Transities in de regio bieden kansen voor toekomst landbouw

Transities in de regio bieden kansen voor toekomst landbouw

PARTNERBIJDRAGE | Wat hebben waterstof, eiwittransitie en recreatie met elkaar gemeen? Het antwoord: de landbouw. Met het Rabo Food Forward-programma onderzoekt Rabobank met stakeholders uit de regio hoe de landbouw toekomstbestendig blijft. Op 23 maart startte het gesprek in Groningen en Drenthe. Digitaal, inspirerend en perspectiefrijk.

De voedselsector in ons land staat voor grote uitdagingen. Wat betekent het voor ons als we in 2050 wereldwijd 10 miljard monden duurzaam en klimaatneutraal moeten voeden? Rabo Research maakte een regionale scan naar de toekomst van de landbouw. Die vormt het uitgangspunt voor het gesprek dat zo’n honderd Groningse en Drentse stakeholders op 23 maart verenigt. Een breed gezelschap dat zich laat inspireren tussen de uitersten van ecologie en technologie. Uit de scan komen voor de voedselketen van Groningen en Drenthe drie kansrijke thema’s naar voren: energietransitie, eiwittransitie en recreatie en toerisme. Want ‘monden duurzaam voeden in 2050’ heeft alles te maken met hoe we omgaan met onze schaarse ruimte, de toenemende schaarste van grondstoffen, met de omschakeling naar niet-fossiele energie, de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit en uiteraard de vraag hoe de boeren in Groningen en Drenthe ook straks hun geld kunnen verdienen.

Diversiteit en samenwerking

De Regio Scan voor Groningen en Drenthe benoemt kansen en risico’s. Marit de Slegte, directeur Food & Agri Rabobank Groningen Drenthe: „Het zijn twee heel verschillende provincies die elkaar goed kunnen aanvullen. De ruimte in Groningen, het bosrijke en natuurlijke in Drenthe, ieder met eigen kansen. De regio kent als totaal een heel mooi en divers landbouwaanbod, van aardappel tot bloementeelt, van de niche van de vis tot zacht fruit, geiten en kippen.”

„Samenwerking is sowieso noodzakelijk om van elkaar te leren en om stappen te kunnen zetten. Wat kan energietransitie betekenen voor boeren? Welke kansen biedt de ontwikkeling van waterstof voor hen? Hoe kunnen akkerbouw en veeteelt elkaar versterken bij het oplossen van ieders problemen? De dialoog moet in de keten en daarbuiten worden gevoerd. Bewustwording is van groot belang om te laten zien waar landbouwkansen liggen. Binnen Nederland zijn de verschillen groot. De provincies Groningen en Drenthe bieden kansen voor de lokale voedselvoorziening en, dankzij de schaal met name in Groningen, ook naar heel Noordwest Europa. Dankzij de nabijheid van veel Natura 2000 gebieden heeft Drenthe sterke kansen naar verblijfsrecreatie, zeker als landbouw, horeca, winkels en cultuursector gaan samenwerken. De toeristenstroom is er al en we weten dat recreatie een groeimarkt is.”

„In de energietransitie gaat het zeker over bedreigingen voor de sector zoals het ruimtebeslag, maar ook over de kansen voor technische en sociale innovatie, voor kansen op versterking van de infrastructuur en onderzoek naar en gebruik van mogelijkheden voor plantaardige restafvalstromen. Daarnaast biedt de wereldwijde transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit kansen, op kennisniveau, in de teelt en in de verwerking. Kijk naar wat Avebe allemaal uit de zetmeelaardappel weet te halen! Noodles in China worden gemaakt van aardappelzetmeel, wie had dat gedacht? In alle gevallen geldt dat de dialoog het wint van de discussie, ook om problemen als stikstofneerslag op te lossen. We moeten het samen doen, met frisse vergezichten en de wil om over eigen schuttingen te willen kijken.”

Vooruitgang door vernieuwing

Aan de digitale tafels zitten op 23 maart tal van stakeholders. Landbouwers, consumenten, vertegenwoordigers van diverse organisaties, producenten, verwerkers, horecamensen, onderzoekers, retailers en onderwijsinstellingen buigen zich over de vraag hoe zij de toekomst van de voedselketen zien. Hun inspiratie mondt uit in pakkende krantenkoppen, die door Marit de Slegte en Lambert van Horen van Rabo Food & Agri Research in ontvangst worden genomen. De laatste is een van de opstellers van de regionale scans. Van de vele perspectiefrijke koppen, geven de volgende twee de sfeer aan de tafels goed weer. “Alle ziekenhuizen in Noord Nederland koken in 2030 100 procent lokaal” is een van de koppen, die over vijf jaar op de voorpagina moet schitteren. Marit de Slegte: „Het dwingt te kijken wat er lokaal is en kan, niet alleen met en voor ziekenhuizen, maar ook breder, naar publiek, naar horeca. Tegelijk zie je hierin de kansen voor het bredere thema van gezondheid en voeding.” Lambert van Horen: „Voor de kritische noot: ik zie de uitdaging en realiseer me dat dit vooral over ‘vers’ gaat. Bewerkt voedsel komt vaak van veel verder dan ‘lokaal’. Maar vertaling van de gedachte naar ‘weet wat je eet’ is een sterk uitgangspunt, zeker als je dat aan je regio koppelt en verbreedt naar bijvoorbeeld de recreatieve kant.”

Nu versnellen

“Primeur voor het Noorden: nieuw financieringsmodel boeren stimuleert vooruitgang.” Lambert van Horen: „Ik geloof zeker dat er kansen voor de keten zijn om anders naar financiering te kijken. Wat betekent het als we grond los zien van exploitatie? Met een vereniging van afnemers die pacht van een grondstichting om een boer in gelegenheid te stellen zijn bedrijf uit te oefenen?” Marit de Slegte: „Een hele mooie. Samenwerking in de keten: wat kan er, bijvoorbeeld samen met de industrie, tussen verschillende landbouwsectoren, met leveranciers, met afnemers?” De dag sluit af met een gesprek over de brede kop “Regio maakt duurzame keuzes”. Met die gedachte gaat Rabo Food Forward in de hele agrifoodketen van start, zodat er aan het einde concrete plannen liggen. Afsluitend stelt Marit de Slegte: „De sector heeft zich altijd innovatief getoond, dat biedt perspectief. Ik wil er aan toevoegen: er zijn veel goede ideeën, het is nu tijd om te versnellen tot concrete stappen naar een gezamenlijke duurzame toekomst in de regio.”

www.rabobank.nl

Geplaatst op: 15 april 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.