Van uitzender naar Flex-expert

Van uitzender naar Flex-expert

PARTNERBIJDRAGE | Erik Lassche, directeur van M-Ployee, opgericht in 2010 met zijn hoofdkantoor in Stadskanaal, begrijpt dat de overheid streeft naar meer vaste banen. „De overheid heeft de afgelopen jaren, middels wetgeving, gestreefd naar het inperken van de groei in flexcontracten. De WWZ, Wet Werk en Zekerheid, en de WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans, hebben ertoe geleid dat het gebruikmaken van flexibele contracten aanzienlijk duurder is geworden en minder flexibiliteit bieden.”

Flexwerk zal echter nooit helemaal verdwijnen, denk maar aan seizoenswerk waarbij weersomstandigheden de werkzaamheden tijdelijk onmogelijk maken of het inzetten van extra mensen tijdens ‘piek en ziek’.” Het overgrote deel van de werknemers die namens M-Ployee bij opdrachtgevers aan het werk zijn, is overigens werkzaam op langlopende arbeidscontracten.

Ontzorgen

Naar de mening van Erik Lassche verandert de rol van het reguliere uitzendbureau naar die van flexexpert. „Wij ontzorgen onze opdrachtgevers op het gebied van werven van personeel, maar ook bij het selecteren, plannen, inwerken en (bij)scholen.” „Onze opdrachtgevers, veelal MKB-bedrijven, hebben zelf ook te maken met de hiervoor genoemde wetswijzigingen. Niet iedere MKB-er heeft daarvoor de kennis in huis.” M-Ployee merkt dat ze ook meer en meer als vraagbaak op het gebied van deze wet- en regelgeving, maar ook op loontechnisch en fiscaal gebied actief is. „Deze advisering is een zeer dankbare en leuke toegevoegde waarde voor onze dienstverlening”, aldus Lassche.

Kwaliteit

Dit maakt naar de mening van Lassche ook dat M-Ployee, als relatief kleine organisatie, al jarenlang zaken mag doen met zeer loyale opdrachtgevers. „In volume zijn we niet de grootste en dat hoeft ook niet, wij geven de voorkeur aan kwaliteit.” Niet voor niets heeft het bedrijf de ijsvogel als logo. De IJsvogel heet in het Engels Kingfisher: „Deze vogel gaat alleen voor de beste kwaliteit als het gaat om zijn dagelijkse levensbehoeften. Het gaat hem niet om de hoeveelheid, wel om de kwaliteit.”

Flexibele schil

M-Ployee verzorgt alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de flexibele schil, voornamelijk in Noord-Nederland. „Wij zijn actief in een aantal specifieke nichemarkten waarin een goede match van wezenlijk belang is”, geeft Erik aan. Hoofdzakelijk zijn dat de markten die op diverse gebieden actief zijn in het vastgoedonderhoud, onder andere schilders, timmerlui, betonwerkers. „Daarnaast zijn we de laatste jaren ook actief in de productiewereld.” Goed luisteren naar de klant staat voorop. „Pas dan kunnen wij de juiste medewerker leveren.” In de huidige markt is dat nog wel eens lastig. De vraag naar geschikt personeel overstijgt het aanbod al een aantal jaren. “Ondanks corona draait een groot deel van de economie op volle toeren en dreigt er in verschillende vakgebieden een tekort aan personeel.” „Dat betekent dat we ook wel eens ‘nee’ moeten verkopen, hoe vervelend we dat ook vinden. Momenteel een goede, ervaren schilder of timmerman vinden voor een opdrachtgever is lastig, zo niet onmogelijk. In deze sectoren is er gewoonweg meer werkaanbod dan personeel.”

Proactief

M-Ployee staat in de markt bekend als eerlijk, transparant en proactief. Erik Lassche:„ We bemiddelen niet alleen, we houden onze klanten ook op de hoogte van allerlei wijzigingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Wij gaan altijd voor de lange termijn en proberen onze mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden, korte uitleenperiodes kennen we bijna niet.”

Gecertificeerd

Het bedrijf is gecertificeerd, onder andere VCU en NEN 4400-1 en dat biedt opdrachtgevers de zekerheid dat ze zakendoen met een partner die zich aan alle relevante regels houdt. In veel CAO’s is inmiddels opgenomen dat opdrachtgevers alleen zaken mogen doen met uitzendbureaus die de hiervoor genoemde certificeringen hebben. „Deze certificeringen geven de opdrachtgevers de zekerheid dat we onder andere de uitzendkrachten gelijkwaardig belonen aan de werknemers bij de opdrachtgevers met dezelfde functie. Dat we voldoen aan onze fiscale verplichtingen. Op de hoogte zijn van de veiligheidsrisico’s en regels die zich voordoen bij de opdrachtgever, enzovoort. „De uitdaging, voor nu en de nabije toekomst is en blijft de zoektocht naar instroom van nieuwe medewerkers voor onze opdrachtgevers. Al een aantal jaren is er een dringend tekort aan (vak) personeel. Ook de aanwezigheid van COVID-19 heeft hierin tot op heden niets veranderd. Daarnaast speelt de vergrijzing een grote rol. De populatie van werkenden die binnenkort met pensioen gaat is relatief groot”, weet Lassche. „Met name in het vastgoedonderhoud overstijgt de vraag naar extra werknemers het aanbod. Daarentegen zijn er in Nederland nog voldoende mensen die momenteel niet aan het arbeidsproces deelnemen.” Opleiden is hier volgens Erik een van de zaken die prioriteit moet krijgen, zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven zelf. „Het is bekend dat de technische scholen, die vroeger schilders, tegelzetters, timmermannen en dergelijke opleiden, al lange tijd zijn verdwenen. Hier plukken we met elkaar nu de zure vruchten van.”

Ervaring opdoen

Lassche denkt, evenals een aantal klanten, dat een deel van het tekort aan instroom van nieuw personeel in de bouwtechnische vakken ontstaat door het feit dat veel jongeren niet op de hoogte zijn wat de verschillende werkzaamheden en mogelijkheden in de sectoren bouw- en techniek. „We denken dan ook dat het een goed idee is groepjes kandidaten een korte, praktische introductie te geven van de diverse beroepen en de praktische kanten daarvan. Hiermee hopen we de ogen van de kandidaten te openen en dat een aantal van hen zegt, ‘dit is best leuk en interessant werk!’.”

„Deze mensen bieden we de kans gedurende bijvoorbeeld een half jaar, betaald, mee te lopen en te werken bij onze opdrachtgevers. Degene die daarna nog steeds enthousiast is en over de juiste kwaliteit en mentaliteit blijkt te beschikken, krijgt van ons de mogelijkheid een reguliere, door ons betaalde, BBL-opleiding te gaan volgen.” Concluderend, bij M-Ployee dekt het reguliere uitzenden alleen allang de lading van de werkzaamheden niet meer. Erik:„ We zijn meegegroeid in de ontwikkelingen op de (flexibele) arbeidsmarkt en daardoor heeft MPloyee zich van uitzender tot Flex-expert ontwikkeld.”

www.m-ployee.nl

Geplaatst op: 8 juli 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.