‘Een leven lang plezier in bewegen’

‘Een leven lang plezier in bewegen’

Karin Zwart

Partnerbijdrage | Dat is wat Huis voor de Sport Groningen al vele jaren propageert. Circa 65 medewerkers ondersteunen verenigingen, onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Zeker na corona liggen er volgens de per 1 juli aangestelde directeur Karin Zwart voldoende uitdagingen om mensen weer in beweging te krijgen. Immers, overgewicht, eenzaamheid en minder bewegen zijn aantoonbare gevolgen van de pandemie. “Huis voor de Sport is erop gericht om via sport en bewegen bij te dragen aan een vitaal Groningen.”

Thema’s


Huis voor de Sport is in 6 van de 10 Groningse gemeenten verantwoordelijk voor sportstimulering. „In de andere gemeenten zijn we vooral op projectbasis actief”, legt Zwart uit. “Dat doen we via diverse thema’s, zoals Sportieve Gezonde Jeugd, Inclusief Sporten en Bewegen, Versterking sportaanbieders en Bewegen in de openbare ruimte.”
Denk bijvoorbeeld aan bewegingsonderwijs door sportcoaches op basisscholen. Verenigingen o.a. via ons Arbeidsloket bijstaan in allerlei personele vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Maar ook gemeenten helpen bij het ontwikkelen van sport- en beweegbeleid of advies over accommodaties. Daarnaast wordt Huis voor de Sport veelvuldig ingeschakeld bij het realiseren van allerlei projecten, die tot doel hebben dat ze ook op de langere duur de vitaliteit van de Groningers ten goede komen.


Vitaliteit


„Zo zijn we iedere dag bezig met bewegen en zijn we in de hele provincie Groningen beschikbaar voor alle doelgroepen”, legt Zwart uit. „Daarbij kijken we telkens weer waar de uitdagingen en behoeften liggen, zeker na corona is het thema vitaliteit belangrijker dan ooit en sport en bewegen speelt daarin een belangrijke rol.”
Het doet haar goed dat ondanks het feit dat de sportaccommodaties lange tijd leeg bleven, veel mensen de buitenruimte hebben ontdekt om te kunnen bewegen. „Bewegen is laagdrempelig en wandelen, fietsen of hardlopen kon tijdens corona gewoon doorgaan. Aan de andere kant zien we ook dat veel verenigingen het lastig hebben gehad. We willen er met elkaar dan ook graag aan werken dat sportclubs gezonder en vitaler uit de coronacrisis komen. Nederland telt een unieke verenigingsstructuur, die een belangrijke bijdrage levert aan het bewegen van de gemiddelde Nederlander. Het is van belang om die structuur zoveel mogelijk te handhaven, waarbij verenigingen in dorpen en kernen natuurlijk ook met elkaar kunnen samenwerken. Huis voor de Sport kan daarin een aanjagende en adviserende rol spelen.”


Van landelijk naar lokaal


Zwart vervolgt: “We hebben veel kennis en ervaring in huis die we volop kunnen benutten. Omdat we op de hoogte zijn van de landelijke ontwikkelingen, kunnen we snel inspelen op de actualiteit en daardoor de vertaalslag maken naar de lokale situatie. Maatwerk is hierbij van belang. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een basisschool te adviseren over bewegingsonderwijs.” Maar ook op andere terreinen speelt Huis voor de Sport een adviserende rol. Als voorbeeld geeft Zwart het project de Energieke Club. “We helpen verenigingen bij het verduurzamen van hun accommodatie, waardoor ze geld overhouden voor datgene waarvoor ze ooit zijn opgericht, namelijk sporten en bewegen.”


Samenwerking met bedrijfsleven


Huis voor de Sport zoekt ook steeds meer de samenwerking met het Groninger bedrijfsleven. Enerzijds met programma’s die de vitaliteit op de werkvloer bevorderen. Met aandacht voor een gezonde leefstijl, voeding, etcetera. Anderzijds op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven investeren bijvoorbeeld in projecten die de gezondheid en vitaliteit van Groningers ten goede komen. Een goed voorbeeld hiervan is volgens Zwart het project Sportieve Gezonde School. „Samen met de provincie, het onderwijs en het bedrijfsleven in Groningen hebben we dit project ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij laten we leerlingen van de basisschool kennis maken met bewegen, waarbij een professionele kracht hen begeleidt. We hebben dit project inmiddels uitgebreid naar VMBO en MBO.”


Urgentie

„Iedereen heeft wel iets met sport en bewegen. Juist door corona is het besef gekomen dat het belangrijk is, dat de urgentie er is om voldoende te bewegen. Het Huis voor de Sport blijft aandacht vragen voor de vitaliteit van elke inwoner in de provincie Groningen, waarbij ook de kwetsbare medebewoner niet vergeten wordt. Iedereen moet mee kunnen doen, dat staat voorop. Overal in de provincie zijn beweegteams actief. Het is prachtig dat er bijvoorbeeld loopgroepen ontstaan, waar onder leiding van een beweegcoach lekker gewandeld wordt. Je bent dan niet alleen in beweging, vaak onbewust, je praat ook met elkaar en dat doet mensen goed. Ja, er is veel te doen, maar daar krijgen wij alleen maar energie van. Met als doel dat iedereen een leven lang plezier aan bewegen kan beleven.”


www.hvdsg.nl

Geplaatst op: 16 september 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.

Uitgelicht