‘Wisselwerking met bedrijfsleven is optimaal’

‘Wisselwerking met bedrijfsleven is optimaal’

PARTNERBIJDRAGE | „Wat wil je hier leren en waar wil je straks staan?” Die vraag komt bij elke student aan bod die zich aanmeldt bij Aeres, dat vestigingen heeft in onder andere Emmeloord en Dronten en sinds vorig jaar ook in Buitenpost, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. Een gevolg van de fusie tussen Aeres en het Nordwin College, dat op 1 augustus a.s. officieel wordt en waarna alle scholen vanaf dat moment de naam Aeres dragen. Het tekent de drive en ambitie van Aeres, dat niet voor niets al een aantal jaren tot de beste groene school van ons land is verkozen.

En daar zijn ze bij Aeres maar wat trots op, weet Anne Dijk, directeur van de vestigingen Emmeloord en Dronten, waarbij de laatste onder andere de biologisch dynamische opleiding herbergt. Aeres vaart scherp aan de wind en volgt alle ontwikkelingen in de groene sector op de voet. „Dat wij al een paar jaar de beste groene school zijn, vindt voor een deel zijn oorsprong in onze uitstekende relatie met het bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel van onze opleidingen zijn uiteraard de stages en die staan hoog aangeschreven.”

Ook in coronatijd gaan de stages door. „Eenvoudig is het niet, maar het is ons tot nu toe gelukt bijna alle stages in te vullen. Op zich ook wel logisch, omdat alle sectoren waarin wij actief zijn door zijn blijven draaien.”

Bewuste keuze

Aeres staat voor praktisch toegepast onderwijs, mede een gevolg van het feit dat de docenten de sector kennen waarin ze les geven. „Bovendien wordt 15 procent van de lessen door externen, lees de ondernemer, gegeven. Dat is een bewuste keuze. Ondernemerschap als vakmanschap is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Waar we ons voorheen met name richten op de producten die bijvoorbeeld in de akkerbouw en veehouderij worden geproduceerd, daar richten we ons nu ook op de periferie, zoals de handelshuizen, banken en leveranciers, zeg maar de erfbetreders. Zo vindt er steeds weer verbreding en verdieping van onze opleidingen plaats.”

Volgens Dijk gaat dat de groene opleider gemakkelijk af. „Het bedrijfsleven vindt wat van onze opleidingen. De wisselwerking is daardoor goed, wat de kwaliteit ten goede komt.” Als voorbeeld noemt hij de opleiding plant en business. „Daarvoor hebben we nu fieldlabs ingericht, waarbij studenten tien weken op een bedrijf praktijkleren, onder begeleiding van een leermeester. De student krijgt een opdracht vanuit het bedrijf, die hij moet oppakken, verwerken en presenteren. Kortom, de student moet zich echt laten zien en dat leidt tot mooie resultaten.”

Kringlooplandbouw

Zo wil Aeres steeds met de tijd meegaan. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de aanstelling van een practor kringlooplandbouw. „Het is de transitie die de sector moet maken, een omslag die stapje voor stapje wordt gemaakt en waarin de onderwijsinstellingen een belangrijke rol spelen. Aeres maakt niet de keuze hoe het zou moeten, maar laat vooral zien welke methoden er zoal zijn, van gangbaar, biologisch tot biologisch dynamisch. Het vergt tegelijk een andere invulling van het onderwijs, waarmee wij al volop aan de slag zijn gegaan. Theorie wordt meer onderdeel van de praktijk, om de materie beter te snappen. Dat maakt het onderwijs veel leuker. We kweken minder zitvlees bij de student, het gaat vooral om het hart, het hoofd en de handen, door die aanpak worden de opleidingen veel interessanter.”

„Wij lopen niet voorop”, vervolgt Dijk, „maar maken ons wel druk om de groene sector en willen er toe doen. We willen wel voorop lopen met de vraag hoe de wereld er over pakweg tien jaar uitziet en welke rol de student van vandaag daar in kan spelen. Eigenaarschap, nieuwsgierigheid moeten daarom optimaal aanwezig zijn. We leggen de lat hoog en zijn benieuwd naar de drijfveren van de student. Immers, het bedrijfsleven is op zoek naar gemotiveerde voorlopers, wil daarin investeren en dat vergt veel tijd en energie van de student.”

Fusie

De fusie met het Nordwin College is volgens Dijk een volgende stap in het proces dat Aeres heeft ingezet. „We bieden nu groenonderwijs op VMBO, MBO en HBO-niveau aan. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid in de kennisagenda van de sector. Mede dankzij onze omvang zitten we bij veel partijen aan tafel, dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar die uitdaging gaan we graag aan. Het is kenmerkend voor Aeres. We willen de beste groene opleider van Nederland zijn en blijven. Dat vraagt wel van iedereen dat we telkens weer stappen maken.”

En dus wordt er niet alleen gefuseerd, maar worden bestaande opleidingen ook doorontwikkeld. Dijk:„ Zo bieden we e-learning modules aan, kan men digitaal en interactief onderwijs volgen. Dat is door corona in een stroomversnelling gekomen en daar gaan we mee door. Zodat het ook gebruikt kan worden door mensen die al in de sector actief zijn. Het zijn innovatieve ontwikkelingen die we ook delen met anderen. Als je dat niet durft ontstaat er geen nieuwe innovatie en ben je uiteindelijk niet in staat om de voorsprong die we hebben te behouden. En dat is nou juist wat we bij Aeres wel graag willen.”

www.aeresmbo.nl/emmeloord

Geplaatst op: 15 april 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.