Experts in het meten van beweging

Experts in het meten van beweging

PARTNERBIJDRAGE | Het meten, visualiseren en analyseren van bewegingen en de krachten die daarop van invloed zijn. Dat is kort gezegd waar Siri Marine in Kolham zich mee bezighoudt. Dat doet het bedrijf voor opdrachtgevers in de maritieme en offshore-(wind)industrie over de hele wereld. „Dankzij onze apparatuur weten we wat beweging veroorzaakt, wat het doet en waartoe het kan leiden, dat is essentieel voor schepen die vaak dure lading vervoeren”, zegt directeur Ed Nobel.

Vanaf de start in 2003 is Siri Marine een niche bedrijf. Het begon destijds met het meten van beweging van wrakken. De oprichter, Albert Lenting uit Appingedam, had daar veel succes mee en werd over de hele wereld gevraagd zijn zelf ontwikkelde meetapparatuur in te zetten. De verhuizing naar Kolham luidde een nieuwe fase van het bedrijf in. „Zo hebben we bijvoorbeeld software ontwikkeld, waarmee de klant snel kan anticiperen op bepaalde afwijkingen die zich eventueel voordoen”, legt Nobel uit.

Oplossingen

Siri Marine heeft 4 oplossingen in huis die bijdragen aan meer veiligheid: lading monitoring, trim-optimalisatie, weersafhankelijk sjorren en structurele integriteit. Met lading monitoring kan de klant de werkelijke bewegingen en krachten die op een lading en het schip inwerken meten en bewaken. Trim-optimalisatie zorgt ervoor dat de klant de actuele trim van een schip op zee kan bepalen. Indien gewenst kan hij de snelheid, de koers en/of de ballast aanpassen, wat een lager brandstofverbruik tot gevolg kan hebben. „In de praktijk leidt dit tot een besparing van twee tot vijf procent”, zegt Nobel. “En elke procent besparing is meegenomen.” De meetapparatuur voor het weersafhankelijk sjorren helpt de klant bij het bepalen van de juiste sjorprocedures voor elke reis. „Onder bepaalde omstandigheden hoef je de vracht niet vast te zetten en dat bespaart tijd.” De Siri Meetapparatuur meet ook structurele integriteit en zorgt ervoor om veranderingen in olie- en gasconstructies op zee op te sporen. Om te bepalen of dit tot problemen leidt, is structurele monitoring van belang. „Meten is weten, letterlijk”, geeft Nobel aan. “En daarop kan de klant vervolgens reageren. Deze manier van werken is in de scheepvaart, maar ook in de offshore-industrie, niet meer weg te denken.”

„Daarnaast is het meten van belang voor verzekeraars. Kostbare lading verzekeren kost veel geld. Wanneer je als rederij in staat bent om bepaalde waardes te berekenen, waarmee je risico’s kunt uitsluiten, dan scheelt dat uiteindelijk in de premie.” Helaas komt het nog regelmatig voor dat een lading, door wat voor oorzaak dan ook, begint te schuiven en het schip slagzij maakt. „Als je dan weet dat er vaak voor enkele miljoenen aan equipment aan boord is, heb je het over een forse schade”, zegt Nobel.

Windmolens

Naast de scheepvaart neemt momenteel het monitoren van windmolens een enorme vlucht. „Met name het transport van de rotorbladen vergt veel nauwkeurigheid. Rederijen willen daar geen risico’s mee lopen en maken gebruik van apparatuur van Siri Marine.” Volgens Nobel doet de offshore-windindustrie er ook verstandig aan de krachten op windmolens te meten wanneer ze op hun plek staan. „Door de omstandigheden zijn windmolens, zeker op zee, gevoelig voor trilling en beweging. Er komen enorme krachten op de rotorbladen te staan, de gevolgen, mocht er eentje afbreken, zijn vaak niet te overzien. Door deze veranderingen te meten, kun je eventueel vroegtijdig ingrijpen.” Dat dit geen overbodige luxe is blijkt bijvoorbeeld aan het incident in het Goffert-stadion van NEC, waar onlangs een deel van de tribune instortte. „Elke constructie is aan zogenaamde vermoeidheid onderhevig”, zegt Nobel. „De verandering over een bepaalde periode is te meten.”

Overigens kan Siri Marine niet voorspellen wat de gevolgen zijn van veranderingen in constructies of ladingen. „Nee, wij kunnen aangeven of er iets veranderd, die data verzamelen we en daar kan de klant vervolgens iets mee doen. Alle data wordt wel opgeslagen en is later terug te zien. Siri Marine levert de instrumenten die de waarde meten en naar aanleiding daarvan kunnen bepaalde beslissingen worden genomen.” De scheepvaart wordt door Nobel als redelijk conservatief omschreven. „Dankzij onze apparatuur is het innovatiever geworden, maar dat neemt niet weg dat wij de menselijke maat vergeten, integendeel. High Tech ontwikkelingen kunnen helpen om onvoorziene situaties te voorkomen, maar de ervaringen van mensen zijn daarbij onontbeerlijk. Daarmee gaan wij vervolgens aan de slag en ontwikkelen we betaalbare producten die bijdragen aan meer veiligheid.”

www.sirimarine.nl

Geplaatst op: 19 november 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.