‘Wij maken morgen mogelijk’

‘Wij maken morgen mogelijk’

PARTNERBIJDRAGE | De energietransitie realiseren en liefst zo snel mogelijk, dat ziet Visser & Smit Hanab, onderdeel van het koninklijke VolkerWessels concern, als één van de grootste uitdagingen van deze tijd. Een uitdaging waaraan het bedrijf graag een bijdrage levert. „Wij zijn vandaag, onze kinderen zijn morgen”, zegt Erik Drost, bedrijfsleider Distributie Noord, veelbetekenend.

Distributie is onderdeel van Visser & Smit Hanab, een bedrijf met 1200 vaste medewerkers. V&SH Distributie is specialist in het aanleggen van ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur en op die manier nauw betrokken bij allerlei projecten rondom de energietransitie.

Nauw betrokken

De aardgaskraan gaat langzamerhand dicht, zonne- en windparken komen ervoor terug. Zonder kabels en leidingen kan alle gewonnen stroom niet op het net worden aangesloten. „En dan komen wij in beeld”, zegt Drost. Het aantal zonne- en windparken, in combinatie met de vele zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven, zorgt er inmiddels voor dat de netwerken overbelast raken. „De netbeheerders zijn nu aan zet, er moet worden uitgebreid. De opgave is tenslotte groot. We willen naar energie neutrale woningen, een laadpaal aan huis, we gaan steeds meer stroom gebruiken en het aantal zonne-en windparken zal ook nog groeien. Visser & Smit Hanab is daar nauw bij betrokken.”

Vakschool

Er moet veel werk verzet worden en daarvoor zijn vakbekwame medewerkers nodig. Drost:„ Helaas is het onderwijs niet meer gericht op het type werk dat wij doen, technische scholen zijn er niet meer. Om die reden hebben wij in 2017 in Hoogeveen een eigen Vakschool opgericht, waar we mensen opleiden in gas, water en elektra, op niveau 2 en 3 van het MBO. We begonnen destijds met 20 mensen, eind 2018 waren het er al 60 en eind 2019 meer dan 100. Het succes was voor VolkerWessels, het concern waar wij onderdeel van zijn, reden om in Schoonebeek een nieuw opleidingscentrum te bouwen, waarbij het aantal opleidingen werd uitgebreid met rail, glasvezel en verkeersregel installaties.” Aanvankelijk waren het vooral jonge mensen die kozen voor de opleiding, maar tijdens de coronatijd kon het opleidingscentrum steeds meer zij-instromers begroeten. „Mensen die een carrièreswitch willen maken, zijn altijd welkom. Naast de jongere mensen die graag met hun handen werken, maar zich minder goed kunnen motiveren voor theoretische vakken.” Het geheim van het succes van het opleidingscentrum zit hem volgens Drost in de aanpak. „We zijn praktisch gericht en hebben klassen van maximaal 8 mensen. Daarnaast werken we alleen met vak geschoolde leraren, die weten wat er in ons werk moet gebeuren. De leerlingen volgen naast vier dagen werken, één dag per week onderwijs en hebben de hele dag dezelfde leerkracht. Juist doordat het klein is haal je de juiste motivatie uit de leerlingen. We zijn trots dat het slagingspercentage maar liefst 96 procent is.”

Projecten waar Visser & Smit Hanab:
  • De aanleg van een transportleiding voor Vitens tussen Ens en Kampen.
  • De aanleg van een turn key voedingsroute vanaf het zonnepark in Pesse naar Hoogeveen.
  • Hetzelfde werk staat te gebeuren tussen Meeden en Sellingen.
  • De energiebekabeling van 15 windmolens aan de Pottendijk in Emmen.
  • In de regio Groningen actief bij het plaatsen en bekabelen van laadpalen en sanering/vernieuwing van gas naar elektra.
  • Het plaatsen van slimme meters in het werkgebied Regio Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Ondernemen zit in ons DNA

