The Potato Valley: kennisplatform gericht op samenwerking

The Potato Valley: kennisplatform gericht op samenwerking

PARTNERBIJDRAGE | Noord-Nederland heeft een toppositie in de export van pootaardappelen. Een kleine 10 procent van alle pootaardappelen wereldwijd is afkomstig van de vruchtbare gronden in deze regio. Ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek; diverse partijen zijn betrokken bij deze belangrijke landbouwtak en ontwikkelen allerlei initiatieven.

Maar, zij deden dit te vaak afzonderlijk van elkaar. Met de komst van The Potato Valley, nu zo’n 5 jaar geleden, behoort dit tot het verleden. „The Potato Valley brengt de vier sectoren samen, waarmee fragmentatie wordt voorkomen en diverse betrokken partijen elkaar weer beter weten te vinden”, zegt Hiske Galema, directeur van The Potato Valley.

Hiske Galema

En dat levert meerwaarde op. The Potato Valley ontwikkelt zelf geen projecten, zij initieert onderzoek en projecten en brengt, waar mogelijk, partners samen. „Je ziet dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden en elkaar daardoor versterken. Zo blijkt eens te meer dat een gezamenlijke agenda samenwerking in de hand werkt.”

Webinar

De aardappel is een wezenlijk onderdeel van ons voedselsysteem. „Het accent ligt vooral op een sterke, vitale aardappel, in een gezonde omgeving. Daar speelt de hele sector op in.” Mede om die reden werd in november een webinar georganiseerd, waarbij kringlooplandbouw en economie centraal stonden. Galema: „Een groot succes, vooral omdat er tijdens dit webinar in een groter verband werd gepraat. De markt is globaal, de teelt vooral regionaal en juist in de regio kan de focus beter op de kringloopgedachte worden gericht. Daar zijn de betrokken partners volop mee aan de slag.”

www.thepotatovalley.nl

‘Bruggen slaan tussen verschillende takken van sport’

Dat is hoe Aeres, groene school voor VMBO, MBO en HBO, de rol van The Potato Valley ziet. „Binnen Aeres is akkerbouw één van de speerpunten in de opleidingen, de kennis die we daarin hebben opgebouwd stellen we graag beschikbaar aan het netwerk binnen The Potato Valley”, zegt Rien Komen, lid van de Raad van Bestuur van Aeres en zoon van een pootaardappelteler. Aeres, waar Nordwin College sinds afgelopen zomer deel van uit maakt, staat midden in de agrarische samenleving en heeft ontzettend veel contacten met het bedrijfsleven. En dat werkt, zo blijkt uit een mail die Komen onlangs kreeg. Daarin vertelde een deelnemer van The Potato Valley op zoek te zijn naar bedrijven die op een groene manier bepaalde ziektes in pootaardappelen kunnen bestrijden.

Rien Komen

„Wij hebben een tak biologisch dynamische landbouw in huis en daardoor konden we hem in contact brengen met een drietal ondernemers die daar mee bezig zijn.” Gastdocentschappen, bijdragen aan onderzoek, kennisoverdracht, Aeres denkt daarmee zeker een rol te kunnen spelen voor andere partners binnen The Potato Valley. „We gaan kijken hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen.”

www.aeres.nl

‘Minder of geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken’

Dat is één van de doelen waar Averis Seeds BV, een dochterbedrijf van Avebe, naar streeft. Averis houdt zich bezig met het veredelen van zetmeelaardappelen voor telers van Avebe, om zodoende robuuste productieve rassen te kweken. „Daarbij is het telkens weer de uitdaging om ziektes en plagen te overwinnen. De wens is uiteindelijk om de plant op natuurlijke wijze weerbaar te maken. Daarin worden grote stappen gezet”, zegt Johan Hopman, manager Breeding & Research bij Averis.

En dat is een ingewikkelde klus, waarbij onderzoek naar het DNA van de verschillende rassen een belangrijke rol speelt. Averis doet dit onder andere op het kweekbedrijf in Valthermond. Daarnaast doet Averis ook onderzoek met andere partners, zoals bijvoorbeeld het Flight to Vitality project met HZPC. „Daarin onderzoeken we de vitaliteit van de pootaardappel. Je wilt dat de klant op elk aardappelperceel een goede groeikrachtige aardappel kan telen. Maar, dat lukt niet altijd. We onderzoeken nu wat daar de oorzaak van is.”

Johan Hopman

Hopman is blij met The Potato Valley, „want het vergemakkelijkt de contacten. Je hebt soms een overkoepelende organisatie nodig om partijen bij elkaar te brengen. Dat maakt dat er plannen en projecten van de grond komen.”

www.averis.nl

‘Pootaardappelteelt heeft belang bij precisielandbouw’

Als landbouwmechanisatiebedrijf met 19 vestigingen in Noord- en Oost-Nederland, is GroeNoord sterk betrokken bij de teelt van pootaardappelen. „Precisielandbouw speelt daarin een steeds belangrijkere rol”, geeft algemeen directeur Menko Boersma aan. Trekkers die tot de centimeter nauwkeurig over de percelen rijden, het gebruik van GPS en camera’s die op plantniveau kunnen bepalen hoe een plant ervoor staat, het is geen toekomstmuziek meer.

Technologie en digitalisering helpen de landbouw en maatschappij vooruit, is de overtuiging van Boersma. Zo heeft GroeNoord een afdeling FarmSight, dat ondernemende agrariërs op weg helpt naar precisielandbouw. „Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruikt hoeven te worden.” De ontwikkelingen gaan snel, want inmiddels heeft ook de cameratechniek haar intrede gedaan. „De camera kan zieke planten of onkruid herkennen en dit tot op de centimeter nauwkeurig bestrijden. Ook daardoor heb je veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.”

Menko Boersma

Boersma is blij met The Potato Valley. „Het brengt partijen en organisaties bij elkaar, waardoor samenwerking kan ontstaan. Door kennis te delen, kunnen processen worden versneld. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.”

www.groenoord.nl

‘Samen met leden proberen tot nieuwe ideeën en plannen te komen’

HLB houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met plant- en bodemgezondheid, om daarmee een bijdrage te leveren aan een efficiënte en duurzame landbouw. „Een gezond bodemleven is essentieel voor een gezonde plant, maar ook heel complex’, zegt Janny Peltjes, algemeen directeur van HLB. Om inzicht te krijgen in die complexiteit van de bodem en hoe het bodemleven zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, is HLB samen met Bioclear en The Potato Valley een 3-jarig onderzoek gestart, onder de naam: Grondig onderzoek voor een weerbare bodem in het Noorden. „We willen meer grip krijgen op wat de kwaliteit van de bodem precies bepaalt en hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd, waardoor telers beter kunnen sturen. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat er een groot verschil is tussen de percelen, maar ook binnen de percelen zelf.”

Janny Peltjes

HLB zoekt graag de verbinding met andere leden binnen The Potato Valley. „We hebben immers een gezamenlijk doel: een vitale en duurzame landbouw, waarmee we nog jaren vooruit kunnen.”

www.hlbbv.nl

Geplaatst op: 16 april 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.