Spin in het Drentse energieweb

Spin in het Drentse energieweb

Tekst door Yke Bremer – Foto door Marcel Jurian de Jong

Met het stijgen van de energieprijzen rinkelt de telefoon steeds vaker bij Bienke Venema, ondernemersadviseur duurzaamheid en energie van het platform Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Als een van de adviseurs helpt ze ondernemers bij hun energievragen over verduurzaming en brengt hen vervolgens in contact met de juiste instanties. ,,De telefoon staat roodgloeiend.’’

Het platform IBDO ondersteunt en adviseert het Drentse mkb op het gebied van economische groei, innovatie en internationalisering in opdracht van de provincie Drenthe. De afgelopen twee jaar heeft Bienke Venema zo’n zeventig bedrijven gesproken die haar hulp inriepen op het gebied van verduurzaming. En met de hogere gasprijs ziet ze dat er steeds meer ondernemers met verduurzaming bezig zijn. Zonnepanelen, ledverlichting, betere inregeling van installaties, energiemonitoring, warmtepompen, betere isolatie van daken, glazen en muren: het is slechts een greep uit de mogelijkheden die bedrijven hebben om hun energierekening naar beneden bij te stellen.

Bij Venema begint het traject met een bezoek aan het bedrijf. ,,Ik ga naar ze toe en heb een gesprek over hoe ze er voor staan en wat voor ideeën er zijn over de ontwikkeling van hun bedrijf in de komende vijf jaar. Wat zijn de doelen wat betreft verduurzaming? Willen ze alleen een lagere energierekening of zijn er grotere plannen? En hoe realistisch zijn die plannen en wat zijn de kosten die daarbij komen kijken? Je moet na twee jaar nog wel kunnen bestaan als bedrijf en soms moet je de idealistische plannen wat bijstellen.’’

,,Vervolgens kijk ik welke adviseurs het bedrijf het beste kunnen helpen en ik zorg dat deze contact opnemen. Vaak is er ook een subsidie voor beschikbaar die bedrijven kunnen aanspreken voor het inhuren van extern advies. In feite ben ik bezig met ontzorgen. Ik ken de weg en stuur de juiste adviseur naar het juiste bedrijf. Ik geef ze de handvatten aan waarmee ze aan de slag kunnen.”

Energiefonds

Ewald van der Blij van camping Landgoed Geuzenbos klopte ook aan bij energieadviseur Bienke Venema. ,,Via het IBDO kwam ik bij haar terecht. Ik wilde graag informatie over duurzaamheid en dan specifiek over zonnepanelen en ledverlichting om de energierekening van de camping naar beneden te krijgen. Hoe pak je zoiets aan? Daarbij heeft Bienke ons prima geholpen. We hadden online contact omdat ze niet kon langskomen in verband met corona. Ze heeft ons verhaal aangehoord en vervolgens een adviesbureau op ons afgestuurd dat ons meer kon vertellen over wat wel en niet mogelijk was binnen ons bedrijf.”

Ewald van der Blij – Foto: Gerrit Boer

Van der Blij runt samen met zijn vrouw Karin een camping in Midden-Drenthe met 24 plekken. Intussen liggen er 73 zonnepanelen op de daken van het recreatiebedrijf en wordt er ledverlichting gebruikt. ,,Ik moet de eindafrekening nog krijgen maar we hebben zeker behoorlijk bespaard op onze energierekening. We zijn zeer goed geholpen door Bienke en de adviseurs die ze stuurde. Ze hebben aangegeven wat realistische maatregelen waren binnen ons bedrijf.’’

„Daarnaast bracht Bienke ons in contact met het Drents energiefonds waar je geld kunt lenen tegen lage rentepercentages. We hebben daar een kleine lening kunnen aanvragen. Het grootste deel van de investering hebben we zelf betaald. Bienke weet de wegen te vinden en heeft de kennis in huis om je snel in contact te brengen met de juiste personen en de juiste instanties. Je hoeft zo het wiel niet nogmaals uit te vinden. Ik zou het andere bedrijven ook aanraden.”

Idealistisch

Via het klimaatakkoord heeft de provincie Drenthe zich specifieke doelstellingen gesteld voor energiebesparingen in het mkb en de industrie. In deze collegeperiode ondersteunt de provincie Drentse bedrijven om hun fossiele energiegebruik met 7 procent te verlagen. Met de besparingen wordt de uitstoot van CO2 verlaagd.

Bienke Venema: ,,Mijn persoonlijke doelstelling is ook om zoveel mogelijk bedrijven te helpen om zo de CO2-uitstoot verder te reduceren. Via het energiefonds van de provincie worden miljoenen geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. En aan die bedragen is ook een hoeveelheid CO2-reductie gekoppeld. Het energiefonds heeft de afgelopen jaren 40,5 miljoen gefinancierd voor vijfhonderd projecten waarmee de CO2-uitstoot met 153.385 ton is gereduceerd.”

Via uiteenlopende wegen komen bedrijven bij haar terecht: ,,Via de gemeenten, collega’s van het IBDO, de provincie, bijeenkomsten, andere ondernemers of het energiefonds weten ze me te vinden. Vaak komen ze met vragen over besparingen op de energierekening. Welke subsidies zijn er en welke adviseurs kunnen het beste helpen? Sommige ondernemers zijn heel idealistisch en willen energieneutraal worden. Ik luister eerst naar verhalen over hoe het bedrijf ervoor staat. Natuurlijk is er een groot verschil tussen een groot en klein bedrijf, maar ook tussen een camping of een straalbedrijf. Ieder bedrijf heeft zijn eigen doelstellingen en uitdagingen en moet daarbij eigen keuzes maken.”

„Voor het ene bedrijf geldt er andere wet- en regelgeving dan voor het andere en ook de subsidiemogelijkheden per sector verschillen. Ik neem als het ware de ondernemer aan de hand en kijk wat het beste bij zijn of haar bedrijf past. Ik wijs ze de weg en breng ze in contact met de juiste instanties.’’

Gratis

,,Vaak begint het met het maken van een energiescan. Dit kan gratis via de provincie Drenthe. Met de scan wordt je onderneming doorgelicht en vervolgens wordt er een advies gegeven wat voor maatregelen je zou kunnen nemen om energie te besparen. Sinds 2015 zijn er in totaal 1165 scans uitgevoerd waarmee 13,5 miljoen euro is geïnvesteerd in CO2-reducerende maatregelen, met als gevolg een CO2-reductie van circa 7500 ton.”

Venema benadrukt nogmaals dat ze zelf geen installateurs regelt, maar vooral het overkoepelende werk doet. ,,Ik wijs de ondernemers de weg en breng ze in contact met adviseurs op het gebied van energie-scans, besparende maatregelen en subsidiemogelijkheden. En de telefoon staat roodgloeiend op het moment. Door de drukte zijn er meerder energieadviseurs aangetrokken en daar ben ik heel blij mee. “

Geplaatst op: 11 december 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.