Van geen idee naar energielabel C

Van geen idee naar energielabel C

PARTNERBIJDRAGE | Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren in Nederland groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Die datum komt met rasse schreden dichterbij, maar veel bedrijven voldoen nog niet aan de eisen. “Heel veel bedrijven hebben geen label laten registreren en weten dus überhaupt niet waar ze staan. Wij kunnen ze hierbij goed verder helpen’’ zegt Teake Damstra algemeen directeur van Koninklijke Damstra Installatiegroep aan de digitale Teams tafel met stagiair Jeroen Rinsma.

Damstra rekent even voor. “Ongeveer 60 procent van de bedrijven in Nederland die onder deze regeling valt, heeft nog niks gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. In Noord-Nederland gaat het dan om 60 procent van 12 duizend bedrijven. Dat komt neer op 8 duizend bedrijven die in minder dan twee jaar tijd hun energielabel naar een ander niveau moeten tillen.” Met alle kennis en kunde aanwezig binnen Damstra op het gebied van verduurzaming kunnen ze bedrijven helpen de juiste stappen te zetten richting een C-label. Maar dan moeten bedrijven wel weten dat er op korte termijn actie nodig is en ze zo snel mogelijk bij Damstra moeten aankloppen. Daar komt Rinsma in beeld. Als onderdeel van zijn stage voor de hbo-opleiding Commerciële Economie helpt hij Damstra om de urgentie bij bedrijven in de regio onder de aandacht te krijgen.

Kort dag

“Het is kort dag, dus belangrijk dat ondernemers aandacht besteden aan dit onderwerp”, geeft Rinsma aan. “Hoe sneller ze in actie komen, hoe beter. Het kan vervelende consequenties hebben voor bedrijven die op 1 januari 2023 niet aan de voorwaarden voldoen. In principe mogen gebouwen dan niet meer als kantoor worden gebruikt, wat een enorm nadelige invloed kan hebben op het productieproces. Er bestaat een mogelijkheid dat de datum nog wordt opgeschoven om bedrijven meer tijd te geven, maar zeker weten doe je dat niet. Dus zekerheidshalve is het verstandig zo snel mogelijk de boel in gang te zetten.” Damstra vult aan. “Er zijn op dit moment problemen met de teruglevering van zonne-energie aan het elektriciteitsnet. Het netwerk is overbelast door het massale gebruik van zonne-energie en het terugleveren aan het net. Er is daarom in Friesland een terugleverbeperking. Bedrijven zullen met zo’n beperking niet gauw geneigd zijn aan zonnepanelen te beginnen. We hebben dit aangekaart bij het ministerie, maar of het ook leidt tot een aangepaste datum of andere afspraken moet nog blijken. Tot die tijd staat 1 januari 2023 vast als datum waarop de bedrijven energielabel C moeten hebben.”

Damstra denkt mee

De Koninklijke Damstra biedt bedrijven in de Noordelijke provincies de helpende hand. Rinsma: “Wij gaan brieven sturen, mailen, bellen en geven er aandacht aan op onze website en social mediakanalen. De missie en visie van Damstra is om mensen te helpen duurzaam te leven, dus wie kan ondernemers nou beter helpen hiermee dan Damstra. We kunnen ze helpen in het proces en daarover meedenken. Welke subsidies zijn er en wat zijn de belastingvoordelen, maar vooral ook, moet er dubbel glas komen, isolatie, en/of zonnepanelen et cetera. Daar weten we alles van en kunnen we bedrijven de helpende hand bieden. En voor de zekerheid zeg ik het nog een keer. Heb je een bedrijfsruimte die binnen deze regeling valt, begin dan liever vandaag dan morgen informatie in te winnen.”

damstra.nl

Geplaatst op: 18 juni 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.