief.

De zorgketen beter organiseren en samenwerken om de beste (ouderen)zorg te kunnen blijven leveren. Het is Martin Kirchner op het lijf geschreven. Als directeur-bestuurder van Noorderbreedte ging hij afgelopen oktober de fusie aan met Thuiszorg Het Friese Land. En als bestuurder van Noorderbreedte heeft hij een belangrijke rol in het samenwerkingsverband Zorgpartners Friesland, waarin de (gespecialiseerde) ouderenzorgorganisatie samenwerkt met de ziekenhuizen MCL en Tjongerschans en met Thuiszorg Het Friese Land. Samen hebben ze zo’n 9.500 medewerkers.

„De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de beste ouderenzorg overal in Friesland te kunnen blijven leveren. Met de toenemende vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking, is het daarom belangrijk de keten zo optimaal mogelijk te organiseren. De meeste mensen willen als het kan graag thuis of in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Het grootste deel wordt ook nog steeds gezond ouder. Een deel van hen heeft tijdelijk zorg nodig, maar kan zichzelf in hoofdzaak daarna goed redden. Een klein deel echter, en zeker op hogere leeftijd, heeft te maken met complexere of gespecialiseerde problematiek en verblijft voor kortere of langere tijd in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Om die tijd in te korten, moet de doorstroom zo soepel mogelijk zijn. Van thuis naar ziekenhuis of verpleeghuis, van ziekenhuis naar revalidatie en daarna van revalidatie naar verpleeghuis of huis, al dan niet omgeven met complexe thuiszorg. Hoe eerder oudere en kwetsbare mensen uit de ziekenhuisdynamiek zijn, hoe beter dat voor hun herstelproces is. Goede ketenzorg betekent goede onderlinge communicatie en de inzet van de juiste middelen en herkenbare zorgverleners op het juiste moment. Als ouderenzorgorganisatie staan wij voor zorg op maat, als het even kan in de vertrouwde omgeving. Door de fusie met Thuiszorg Het Friese Land kunnen we die complexe en specialistische (ouderen)zorg beter blijven leveren, ondanks verdere vergrijzing en de krimp op de arbeidsmarkt.”

Aantrekkelijk en aangenaam

„De verbetering van de ketenzorg met Zorgpartners Friesland en de fusie met Thuiszorg Het Friese Land is zowel vanuit het cliëntperspectief belangrijk, als vanuit het perspectief van de ruim 5.000 medewerkers. Bij Noorderbreedte hebben we de afgelopen jaren gelukkig een groei gezien van ongeveer 200 FTE. Daar zijn we heel blij mee, maar het is niet voldoende. We zullen de mensen die nu in de zorg werken moeten behouden en moeten zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen. En we hebben nieuwe mensen nodig om op zoveel mogelijk plaatsen ouderenzorg te kunnen blijven leveren. Daarom is het belangrijk dat we een aantrekkelijk perspectief kunnen bieden. Zorgmedewerkers moeten weten dat er veel mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen, in functies en in opleidingen. Je wilt zien dat je bijvoorbeeld na jaren aan het bed, gericht wetenschappelijk onderzoek kunt gaan doen. Of juist vanuit theorie kunt switchen naar de praktijk, of van ouderenzorg naar thuisof naar gespecialiseerde verpleeghuiszorg. De samenwerking in de keten versterkt die kansen. Het is wezenlijk dat de zorg aangenaam en aantrekkelijk is om in te werken.”

We staan voor zorg op maat, als het even kan in de vertrouwde woonomgeving

„Samen zijn we beter in staat om technologisering in de zorg handen en voeten te geven. Ik ben er van overtuigd dat we met de juiste inzet van technologie, de zorg beter betaalbaar en bereikbaar kunnen houden, zowel op zorglocaties als in de thuiszorgsituatie. Meekijken en adviseren van zorgverleners via Google Glass door een arts op afstand, aansturen en monitoring van zorgapparatuur, de technologische mogelijkheden zijn er en nemen hand over hand toe. Slimmer werken in de zorg is hard nodig om zorg te kunnen blijven leveren.”

„Thuis blijven wonen als het kan, is de wens van veel mensen. Als we dat willen, zullen we het met z’n allen wel mogelijk moeten maken. Bouwkundig bijvoorbeeld, want er schort nog veel aan huisvesting als je het bekijkt vanuit zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Je zal moeten kijken waar mensen dan kunnen gaan wonen als hun eigen huis niet meer zo ideaal is. Dat vergt meer woningen die geschikt zijn voor ouderen, bedacht vanuit het (op den duur) leveren van zorg. Ook zijn er meer intramurale woonvoorzieningen nodig. Maar dat is geen simpele puzzel, omdat je daar niet direct het personeel voor hebt: dat blijft een zorg. Tegelijk moeten we meer investeren in de netwerken om de ouderen heen, de sociale structuren om zorg en mantelzorg mogelijk te blijven maken.”

Een waardevolle dag

„Het is goed te realiseren dat we een brede mix van maatregelen, samenwerking en inzet nodig hebben om de ouderenzorg in Friesland op orde te houden. En wat in de steden deels relatief eenvoudig is doordat er meer voorzieningen zijn, is dat in dorpen of bepaalde wijken, veel lastiger. Wat kan waar? In dat licht vind ik het heel interessant om te kijken welke lokale initiatieven er zijn op het gebied van het blijven wonen in de vertrouwde omgeving, al dan niet met een mate van georganiseerde zorg. Het is belangrijk met die initiatiefnemers in welk stadium ook, het gesprek aan te gaan. Of dat nu een oud schoolgebouw is dat voor bewoning geschikt wordt gemaakt, of een ondernemer die graag een zorgboerderij wil opzetten. Met elkaar kunnen we hele waardevolle projecten realiseren, die bijdragen aan zo gezond mogelijk ouder worden in de eigen omgeving. Dat past bij Noorderbreedte: niet voor niets willen wij iedereen een waardevolle dag bieden. Aan onze bewoners en cliënten door onze zorg en aan onze medewerkers door ze een waardevolle werkdag te bieden. Met elkaar kunnen we de ouderenzorg en de zorg voor elkaar in Friesland mogelijk blijven maken.”

www.noorderbreedte.eu

Geplaatst op: 16 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.