Op weg naar een digitaal vaardige samenleving

Op weg naar een digitaal vaardige samenleving

Marcel Broersma en Robin van den Berg

PARTNERBIJDRAGE | In een maatschappij die in toenemende mate digitaliseert, wordt het steeds belangrijker om digitale vaardigheden en kennis te hebben en op peil te houden. Deze zogenaamde digitale geletterdheid staat onder druk. Reden voor verschillende organisaties uit onderwijs, overheid, cultuur en bedrijfsleven om de Digitale Academie Noord-Nederland (DANN) op te richten.

De Digitale Academie Noord-Nederland is een online platform dat alle beschikbare digitaliseringsopleidingen herbergt en toegankelijk maakt voor iedereen die een cursus of opleiding op het gebied van digitalisering en IT wil volgen. „We maken ons zorgen om de digitale geletterdheid van de gemiddelde noordeling en willen voorkomen dat ze een achterstand krijgen, waardoor ze niet mee kunnen komen in de huidige digitale samenleving”, zegt Marcel Broersma.

Alle lagen

Broersma is voorzitter van de Digital Literacy Coalition, de organisatie die digitale geletterdheid op de Noordelijke agenda plaatste en hiermee de eerste aanzet gaf voor de Digitale Academie Noord-Nederland. „De samenleving wordt steeds digitaler”, zegt hij. „Je ziet het bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, communicatie, bij de overheid en in het werk, overal heb je tegenwoordig digitale vaardigheden en kennis nodig. Uit onderzoek blijkt dat in ons land 18 tot 28 procent van de bevolking niet beschikt over voldoende digitale vaardigheden. Als je dat omrekent naar de situatie in Groningen, dan kom je tot 85.000 à 130.000 inwoners die over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken. Het is een breed probleem; van jong tot oud, van laagopgeleiden tot studenten en van nieuwkomer tot werkgever, in alle lagen van de bevolking speelt het probleem van digitale geletterdheid.”

Daar moet iets aan gebeuren, concludeerden talloze organisaties, overheden en bedrijfsleven. „Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen is de oprichting van de Digitale Academie Noord-Nederland”, zegt Robin van den Berg, initiatiefnemer en programmamanager van de Digitale Academie. Na een paar jaar van voorbereiding ontving de DANN dit voorjaar van het Nationaal Programma Groningen een subsidie, waarmee de Digitale Academie NoordNederland aan de slag kon. Binnenkort gaat de website online en vanaf begin 2022 kunnen de inwoners uit Noord-Nederland de eerste trainingen volgen via de Digitale Academie.

Digitale kloof

„Er gebeurde tot nu toe te weinig met het probleem dat Marcel schetst”, gaat hij verder. „Met de Digitale Academie willen we voorkomen dat er een digitale kloof in de maatschappij ontstaat, waardoor de ongelijkheid in de samenleving verder toeneemt. Veel mensen willen digitaal vaardig worden en blijven, maar weten vaak niet hoe je dat moet doen. Die signalen kregen we ook uit het bedrijfsleven, dus onze indruk is dat de Digitale Academie in een behoefte gaat voorzien.”

„Online vaardig worden begint offline”, geeft Van den Berg aan. „Om mensen te kunnen bereiken, hebben we de hulp van maatschappelijke organisaties en gemeenten nodig. Zo stellen Biblionet Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en Noorderpoort tijd en expertise beschikbaar voor het project. De bibliotheken in de provincie Groningen hebben een compleet cursusaanbod om op een laagdrempelige manier een leven lang te ontwikkelen. ROC’s en Hogescholen bieden opleidingen digitale vaardigheden en digitaal burgerschap. Ook via het UWV, sociale dienst en werkgevers denken we veel mensen te kunnen bereiken. Met de Digitale Academie willen we een doorgaande leerlijn aanbieden, waarbij uiteindelijk iedereen kan aansluiten. Immers, digitalisering staat nooit stil.”

Eigen niveau

Broersma benadrukt dat iedereen op eigen niveau en behoefte een cursus of opleiding kan vinden. „Dat start bij basisvaardigheden, bijvoorbeeld hoe je een coronacheckapp installeert. Want als je dat in deze tijd niet weet, dan heb je een probleem. Maar, er is een variëteit aan onderwerpen, waarbij bijvoorbeeld ook mogelijkheden en gevaren van digitalisering aan de orde komen.” „Er zijn natuurlijk al cursussen en opleidingen op het gebied van digitalisering, maar het aanbod was te versnipperd”, aldus Van den Berg. „Met de Digitale Academie bieden we echt alles aan wat op het gebied van cursussen en opleidingen voorhanden is. Bovendien denken we dit via de Academie laagdrempelig te kunnen ontsluiten. Daarnaast is de Digitale Academie ook interessant voor mensen die bijvoorbeeld aan het werk willen in de IT, waar veel behoefte is aan nieuwe medewerkers, maar waarvoor ze eerst een cursus of opleiding moeten volgen. Kortom, het biedt allerlei mogelijkheden.”

Kosten

Aan het volgen van een cursus of opleiding zijn kosten verbonden, maar doel is om deze op het gebied van basale vaardigheden gratis aan te bieden. Van den Berg:„ We vinden het van belang dat iedereen de kans moet krijgen digitaal vaardig te worden. Wil je vervolgens een verdiepingscursus volgen, die bijvoorbeeld wordt aangeboden door een commerciële partij, dan staan daar wel kosten tegenover. We zetten alle cursussen en opleidingen naast elkaar, zodat de gebruiker een weloverwogen beslissing kan nemen.”

Van den Berg en Broersma verwachten dat de Digitale Academie in een behoefte gaat voorzien, maar ze beseffen ook dat dit een weg van de lange adem wordt. „Het moeilijkste is om de mensen waar het in eerste instantie om gaat te bereiken. Maar, niets doen is geen optie. Het is echt belangrijk dat we nu iets doen aan de digitale geletterdheid van veel mensen.”

Meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van de Digitale Academie Noord-Nederland, vindt u binnenkort op: www.dann.nl

Geplaatst op: 14 oktober 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.