‘Wij zijn koploper in zorgtechnologie’

‘Wij zijn koploper in zorgtechnologie’

Danny Alting en Marit Dekker

Partnerbijdrage | Technologie in de zorg is niet meer weg te denken, daar weten ze bij TSN alles van. Al vele jaren maken de medewerkers van de organisatie gebruik van allerlei technologische toepassingen die ondersteuning bieden in de zorg en bovendien de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten. „En natuurlijk staat hierbij ook de veiligheid van de cliënt voorop”, zegt Danny Alting, regisserend wijkverpleegkundige en zorgtechnologie ambassadeur bij TSN.

Zijn collega Marit Dekker, projectleider zorgtechnologie en innovatie, kan die woorden bevestigen. „Afhankelijk van de situatie van de cliënt kijken we naar het juiste middel, passend bij de zorgvraag. Dat kan de ene keer een lichtsensor zijn, de andere keer is zorgrobot Tessa de oplossing.” Daarover later meer.


Zorgcentrale


TSN richt zich op de verzorging en verpleging van cliënten die thuis wonen, in Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel en Gelderland. Daarnaast heeft TSN 3 zorglocaties, te weten Voor Anker in Hoogezand, Ebbingepoort en Mercator in Groningen. Om de 5.000 thuiscliënten de juiste verzorging en verpleging te kunnen bieden zijn er 85 wijkteams actief. Verder beschikt TSN over een eigen zorgcentrale die 24/7 bereikbaar is. „Daar zitten professionele verpleegkundigen, die de eerste hulpvraag van cliënten goed kunnen afhandelen”, geeft Danny aan. Verder beschikt TSN over specialistische teams voor verpleegtechnische zorg, nachtzorg, dementie, wondzorg, palliatieve zorg, parkinsonpatiënten en voor nazorg bij een beroerte. „TSN heeft het hele pakket van zorg en specialistische zorg in huis. Wij dragen bij aan een situatie waarin mensen langer en veilig thuis kunnen blijven wonen, waarbij de zelfredzaamheid dankzij zorgtechnologie toeneemt.”


Prettig


Gebruik maken van technologische hulpmiddelen gaat uiteraard niet van de ene op de andere dag. Ten eerste moet de cliënt het willen en daarnaast moet ook het zorgpersoneel weten wat er allemaal mogelijk is. Marit:„ We hebben daarvoor twaalf collega’s uit de wijkverpleging opgeleid tot zorgtechnologie ambassadeurs. Zij brengen de mogelijkheden onder de aandacht van de teams.” In tegenstelling tot wat wellicht nog wel eens wordt gedacht, ervaren de meeste cliënten het gebruik van technologische zorgoplossingen als prettig. „Neem het beeldbellen. Daarmee geef je de cliënt de eigen regie terug, naast meer privacy. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet elke keer iemand in je huis toe te laten. Zeker in coronatijd is beeldbellen in een stroomversnelling gekomen. Wat blijkt nu, veel cliënten vinden dat ze via beeldbellen sneller in contact kunnen komen met een verzorgende dan met een huisbezoek. Naast het beeldbellen moet je een cliënt uiteraard ook nog wel fysiek zien en daar zorgen we dan ook voor.”

Specialist


Een ontwikkeling die ook in een stroomversnelling is gekomen, is het gebruik van smart glass. „Vaak toegepast bij bijvoorbeeld wondzorg. Normaal gesproken moet er dan een specialist mee naar de cliënt, maar dankzij de smart glass, waarbij een camera op een bril zit gemonteerd, kan de specialist op afstand met haar collega in de wijk meekijken. Dit zorgt voor een effectieve inzet van onze medewerkers en het scheelt veel reistijd.”


De lichtsensor is al even benoemd. Als iemand ’s nachts uit bed gaat, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, springt het licht automatisch aan. „Een heel eenvoudige oplossing waar cliënten erg blij mee zijn.” Van dezelfde eenvoud is de bedmat, die onder een matras ligt. „Is de cliënt ’s nachts langer dan een bepaalde tijd van bed, dan gaat er automatisch een seintje naar onze zorgcentrale. Iemand kan bijvoorbeeld gevallen zijn en dan is het van belang om snel ter plekke te komen. De bedmat geeft met name mantelzorgers en familie veel rust.”


Zorgrobot Tessa

Meest in het oog springend is natuurlijk robot Tessa, die de cliënt kan helpen om op de juiste momenten op een dag bepaalde handelingen te verrichten. Dat kan gaan van douchen tot eten en van medicatie tot het afspelen van muziek. „De reacties op Tessa zijn erg positief, cliënten zien haar echt als een maatje en raken er aan gehecht.” Datzelfde geldt voor de elektronische kat en hond, die door cliënten die deze in huis hebben echt als maatje worden gezien.
„Uiteindelijk moet elk technologisch hulpmiddel zorgen voor ondersteuning in het leven en de zorg van een cliënt”, legt Danny uit. “Het zorgt er voor dat we op een andere manier zorg kunnen verlenen, waarbij de regie meer in handen van de cliënt zelf komt. En dat vinden mensen prettig. Wij ervaren dat cliënten het liefst zo zelfstandig mogelijk thuis willen blijven wonen en dat ze zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven willen houden. Technologische zorgoplossingen helpen hierbij om dit veilig te doen. En dat is goed voor de cliënt, de mantelzorger en voor ons als zorgverleners. TSN is niet voor niets koploper in de zorgtechnologie!”


www.tsn-thuiszorg.nl

Geplaatst op: 16 september 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.

Uitgelicht