‘Bouw jij mee aan de toekomst van Noord-Nederland?’

‘Bouw jij mee aan de toekomst van Noord-Nederland?’

PARTNERBIJDRAGE | De bouw en infra moeten de komende jaren bergen werk verzetten. Met een landelijk tekort van 330 duizend woningen en de ambitie om zeven miljoen panden te verduurzamen zijn (nieuwe) bouwers hard nodig. Daar komt in het noorden bovendien de wens bij voor betere verbindingen met de Randstad. “Wie nu voor een bouwopleiding kiest, weet zeker dat hij of zij straks werkt aan oplossingen die de regio nog aantrekkelijker maken.”

Lange wachtlijsten, fors overbieden, achter het net vissen: dat is de dagelijkse realiteit van de woningzoeker. De woningmarkt is overspannen. Dat geldt allang niet meer alleen voor de grote steden, want steeds meer Nederlanders zien de voordelen van wonen in Drenthe, Groningen en Friesland in. Bouwend Nederland – de brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrasector – houdt nauwgezet in de gaten welke maatschappelijke opgaven er in deze regio liggen.

Volgens ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ kunnen er de komende jaren 220 duizend woningen extra bijgebouwd worden in de drie noordelijke provincies. “Mits er geïnvesteerd wordt in een snellere verbinding met de Randstad en een verbetering van het huidige spoor”, zegt Kees Vianen van Bouwend Nederland Noord. “Dit Deltaplan is belangrijk voor de regio, met name voor de krimpgebieden. Nieuwe woonwijken leiden tot meer bedrijvigheid, betere infrastructuur en economisch perspectief. Voor de bouw en infra betekent het een enorme klus.”

Van het gas af

De energietransitie is een andere belangrijke maatschappelijke opgave. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we onze broeikassen met 49 procent verminderd hebben in 2030. En in 2050 zelfs met 95 procent. Tegen die tijd moet Nederland enkel nog duurzaam opgewekte energie gebruiken. “Om deze opgave te realiseren moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af”, zegt Vianen. “Daarvoor moeten de komende jaren de huidige energiesystemen en infrastructuren grondig aangepast worden.”

Een voorbeeld van een project dat positief bijdraagt aan de energietransitie is Drenthe Woont Circulair. Acht woningcorporaties sloegen daarvoor de handen ineen en dagen de lokale markt uit circulaire huurwoningen te bouwen. “Volgens mij is een decentrale aanpak waarbij burgers participeren noodzakelijk. Zonder hun draagvlak gaat het namelijk echt niet lukken”, benadrukt Vianen. “Voor andere opgaven is juist een landelijke aanpak nodig, zoals de capaciteit van het energienet. In onder andere Eemshaven wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de inzet van waterstof. Ook in dit dossier is de bouw een belangrijke speler. Enerzijds als afnemer – wij moeten ook ons bouwmaterieel verduurzamen – en anderzijds doordat de bouw investeert in personeel met genoeg innovatieve kennis.”

Zijn er voldoende vakmensen?

Want dat is een vraag die komt bovendrijven bij bovenstaande ontwikkelingen: zijn er in de bouw voldoende vakmensen om deze maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden? “Nog wel”, denkt Vianen. “Maar om de productiecapaciteit te verhogen moeten we efficiënter bouwen. Dit betekent bijvoorbeeld het digitaliseren van metingen, zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Of het bouwen van prefabwoningen in de fabriek. En we moeten nieuwe mensen blijven werven: we zijn een aantrekkelijke sector met veel werk. Je draagt als bouwer bij aan maatschappelijke problemen én het is te gek om over een weg te rijden of naar een gebouw te kunnen wijzen waaraan je hebt meegewerkt.”

Voor de instroom in de bouw- en infrasector is het onderwijs onmisbaar, volgens Vianen. Dat begint bij een initiatief als Sterk Techniek Onderwijs op middelbare scholen, en blijft vervolgens van belang tot mensen al lang en breed aan het werk zijn in de bouw. Vianen: “Steeds meer bedrijven investeren in de leercultuur van hun bedrijf, zodat medewerkers met de nieuwste technieken kunnen werken.” Daarnaast zijn hbo-opleidingen steeds meer georiënteerd op de bouw van de toekomst. “Innovatie komt ook van onderaf en studenten kunnen het bedrijfsleven helpen met digitaliseren. Met name voor mkb’ers is het aan te raden met studenten in gesprek te gaan. Ze zijn slim, opgegroeid met digitale techniek en hebben ervoor doorgeleerd. Zij gaan een belangrijke rol spelen in de verandering van de sector en voor hen liggen de leuke banen dan ook voor het oprapen in de bouw en infra.”

Vind je droombaan in de bouw

Wie bij de bouw nog altijd denkt aan enkel timmermannen en metselaars heeft het mis. Tablets zijn niet meer weg te denken van de bouwplaats, huizen en bruggen komen uit de 3Dprinters en inspecties worden uitgevoerd met drones. Vianen: “We zoeken mensen op alle niveaus van bouwplaatsmedewerker, BIMmodelleurs tot kopersbegeleiders. Van schoolverlaters tot zij-instromers!”

Bouw jij ook mee aan een toekomstbestending Nederland? Ga naar www.jegaathetmaken.nl en kijk of jouw droombaan erbij staat!

Geplaatst op: 18 juni 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.