'Nu al nadenken over zaken die je voor het einde van het jaar moet regelen’

‘Nu al nadenken over zaken die je voor het einde van het jaar moet regelen’

Partnerbijdrage | Ondanks dat corona nog niet achter ons ligt, lijkt de economie alweer volledig op stoom. De macro-economische cijfers zijn louter positief, maar er wordt wel gewaarschuwd voor het feit dat veel bedrijven nog met hoge schulden kampen. Een beeld dat overigens niet gedeeld wordt door Van Braak Accountants. „Er zijn weliswaar de nodige schulden, vooral bij de Belastingdienst, maar we zien ook dat de liquiditeitspositie bij bedrijven over het algemeen niet slecht is”, zegt Hennie van Braak.

En dat verbaast hem niet. „Natuurlijk zijn er sectoren die tijdens corona minder goed hebben gedraaid, maar het gros van de economie heeft, mede dankzij de steunmaatregelen, minder last gehad van corona dan vooraf werd gedacht.” Van Braak adviseert bedrijven met positieve banksaldi hun openstaande rekeningen of schulden zo snel mogelijk te betalen. „Daarmee hou je je bankrekening laag en voorkom je dat je negatieve rente moet gaan betalen.”


Kosten


Een belangrijk gevolg van corona is dat medewerkers meer thuis zijn gaan werken en dat heeft volgens Van Braak interessante gevolgen voor het bedrijfsleven. „Een aantal kostensoorten, zoals reis- en verblijfkosten, zijn daardoor fors afgenomen en dat is natuurlijk interessant. Ik denk dat veel bedrijven de ‘voordelen’ van deze coronacrisis graag ook in de toekomst willen handhaven en daar liggen ook mogelijkheden. Niet iedereen vindt thuiswerken leuk, maar het gros van de medewerkers heeft wel de positieve gevolgen ervan ervaren. Daar kunnen werkgevers op inspelen.”


Zoals aangegeven konden veel bedrijven goed blijven draaien dankzij de diverse steunmaatregelen. Opvallend is dat er veel klachten waren over de uitvoering van bijvoorbeeld de TVL-maatregel. Van Braak begrijpt dat niet. „Ondernemers die wij adviseren hebben die ervaring totaal niet. Ik denk dat bedrijven die wel moeite hadden met het aanvragen van de TVL wellicht slordig zijn geweest. Zo moet de inschrijving bij de KvK correct zijn, anders komt de TVL in gevaar. Ons advies is dan ook om de inschrijving nog even na te kijken. Bijvoorbeeld op codes of het inschrijvingsadres. Al deze zaken zijn simpel aan te passen via de website en kunnen een hoop onnodige rompslomp voorkomen.”


Einde van het jaar


Intussen adviseert Van Braak zijn klanten om nu al na te denken over zaken die voor het einde van het jaar geregeld moeten worden. „Kijk bijvoorbeeld je verzekeringspolissen eens na en zorg dat die een vervaldatum van 1 januari krijgen. Dan heb je veel beter in beeld wat er loopt en weet je welke kosten je elke maand hebt. Zo kun je ook overwegen om de premie in één keer te betalen, dat betekent elf keer minder boeken.”

Ook schenkingen aan kinderen kunnen beter nu al geregeld worden, „dan heeft de notaris het veel te druk en ben je vaak te laat.” Verstandig schenken kan volgens Van Braak veel geld besparen, zo blijkt uit een voorbeeld. „Stel een ondernemer van 40 jaar schenkt op papier aan twee kinderen 250.000 euro. Daarmee wordt hij rentedragend schuldig en is het bedrag op te eisen op de datum van overlijden van de langstlevende man of vrouw. Over die 250.000 euro betaal je 10 procent schenkbelasting, is 25.000 euro. Nu schenken betekent dat je jaarlijks 6 procent rente over die 250.000 euro moet betalen. Stel dat de ondernemer in kwestie 80 jaar wordt, dan betekent dat 40 keer 6 procent rente = 240 procent rente. 240 procent van 250.000 euro is 600.000 euro in 40 jaar, waardoor de kinderen in totaal uiteindelijk 850.000 euro krijgen, waarover ze maar 25.000 euro schenkbelasting betalen. Dat is natuurlijk bijzonder interessant.”


Interne opleiding

Het is een voorbeeld van één van de vele mogelijkheden die er zijn om geld aantrekkelijk in te zetten. Van Braak denkt dat te weinig ondernemers daar gebruik van maken. „Zeker gezien de economische situatie waarin we ons bevinden. Het gaat goed en alle tekenen voor 2022 wijzen erop dat daar geen verandering in gaat komen. Natuurlijk zijn er ook bedreigingen. De productiemiddelen stijgen fors in prijs en de personeelskrapte kan een serieuze bedreiging voor de voortgang van de economie worden. Daar hebben wij op onze kantoren gelukkig nog geen last van. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is nieuwe mensen te vinden. Daarom zijn we actief met de interne opleiding van medewerkers. Op die manier kun je je mensen op een steeds hoger niveau krijgen, waarvan onze klanten uiteindelijk optimaal kunnen profiteren.”


www.vanbraakaccountants.nl


vestiging Marum: 0594-648 959
vestiging Zuidbroek: 0598-319 519

Geplaatst op: 16 september 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.

Uitgelicht