Balans tussen organisatie en individu in agri- en food is zaaien en oogsten

Balans tussen organisatie en individu in agri- en food is zaaien en oogsten

PARTNERBIJDRAGE | Hij kent de agri en foodsector als z’n binnenzak. Hij behoort tot de pioniers van werving en selectie in de sector en heeft een scherp oog voor mens en verandering. „Willen we voorop blijven lopen in agri en food, dan is het belangrijk dat we leren nog beter samen te werken en ruimte te geven aan elkaars verhaal en talent.”

Zijn ervaring in personele en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in de agri en foodsector en in binnen- en buitenland is groot. Hij helpt bedrijven en individuele werknemers in loopbaan en veranderingstrajecten, hij is ervaren in werven en selecteren, begeleidt mensen in outplacementtrajecten, adviseert bedrijven in het succesvol organiseren van bedrijfsopvolging en hielp menig bedrijf al bij het opzetten van strategisch personeelsbeleid. Valentin Meijer is zelfstandig HR- business partner, die gericht is op wat praktisch toepasbaar is voor mens en bedrijf. De crux zit in ontwikkeling van mensen. Strategie is het uitgangspunt, want wat je doet moet duurzaam zijn. Waar wil je met je bedrijf naar toe, welke mensen heb je nodig, hoe kun je mensen en de organisatie waar ze voor werken in hun kracht leren staan, hoe ontwikkel je kwaliteiten bij je medewerkers, hoe ga je om met talent en ambitie?”

Exportwaarde kennis

„De agri en foodsector is een omvangrijke en prachtige sector, waar in Nederland bijna een miljoen mensen in Nederland in werken van de primaire sector tot verwerking, logistiek en verkoop. De exportwaarde is gigantisch, we hebben een kennis- en productieniveau bereikt waar we trots op mogen zijn. Tegelijk verandert er veel vanuit klimaat en ruimtelijke ordeningsvraagstukken en door maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat bedrijven en mensen in beweging komen en ook veel nieuwe mensen met nieuwe frisse ideeën de sector in stromen. Het is de kunst om de waarde van al die mensen te erkennen en te zorgen dat we door samen te werken naar een duurzame toekomst groeien. Het borgen van duurzaam strategisch HR- beleid wordt steeds belangrijker. Juist omdat het behoud van kennis in de sector grote waarde heeft en de exportwaarde daarvan alleen maar groeit. Innovatiekracht, research en development zijn belangrijke aanjagers naar een duurzame toekomst en ze zijn gestoeld op het vermogen om multidisciplinair samen te werken, los te laten en te kunnen delen.”

„Ik zie mezelf als aanjager en katalysator van personele en persoonlijke ontwikkeling in agri en food. Op persoonlijk ontwikkelingsvlak, door mensen hun talent en mogelijkheden te laten ontdekken. Door bedrijven mee te nemen in de kracht en kansen van duurzaam personeelsbeleid. De kern wordt gevormd door het gesprek vanuit culturele waarden: waarom doe je wat je doet, wat is jouw verhaal? Hoe beter mensen op hun plek zijn, hoe meer zij en het bedrijf waar ze werken, tot hun recht komen. Neem er de tijd voor: het is zaaien en oogsten.”

meijerconsult.nl

Geplaatst op: 15 april 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.