Alle kennis en kunde in eigen huis, dat is de kracht van Visser & Smit Hanab. „Wat een klant daar van merkt? Afspraak is afspraak, je hebt één aanspreekpunt en we zijn niet afhankelijk van derden. Daarbij leggen we veel verantwoordelijkheden bij de 400 medewerkers binnen Distributie. Zij krijgen de kans om het ondernemen binnen de organisatie zelf eigen te maken, binnen de afspraken die we uiteraard na moeten komen. Waar het om gaat is dat onze medewerkers met trots naar hun werk kunnen gaan en hun vak, waar ze goed in zijn, uitoefenen. Dat straalt af op het werk, maar ook op de omgeving waarin we werken. Wij willen de overlast tot een minimum beperken, laten de werkplek altijd netjes achter en lossen eventuele problemen zo snel mogelijk op. Klanten moeten er van op aan kunnen dat ze met Visser & Smit Hanab de juiste partij hebben om de werkzaamheden uit te voeren.”

Dat is elke dag opnieuw een uitdaging. „Niet alleen richting onze bewoonde omgeving, maar zeker ook onder de grond”, legt Drost uit. „Daar ligt al een spaghetti aan kabels en leidingen en er moet nog meer infra aangelegd worden, denk bijvoorbeeld aan het glasvezelnetwerk.” Maar ook dan zit Visser & Smit Hanab niet stil. „We hebben in Papendrecht, waar het hoofdkantoor van Visser & Smit Hanab gevestigd is, een boorafdeling die in staat is leidingen te trekken door een mantelbuis. Zo’n afdeling hebben we inmiddels ook in de regio Distributie Noord opgezet.”

Klimaatdoelen; vakmensen zijn noodzakelijk

De klimaatdoelen voor 2030 zijn duidelijk. „We zitten al in 2021 en er moet nog ontzettend veel gebeuren om aan die klimaatdoelen te voldoen, om die opgave met elkaar zo efficiënt en duurzaam mogelijk te realiseren. Daarvoor hebben we veel mensen nodig en we zijn er trots op dat we bij Visser & Smit Hanab gemotiveerde vakkrachten aan het werk hebben. Wij bieden mensen de mogelijkheid om binnen ons bedrijf te groeien en zich te ontwikkelen, je kunt hier carrière maken. Waarbij we oog hebben voor de oudere generatie, die we ook aan de slag willen houden. Zo bieden we deze mensen bijvoorbeeld de kans om leerkracht te worden op ons opleidingscentrum. Of ze gaan als leermeester aan het werk, waarbij ze de nieuwe generatie wegwijs maken in de werkzaamheden. Zo binden en boeien we mensen aan dit bedrijf, mensen die met plezier morgen mogelijk willen maken.”

www.vshanab.nl

Visser & Smit Hanab brengt Energie

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, is al ruim 150 jaar de specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur en hoogspanningsinstallaties. Visser & Smit Hanab draagt bij aan een duurzame samenleving. Samen met haar klanten wil het bedrijf de energietransitie realiseren en versnellen. Daarbij ligt de focus op incompany engineering en eigen vakmensen en op elektra, windmolens, zonneparken, warmtenetwerken, waterstof en hoogspanningsinfrastructuur. Visser & Smit Hanab engineert, realiseert en onderhoudt voor haar opdrachtgevers de belangrijkste energienetwerken en – infrastructuur van Nederland met 3 grote gespecialiseerde business units: 1. V&SH Distributie, 2. V&SH Warmte | Leidingen | Industrie, 3. Volker Energy Solutions.

Onderdeel van deze business units zijn een aantal gespecialiseerde afdelingen zoals Boren/HDD, de Lastechnische Dienst (LTD), een incompany Engineeringteam en VSKR Volker Stevin Kabelwerken Railinfra). Visser & Smit Hanab leidt haar vakmensen zelf op in een eigen Vakschool, samen met andere VolkerWessels bedrijven.

Geplaatst op: 19 november 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.