TechHub Assen zet techniek in Assen op de kaart

TechHub Assen zet techniek in Assen op de kaart

Jan de Morrée (l) en Piet Kamminga bij de flexibel inzetbare luchtreinigingskast.

PARTNERBIJDRAGE | TechHub Assen is dé plek waar ondernemers, bedrijven en instellingen uit Assen en omgeving elkaar vinden, om in samenwerking met diverse kennisinstituten innovatieve vraagstukken op het gebied van techniek aan te pakken. „We zijn nog niet zolang bezig, maar nu al zijn er verrassende verbindingen gelegd, waar studenten van mbo, hbo en wo nadrukkelijk bij zijn betrokken”, zegt Jan de Morrée van TechHub Assen.

En dat is precies waar één van de initiatiefnemers, namelijk Ondernemend Assen, naar streeft. „Als onderdeel van TechHub Assen hebben we samen met het Drenthe College en de Hanzehogeschool Groningen de Techniek Academie opgezet”, legt Piet Kamminga uit. „Belangrijk doel is het verstevigen van het vestigingsklimaat van technologiebedrijven in Assen. Daarvoor zijn twee pijlers van belang: het verbeteren van de innovatiemogelijkheden en het behouden en ontwikkelen van competente en goed geschoolde medewerkers. TechHub Assen draagt daar sterk aan bij, er vinden kruisbestuivingen plaats en we weten elkaar te vinden.”

Tekort urgent

De behoefte aan technisch personeel was er, is er en blijft er ook nog wel even. Kamminga: „We hebben jarenlang gedacht dat het probleem zich vanzelf zou oplossen. Maar, tussen nu en vijf à zes jaar wordt het tekort urgent. Wat we als ondernemers willen, is niet uit elkaars vijver vissen, maar die vijver juist groter maken.” „Daarnaast verandert de techniek snel. Ruim tachtig procent van de studenten wordt opgeleid voor beroepen die nu nog niet eens bestaan. Als je dat in beeld hebt, dan kun je sturen. Tenslotte zie je dat de loopbanen van jonge mensen veranderen. Je bent niet meer dertig jaar voor dezelfde baas aan het werk. Wat we met de TechHub willen is het technische talent in onze stad beter vasthouden. Dat is goed voor alle bedrijven die in de techniek actief zijn.”

Innovatie

Overigens wil De Morrée benadrukken dat TechHub Assen niet alleen interessant is voor technische bedrijven. „Met name voor innovatieve bedrijven, die wel techniek nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, is TechHub Assen ook interessant. Kunstmatige Intelligentie in de zorg is zo’n voorbeeld. Zowel het mbo, hbo, het UMCG als het bedrijfsleven uit Assen zijn daarbij betrokken.”

De aanpak van TechHub Assen leidt ook tot concrete projecten. Een aantal ondernemers heeft een flexibel inzetbare luchtreinigingskast ontwikkeld met UV-licht-technologie; uiterst actueel in deze tijd. Dit is mede mogelijk geworden met expertise van de Hanzehogeschool en de inzet van studenten.

Deze voorbeelden laten zien dat TechHub Assen een ontmoetingsplek is voor experimenten, waarbij ondernemers en studenten buiten de gebaande paden kunnen treden. Dat leidt tot verrassende ontwikkelingen en inzichten. „Door kennis samen te brengen kom je tot oplossingen, waarbij TechHub Assen een netwerk biedt dat aansluit op de eigen omgeving en beleving.” De Morrée nodigt geïnteresseerden graag uit. „Kom op dinsdagochtend naar de TechHub. Er is koffie en veel ruimte voor spontane ontmoetingen en nieuwe ideeën.”

www.techhubassen.nl

Geplaatst op: 8 juli 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.