HIND: Kloppenburg machinefabriek groeit hard in crisistijd

HIND: Kloppenburg machinefabriek groeit hard in crisistijd

Hoe Ist Nou Dan:

Vanwege de coronacrisis is het dezer weken niet mogelijk om de rubriek Hoe Maakt U Het te organiseren. In plaats daarvan vragen we al eerder geportretteerde maak-ondernemers hoe ze omgaan met de crisis, wat corona voor impact heeft en hoe ze de nabije toekomst zien.

Op de jaarlijkse groei van machinefabriek Kloppenburg heeft het virus geen vat gekregen. De producent van vooral palletisers en aardappellooftrekkers uit Ulrum groeide in 2020 ‘gewoon weer’ 35 procent. De agrarische sector, wat veruit de belangrijkste afzetmarkt is, gaat namelijk ook gewoon door, wereldwijd.

,,Het is een beetje wat het is’’, vertelt directeur Bart Kloppenburg. ,,Ik kan me wel heel druk gaan maken om alle regels – waar ik ook best een keer flauw van ben -, maar dat vind ik vergeefse moeite. Je schiet er niets mee op. Voor mij werkt die houding. Stress heb ik er totaal niet van.’’

Landbouw gaat altijd door

Dat komt natuurlijk ook omdat zijn bedrijf goed gaat. In de fabriek worden machines gemaakt die helpen bij het direct op pallets verpakken van goederen. Vaak zijn dat landbouwproducten en vaak staan die machines dus in boerenbedrijven. ,,We moeten toch eten, de landbouw gaat altijd door. Dus is die sector vrij zeker.’’

Kloppenburg signaleert een stijgende vraag naar zulke machines. ,,Dat heeft volgens mij twee oorzaken. De belangrijkste is dat mechanisatie van werk relatief goedkoper wordt. In veel bedrijven werd voor dit zware handwerk gebruik gemaakt van mankracht uit Oost-Europa. Die jongens worden steeds duurder, dus wordt automatisering steeds aantrekkelijker.”

Een andere reden heeft direct met corona te maken. ,,Door de inreisverboden van buitenlandse krachten in combinatie met de regel dat iedereen afstand moet houden, is het lastig geworden om dat inpakwerk handmatig te laten doen. De mechanisatie is een trend die al jaren oud is, maar door corona een extra zetje krijgt.’’

Niet chemisch maar mechanisch

Datzelfde zou je kunnen zeggen over de aandacht voor gezonde voeding. ,,Ik denk dat corona de bewustwording wat dat betreft heeft verhoogd. En dat merken wij in de groeiende vraag naar aardappellooftrekkers.’’

Machinefabriek Kloppenburg werd groot met bietenrooiers, maar specialiseerde zich later in die machines die mechanisch het loof van aardappelen halen. Na een lange neergang in de vraag, stijgt de behoefte eraan nu weer. ,,Vanuit de hele wereld. Dat geldt trouwens ook voor onze palletisers, die overal heengaan. De helft van wat we maken gaat de grens over.’’

De aardappellooftrekkers profiteren van de groeiende trend om zonder (of met minder) bestrijdingsmiddelen te boeren. ,,Die regels worden steeds strenger en de consument vraagt er steeds meer naar. Dat betekent dus dat je het loof niet chemisch van je aardappelen kunt halen en je een machine als de onze nodig hebt.’’

Noord-Italië

Omdat Kloppenburg dik een jaar geleden al vroeg anticipeerde op de lockdown die toen nog afgekondigd moest worden, heeft hij nooit last gehad van een gebrek aan materiaal. ,,Toen ik zag wat er in Italië gebeurde, heb ik meteen de importeur gebeld en van alles besteld. Veel van onze onderdelen komen uit Noord-Italië, dus dat was een goed idee. Daardoor konden we door produceren alsof er niets aan de hand was.’’

Nou ja, hij voerde wel meteen maatregelen door op de werkvloer. Niet meer met drie man bij dezelfde machine staan, tafels uit elkaar in de kantine, mondkapje op als het nodig is. ,,We werken met acht man op 2000 vierkante meter, dus afstand houden is te doen, al kun je nooit alles voorkomen. Ik heb maar één coronageval onder heet personeel gehad, maar dat betrof een jongen die toevallig al thuis zat omdat zij vader besmet was. Dat was een geluk bij een ongeluk.’’

In 2015 spraken we ook al met Bart Kloppenburg:

In Ulrum in productie: aardappelkloofklappers
Geplaatst op: 30 maart 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.