Direct betrokken bij de energietransitie

Direct betrokken bij de energietransitie

Foto: Eerste geplaatste laadpaal in Súdwest-Fryslân door Laadkracht (april 2021)

PARTNERBIJDRAGE | Baas B.V. in Foxhol en Drachten is specialist in ondergrondse infrastructuur, bovengrondse netwerken en inpandige installaties. Waar de werkzaamheden vooral gericht zijn op gas, water, data en elektra, ontvangt Baas B.V. steeds meer vragen met over nieuwe werkzaamheden rondom de energietransitie. Een aansprekend voorbeeld is het project in Wagenborgen, waar 40 huurwoningen op waterstof verwarmd gaan worden, maar ook de realisatie van minimaal 500 openbare laadpalen in de gemeente Súdwest-Fryslân spreekt tot de verbeelding.

Engineering Academy

Om alle werkzaamheden uit te voeren is Baas B.V. continu op zoek naar technische vaklieden, die verstand hebben van de nieuwste technieken die de energietransitie met zich meebrengt. “Afgelopen jaren is de afdeling engineering reeds verdubbeld”, zegt teamleider engineering Hennie Dobben. “Daarnaast willen we verder groeien op het gebied van kennis met onze Energy Academy. We zochten in eerste instantie contact met de New Energy Coalition in Groningen. Een organisatie die zich bezighoudt met de waterstofeconomie. Zij bevestigden dat er geen specifieke engineeringsopleiding voor nieuwe technieken is. Vervolgens zijn we gewoon gaan bellen om te peilen of daar behoefte aan is en dat bleek het geval.”

Workshops

Baas B.V. wil op korte termijn workshops organiseren, om mensen mee te nemen in de materie. “We kijken niet alleen naar een opleiding voor gas, water, data en elektra, maar juist ook voor waterstof, wind- en zonneparken”, vertelt Dobben. “Als we via de workshops duidelijk hebben waar behoefte aan is, gaan we de diepte in en lesmateriaal maken. We hebben inmiddels een opleidingsinstituut gevonden die dat samen met ons wil ontwikkelen. Dat is nodig, want uiteindelijk moet de opleiding aan allerlei richtlijnen voldoen en willen we het ook certificeren.” Inmiddels haken ook diverse installatiebedrijven aan. Zij hebben interesse in de opleiding, omdat ze in de dagelijkse praktijk merken tegen welke nieuwe vraagstukken ze aan lopen.

Vertaalslag

“Waar we naartoe willen is een vertaalslag maken van praktijk naar theorie”, gaat Dobben verder. “Er is binnen ons bedrijf heel veel kennis aanwezig, maar deze is te versnipperd. Voor nieuwe ontwikkelingen rond waterstof en zonneparken, is vakkennis van groot belang. Allerlei veiligheidsissues spelen daarbij bijvoorbeeld een rol. Wij pakken die handschoen nu zelf op.”

Zo is Baas betrokken bij diverse projecten rondom de energietransitie, zoals in Wagenborgen. “We gaan daar een waterstoftransportleiding aanleggen en beheren”, legt vestigingsmanager Johan Visser uit. “Daarnaast moet er een waterstofketel worden geïnstalleerd. Een goed voorbeeld waar de infra van ons bedrijf in contact komt met het werk van de installateur. Daarmee wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de engineer en de installateur steeds belangrijker wordt. Dat willen we terug laten komen in de opleidingen op de Engineering Academy.”

Laadpalen

De samenwerking tussen engineer en installateur komt ook terug in een ander project, namelijk de aanleg van 500 openbare laadpalen in de komende 10 jaar in de gemeente SúdwestFryslân. “We hebben daarvoor de krachten gebundeld met De Meterkast B.V. en Resolutions U.A.”, geeft Visser aan. “Dit resulteerde in de oprichting van Laadkracht B.V. en met elkaar zijn we specialist in het coördineren, leveren, plaatsen, aansluiten en exploiteren van laadoplossingen, waarbij het ontzorgen van de eindgebruiker voorop staat.”

Laadinfrastructuur is een wereld op zich, vindt Visser. “Je hebt te maken met verschillende systemen en snelheden en overal worden verschillende laadpalen gebruikt. Onze kracht ligt in een hele korte looptijd om een laadpaal te kunnen aansluiten. Ik heb zelf ondervonden dat het negen maanden kan duren voordat een door mij gewenste openbare laadpaal werkzaam was. Ik vond dat dat anders moest en dat bleek ook te kunnen.”

In eigen huis

De eerste openbare laadpaal in Súdwest-Fryslân is inmiddels actief en stond er in 6 weken. “Dat kan omdat wij alle handelingen binnen Laadkracht B.V. in eigen huis hebben”, legt Visser uit. “De laadpaal is geïnspireerd op een meerpaal, passend bij het vele water in de gemeente. Door de vorm is het in de toekomst mogelijk om vier elektrische auto’s tegelijk op te laden.”

Waar laadpalen die elders worden geplaatst niet altijd meteen werken, is dat bij deze laadpaal wel het geval. “Elke laadpaal die we plaatsen doet het ook meteen. We melden hem namelijk vroegtijdig aan, wat ik zie als een kleine handeling, maar wel eentje waarmee je aan snelheid kunt winnen.”

Johan Visser en Hennie Dobben

Lokale kracht

De stroom die uit de laadpaal komt is 100% duurzaam, stroom die is opgewekt in de gemeente zelf. “Groene stroom is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met elektrisch rijden en in SúdwestFryslân werken we onder andere samen met Energie VanOns, dat haar groene stroom uit de gemeente haalt. Waar we heel veel zaken op dit moment zien globaliseren, gaat dit project uit van lokale kracht. Die kracht gaat steeds belangrijker worden en daar wordt Baas B.V. graag bij betrokken. Zo houden we de kwaliteit en kennis in het gebied zelf en daar gaat op termijn iedereen van profiteren.”

Naast de 500 openbare laadpalen die in de gemeente Súdwest-Fryslân geplaatst gaan worden, voorziet Visser ook een toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven en de particuliere markt. “Bij elke opdracht willen we een laadpaal binnen zes weken in werking hebben. Die ambitie hebben we, die uitdaging gaan we graag aan.”

www.baasbv.nl

Baas B.V. kent een landelijke dekking en biedt werk aan 650 medewerkers. De landelijke omzet lag vorig jaar op 135 miljoen. Baas Noord (Foxhol en Drachten) had een omzet van 45 miljoen en biedt in 2021 werk aan 170 medewerkers. In 2020 zijn meer dan 20 nieuwe technische vaklieden opgeleid.

Geplaatst op: 8 juli 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.