Met 350 mensen staat IJB Groep voor duurzame draagkracht

Met 350 mensen staat IJB Groep voor duurzame draagkracht

John Engelsman

PARTNERBIJDRAGE | IJB Groep zorgt voor het fundament van de Nederlandse bouw. Ze is specialist in fundering, van sonderen, construeren en produceren tot en met monteren. Verduurzaming kent bij IJB Groep een hoge prioriteit. Algemeen directeur John Engelsman legt uit waarom dat zo is en wat het betekent. „Duurzame draagkracht is veel meer dan onze gouden CSC-certificaten.”

De geschiedenis van IJB Groep met locaties in Lemmer, Emmeloord, Kampen en Lelystad gaat terug naar de jaren vijftig als Van der Kamp Zand en Grind uit Zwolle in Emmeloord haar vleugels uitslaat en naast de handel een betoncentrale begint. Er wordt ook gestart met de productie van kant-en-klare heipalen, een innovatie die aanslaat omdat in heel Nederland grote behoefte bestaat om snel veel nieuwe woningen te bouwen. Met de uitbreiding naar Lemmer gaat het hard onder de nieuwe naam IJsselmeerbeton. Het bedrijf krijgt steeds meer bekendheid als probleemoplosser voor heien, funderen, prefab heipalen en betonmortel. De Groep omvat IJB Geotechniek, IJB Engineering, IJB Heipalen, IJB Mortel, IJB Funderingen en Altenburg Groep. Het zijn nu ruim 350 mensen die met creativiteit, motivatie, inspiratie en daadkracht werken voor een breed scala opdrachtgevers in Nederland en in Duitsland. „We hebben altijd oog en oor gehad voor de mens en onze omgeving. Zij zijn de pijlers van het succes, de omgeving waar we opereren maakt het mogelijk om dat te doen. Het past ons dus om de toenemende urgentie voor mens en milieu onder de brede noemer van verduurzaming sterker te verankeren in alles wat we doen”, vertelt algemeen directeur John Engelsman.

Ontwikkeling is de basis van innovatie

„Onze locaties zijn al in het bezit van het internationale gouden CSC-keurmerk, dat duurzame productie van beton garandeert. Daar zijn we trots op, het geeft aan waar onze opdrachtgevers op kunnen rekenen. Het is dus niet verrassend dat we sinds kort de eerste hybride mixer voor IJB Mortel hebben rijden. De komende jaren zullen we stap voor stap onze bedrijfsvoering verduurzamen. Niet alleen op het gebied van de herkomst van grondstoffen die we gebruiken en de wijze waarop we produceren en transporteren. We kijken naar algehele verbetering van onze CO2-prestatieladder en naar alles dat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent. We zetten in op verduurzaming van de wijze waarop we met elkaar werken en de manier waarop we met opdrachtgevers en relaties omgaan. Denk dan aan de mate van deskundigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid en gezondheid. Kennis en kennisoverdracht is daarvoor heel belangrijk. Om dat beter te borgen in een wereld die steeds complexer wordt en meer van ons vergt, zijn we in 2021 gestart met de IJB Academie. Daarmee kunnen we beter voldoen aan kansen en perspectief voor iedereen binnen het bedrijf. Als je zegt dat bij IJB Groep de mens centraal staat, moet je alles uit de kast halen daar concreet inhoud aan te geven. Het maakt dat we voorop blijven lopen. Dat we aantrekkelijk zijn voor de mensen die nu bij ons werken, omdat zij prettig hun werk kunnen doen. En voor mensen die graag bij ons willen komen werken, omdat we bekend staan als bedrijf waar onder goede condities plezierig gewerkt wordt aan een gezonde toekomst. Ontwikkeling is de basis voor het laten groeien van mensen en de voorwaarde voor een sterke organisatie die in staat is te innoveren.”

Een circulair fundament

„IJB Groep loopt al zeventig jaar voorop. Dat willen we zo houden, ook als het gaat om duurzame innovatie. Dat klinkt soms vaag, maar het geeft richting. We kunnen het niet alleen, maar wij kunnen wel ons uiterste best doen. We hebben onszelf de vraag gesteld hoe wij zo goed en duurzaam mogelijk kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van voldoende goede woningen op een goed fundament. Vroeger betekende dat voldoende produceren en leveren. Dat verandert naar hoe je dat doet, waarvan je iets maakt en de wijze waarop. Dat vergt meer kennis en inzicht en kritisch zijn op wat we nu al doen en wat ieder van ons nog beter zou kunnen doen. We zijn het verplicht aan onszelf en aan onze afnemers, omdat we voor hen vraagbaak zijn voor alle funderingen en constructies. Dat vergt van ons aanpassing van hoe we onze producten ontwerpen, maken en leveren. Tegelijk is het onze kennis en ons vakmanschap die ons daartoe in staat stelt, het is waarom we al decennia betekenis hebben als betrouwbaar specialist in fundering. Maar wat betekent het als we dat zo duurzaam mogelijk willen doen? We hebben de stip gezet op 2035. Dan willen we in staat zijn om alle mogelijke huishoudens van een zo stabiel en duurzaam, liefst circulair fundament te voorzien. Dat lijkt ver weg, maar het betekent dat we nu met elkaar aan de slag moeten om dat mogelijk te kunnen maken. Want het fundament van Nederland, wordt morgen bedacht. Het betekent dat we binnen IJB Groep aan elkaar zullen vragen, wat ieder van ons denkt te kunnen doen om wat hij doet nog beter en vooral duurzamer te doen.”

„Ik ben trots op wat we met ruim 350 mensen betekenen in de keten. We hebben een goed en gezond fundament. De afgelopen decennia hebben we bewezen te kunnen meebewegen met de markt. Daarom geloof ik dat IJB Groep ook in staat is te voldoen aan wat markt, mens en omgeving nu en straks van ons vraagt: verder verduurzamen. Want IJB Groep is groen en stapt naar groener en groenst. Op alle locaties en in alle bedrijven en op iedere plek waar we in de keten betekenis hebben.”

ijbgroep.nl

Geplaatst op: 14 oktober 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.

Uitgelicht