Uitstoot beperken? De jongens van Veenema adviseren de mix

Uitstoot beperken? De jongens van Veenema adviseren de mix

PARTNERBIJDRAGE | Eén oplossing voor elk emissievraagstuk in mobiliteit is er niet. De weg naar nietfossiele brandstoffen en minder uitstoot betekent voor de jongens van Veenema veel advies geven. Wat is er mogelijk in jouw situatie? Drie nuchtere experts over de stand van zaken.

Diesel en benzine alleen bepalen al lang niet meer de inhoud van de tank. Zeker voor bedrijven is de lijst van brandstofopties en smeermiddelen lang en ondoorzichtig geworden. „We staan voor de uitdaging naar de-carbonisatie, naar niet-fossiele brandstoffen en smeermiddelen. De focus van de overheid ligt heel sterk op elektrificering, maar dat is niet de oplossing voor alles. Bovendien reduceert het niet snel genoeg en is die uitstootbeperking er alleen aan de uitlaat. De elektriciteit zelf is nog steeds grotendeels fossiel. Waar het naar toe gaat, weten ook wij niet precies. Het zou enorm helpen als de overheid een duidelijke visie zou uitdragen en de stappen benoemt die nodig zijn om naar fossielvrij te komen. Nu is het zwabberen. Gelukkig zijn er veel opties voor logistiek en mobiliteit om nu al uitstoot en kosten te verlagen.” Er is veel op de markt, wij worden vaak gevraagd mee te denken over specifieke oplossingen, die wij kunnen bieden”

Er moet wel gewerkt worden

Veenema in Sneek heeft tachtig jaar ervaring in het brandstof en smeermiddelenvak. Het familiebedrijf is vertrouwd leverancier van brandstoffen, smeermiddelen, chemicals en industriele gassen voor tankstations, industrie, (mechanisatie)landbouw, transport en logistiek, aannemerij infra, grondverzet en recreatie en watersport. De jongens van Veenema zijn specialisten die de rust en het overzicht bewaren. Voor agrarische bedrijven zijn dat Freark Kaspersma en Freerk Abma. En die vatten de stand van zaken in het veld helder samen: „Er moet wel gewoon gewerkt worden, het gaat allemaal door, iedere dag.”

„Het is daarom geen kwestie van een simpele keuze tussen bijvoorbeeld elektrisch of fossiel”, vullen ze elkaar aan. „Je hebt alles nodig als je je footprint wilt verlagen, het gaat om de brandstofmix. Meten is weten. Inventariseer wat je nodig hebt, bekijk met ons welke producten daarbij passen, stel een zo goed mogelijke mix samen. De producten zijn er. Kijk naar de diesel van vandaag de dag, bijgemengd met 16% biobrandstof, het bespaart je uitstoot al drastisch. HVO- de synthetische dieselbrandstoffen, verlaagt je CO2 footprint direct tot wel 89%, maar kan bij diesel worden bijgemengd om de gewenste verlaging te krijgen. GTL, gas to liqued, een ook duurzame geurloze vervanger van diesel, ideaal voor in drukke omgevingen.

E-fuels, wordt gemaakt van opgewekte duurzame stroom en afgevangen CO2, wordt in de toekomst een alternatief in zwaarder vervoer. Het is of komt er, en stuk voor stuk dragen ze bij en kun je stappen zetten naar sterke verlaging van uitstoot. Kan het nog beter? Natuurlijk, maar we zijn goed onderweg en veel mensen en bedrijven zijn heel nieuwsgierig over wat zij kunnen doen. De jongens van Veenema vertellen er graag meer over!”

www.veenemaolie.nl

Geplaatst op: 15 april 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.