Campus van en voor de regio

Campus van en voor de regio

Illustratie van de werking van de Regio Campus Emmen (werktitel)

PARTNERBIJDRAGE | ,,De Campus waar studenten en ondernemers samen slimme en duurzame oplossingen bedenken en ontwikkelen om het door te geven aan het bedrijfsleven. Dat is het idee. ‘Samenwerken’ wordt het toverwoord voor de Campus. Er is een sterk fundament gevormd. Wij doen nu een oproep aan het bedrijfsleven om te helpen bouwen aan de Campus waar je in de toekomst niet om heen kan”, Annette Verhoef, vestigingsmanager hogeschool NHL Stenden in Emmen vertelt er gedreven over.

De Campus wordt een ontmoetingsplaats, zowel fysiek als op inhoud, waar mensen elkaar ontdekken en samenwerken. Annette Verhoef: ,,Niet alleen onderwijs en bedrijven ontmoeten elkaar, maar we verwelkomen ook graag publiek voor een inkijkje in technologie en innovaties. De Campus helpt startups en nieuw ondernemerschap groeien, de leefomgeving duurzamer te maken en industrie te verrijken. De Campus als ‘knooppunt’ gaat de regio vooruit helpen en daarmee ons allemaal.” Dat is de belofte die de initiatiefgroep van de Regio Campus Emmen (werktitel) doet.

Van lab naar markt

De Campus werkt volgens de gedachte van ‘lab naar markt’. Annette Verhoef: ,,Conform de stappen in innovatie. Het begint met een vraagstuk waar fundamenteel onderzoek op wordt gedaan. Vervolgens wordt er gekeken wat een bedrijf er in de praktijk mee kan. Dan kan er geëxperimenteerd worden samen met het bedrijfsleven en eventueel vermarkt.”

v.l.n.r. Annette Verhoef, Raymond Wanders, Mike Roozeboom, Peter van Kampen in het praktijklokaal van Drenthe College.

Goed fundament

Drenthe College, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Emmen hebben in april 2021 de intentieverklaring getekend waarmee de Campus werkelijkheid wordt. ,,Het fundament dat gevormd wordt door deze partijen met al hun vooruitstrevende projecten en connecties in de regio, maakt dat het een succes wordt”, aldus Annette Verhoef.

Samen toekomstbestendig

Raymond Wanders, wethouder Werk, Inkomen en Volksgezondheid neemt namens de Gemeente deel aan de Campus-initiatiefgroep. Raymond Wanders: ,,We willen het in de regio bedenken, ontwikkelen én maken. De Campus wordt één grote afdeling Research en Development. Niet elk bedrijf heeft voldoende geld en energie om door te ontwikkelen. Daarom biedt de Campus slimme en duurzame oplossingen door bundeling van krachten op het gebied van kennis, onderzoek, R&D en onderwijs. De Campus brengt alles samen en jaagt innovatieontwikkeling aan.”

Bundel krachten

De doorontwikkeling van het beroepsonderwijs is voor Mike Roozeboom, adjunct directeur van Drenthe College aanleiding om onderdeel van de initiatiefgroep van de Campus te zijn. Mike: ,,De samenwerking met bedrijven intensiveren staat voor ons centraal. Onze boodschap aan bedrijven: Bundel krachten en ontdek wat de Campus te bieden heeft.”

Innovatiecentrum

Mike Roozeboom: ,,De nieuwe Campus kent ook een fysieke landingsplaats, het innovatiecentrum, en komt aan de Eerste Bokslootweg tussen de scholen en het industrieterrein. Drenthe College staat op het punt van nieuwbouw, waarbij de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven erg belangrijk is. Het innovatiecentrum is een unieke plek om deze samenwerking verder vorm te geven en werkt versterkend voor innovatiekracht in de regio.”

Plannen per sector

De initiatiefgroep heeft al mooie stappen gezet. Er is een masterplan en er zijn financiële middelen. We werken aan concrete plannen op de thema’s ‘Smart en Circular’ gericht op de sectoren: Energie en waterstof, maakindustrie, Groene Chemie en Zorg, Welzijn en Technologie. Het bedrijfsleven is een belangrijke speler. Raymond Wanders: ,,Het bedrijfsleven in en rond Emmen is innovatief en daar vinden we elkaar. Toepassen van wetenschap en verrijken van het bedrijfsleven is de grote opgave waar we voor staan.”

Regionale impact

NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen zijn katalysator van de Campus. ,,Bij de Rijksuniversiteit kwam op een bepaald moment het besef dat de waarde van topwetenschap meer regionale impact moet krijgen. Bestaande betrekkingen met NHL Stenden, het bouwen aan de onderwijsketen in combinatie met die kennisbenutting, maakten dat we onze pijlen op Emmen richtten”, aldus Peter van Kampen, regioverbinder van de Rijksuniversiteit.

Aansluiting beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Daar op voortbordurend zijn toen Provincie Drenthe en de Gemeente Emmen aangesloten. Zij zien de Campus als waardevolle invulling op het krachtiger maken van de regio. Raymond Wanders: ,,Dit is een ontwikkeling waar je echt bij wilt aanhaken. Het zorgt voor een nog betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De regio is rijk aan maakindustrie en (groene) chemische industrie, grote zorginstellingen en fantastische opleidingen. De Campus kan daar een grote bijdrage leveren.”

Zie jij kansen voor jouw bedrijf of ben je nieuwsgierig geworden? Neem voor meer informatie contact op via de website.

www.campus-van-de-regio.nl

Geplaatst op: 8 juli 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.