PowerField: “Wij gaan voor innovatieve en slimme energie-oplossingen”

PowerField: “Wij gaan voor innovatieve en slimme energie-oplossingen”

Laadpalen bij HelloFresh Diemen

PARTNERBIJDRAGE | Het lijkt snel te gaan met de energietransitie in ons land. Zonnepanelen op daken, zonneparken en windmolens zijn concrete voorbeelden van deze transitie. Echter, over de snelheid waarmee een en ander wordt gerealiseerd, valt nog wel te discussiëren. Sterker nog, als we in het huidige tempo doorgaan, worden de afspraken die in het Klimaatakkoord van 2019 zijn gemaakt, zeker niet gehaald. Het tempo moet omhoog.

Daar weten ze bij PowerField alles van. Dit oerhollandse bedrijf ontwikkelt en bouwt zonneparken, waarvan een groot aantal in Drenthe en Groningen ligt. Sinds een paar jaar heeft het bedrijf de strategie om zonneparken te bouwen en te beheren en om energie-oplossingen aan te bieden. Dat heeft er vooral mee te maken dat PowerField inzet op het slim omgaan met het energienetwerk en daarvoor heeft het zelf nieuwe technologieën ontwikkeld.

Snellaadpalen

Voorbeeld van een nieuwe technologie is de realisatie van laadinfrastructuur, waarvoor PowerGo werd opgericht. „Het doel van PowerGo is om de opgewekte energie van zonneparken van PowerField te gebruiken voor de energietransitie in de mobiliteit. Dit doen we door snellaadpunten te realiseren en te exploiteren”, zegt Ivo van Dam, hoofd technologie. Inmiddels heeft PowerGo met verschillende organisaties contracten afgesloten voor het plaatsen van snellaadpalen, zoals TopP – arken en HelloFresh. „Per hub zetten we zo’n twee megawatt aan laadvermogen neer”, geeft Van Dam aan.

PowerGo kiest bewust voor snellaadinfrastructuur. Van Dam: „Vanaf 2030 zullen er in ons land circa 1,7 miljoen elektrische voertuigen rijden, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dat gaan we eerder halen, gezien de verkoopcijfers tot nu toe. Als die allemaal tegelijk worden opgeladen, kan het netwerk dat niet aan. Met snelladers kun je logischerwijze veel sneller en veel slimmer laden, waardoor problemen voorkomen kunnen worden.”

Bijdrage leveren

„Het idee is dat we met de stroom die we zelf met onze zonneparken opwekken daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie”, voegt projectmanager Jaco van Leeuwen toe. En dat idee wordt door ondernemend Nederland opgepakt, zo merken ze bij PowerField. „De belangstelling is erg groot. Iedereen wil nu overschakelen op duurzaam elektrisch vervoer en daarmee sorteren bedrijven voor op de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt.” Het is volgens Van Dam daarom wenselijk dat het aantal laadpalen in ons land snel gaat stijgen. „We doen het ten opzichte van andere landen in Europa helemaal niet slecht, maar als we de ontwikkelingen op de Nederlandse vervoersmarkt willen bijhouden, dan moeten er snel meer laadpunten worden gerealiseerd.”

Zonnepark Vlagtwedde

Urgentie

Alle ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de vraag naar stroom fors zal toenemen. En juist daar, om aan die vraag te voldoen, ziet men bij PowerField momenteel stagnatie. „Het vinden van nieuwe locaties voor zonneparken is uitdagend”, geeft Van Leeuwen aan. „Er moet veel gebeuren, maar het gaat niet snel genoeg. Het gevoel van urgentie ontbreekt momenteel. Hoe dat komt? Dat is moeilijk te zeggen. Feit is dat de Rijksoverheid dit vraagstuk bij provincies en gemeenten heeft neergelegd en die worstelen met de vraag welke locaties geschikt en wenselijk zijn voor zonneparken. We vinden het klimaat allemaal belangrijk, maar er wordt te weinig op geacteerd.”

Zon voor Vee!

„Zonnepanelen op het dak is noodzakelijk, maar we redden het niet met daken alleen”, gaat Van Dam verder. „We moeten het doen met een mix van oplossingen en zonneparken behoren daar ook toe.” Om die reden heeft PowerField een nieuw initiatief ontwikkeld, waarmee veehouders wellicht geholpen kunnen worden. Van Dam: „Boeren kampen met het probleem van de stikstofreductie en ze moeten waarschijnlijk hun veestapel verkleinen. Wij zijn gestart met het project ‘Zon voor Vee!’, waarmee het mes aan twee kanten snijdt. De boer stelt een deel van z’n land beschikbaar, waarop PowerField een klein zonnepark aanlegt. Voor het gebruik van de grond ontvangt de betreffende boer een vergoeding, waarmee hij het verkleinen van zijn veestapel kan opvangen en tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Het verbaast ons niet dat de belangstelling vanuit de agrarische sector enorm is.”

PowerField denkt graag mee in mogelijkheden waarbij de omgeving profiteert en participeert in zonneparkprojecten. „Bij een park in Vlagtwedde bijvoorbeeld, hebben we 24 hectare blauwe bessen aangeplant, waarmee het landschap is verfraaid en werkgelegenheid is gecreëerd.” zegt Jaco van Leeuwen.

„We willen graag samen met gemeenten en burgers optrekken om de realisatie van nieuwe zonneparken tot een succes te maken. De vraag naar stroom gaat enorm toenemen en in 2030 moet de CO2 uitstoot met 55 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Doen we niets, dan gaan we dat niet halen. PowerField wil en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van dit vraagstuk en gaat die uitdaging graag aan.”

www.powerfield.nl

Geplaatst op: 19 november 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.