Werken met waterstof? Dit zijn de ruim 100.000 banen in de waterstofindustrie

Werken met waterstof? Dit zijn de ruim 100.000 banen in de waterstofindustrie

De waterstofindustrie levert Nederland flink wat werkgelegenheid op, volgens het Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland 2020, gepresenteerd door Noord-Nederlandse overheden en bedrijven. Er wordt gerept over maar liefst 107.000 banen in 2050 in Nederland. Veel van deze banen komen terecht in Noord-Nederland. Maar wat voor banen zijn dat dan? We vroegen het aan de provincie Groningen.

Het aantal van 107.000 banen bestaat voor een derde (61.000) uit banen die al bestaan. Denk aan mensen die nu nog bij de Gasunie werken en zich bezighouden met aardgas en de komende jaren de overstap maken naar waterstof. Een ander deel (41.000) is het gevolg van nieuwe bedrijvigheid. Bijvoorbeeld doordat bedrijven uit andere landen naar Noord-Nederland komen omdat hier veel wordt gedaan met waterstof.

In het investeringsplan wordt ook gesproken over 104.000 eenmalige banen. Hierbij kun je denken aan nieuw werk dat ontstaat door de nieuwe industrie zoals de bouw. Maar wat is dat nieuwe werk? De provincie Groningen schaalt de banen in verschillende categorieën in en noemt voorbeelden van banen die per categorie van belang zijn.

Dit moet je weten over waterstof

Wat is waterstof nou eigenlijk? En antwoord op meer vragen over waterstof.
Productie

Misschien wel het belangrijkste: de productie van al die waterstof. Waterstof wordt gemaakt met groene stroom, door middel van het proces elektrolyse. Hierbij wordt water gesplitst in zuurstof (O2) en waterstof (H2). Voor dit proces zijn bijvoorbeeld elektrotechnici en procesoperators nodig. Het aantal fte’s in de productie wordt per 2050 geschat op 3000.

Elektrolyseapparatuur

Water omvormen tot waterstof (en zuurstof) gebeurt door elektrolyse. Daarvoor is apparatuur nodig die moet worden getest en eventueel verbeterd. In Groningen komt een testcentrum. Daarvoor zijn onder anderen onderzoekers nodig die zich hiermee bezighouden. Geschat aantal fte’s per 2050: 20.000.

Transport en infrastructuur

Denk hierbij aan het transport van waterstof door pijpleidingen en opslag in cavernes.. Dat wordt gedaan met waterstofcompressoren, die moeten worden onderhouden en vervangen door monteurs. Ook in deze categorie vallen medewerkers op het hoofdkantoor van Gasunie, die zorgen dat alles in goede banen loopt. Geschat aantal fte’s per 2050: 1000.

Faciliteiten

Voor de opslag, het transport en de productie van waterstof moeten faciliteiten komen. Simpel gezegd: er moet worden gebouwd. Daarvoor zijn tijdelijke banen nodig, zoals kraanmachinisten, business developers en projectmanagers, om gezamenlijk de benodigdheden uit de grond te stampen: ongeveer 2000.

Mobiliteit

Veel voertuigen gaan rijden op waterstof. Voor het (om)bouwen van die voertuigen zijn monteurs nodig die de waterstofsystemen inbouwen. Concreet voorbeeld is Holthausen in Winschoten. Dat bedrijf bouwt vrachtwagens die rijden op waterstof. Dat levert ongeveer 300 permanente fte’s op. Geschat totaal aantal fte’s in deze categorie per 2050: 6000.

Lees ook:

Hoe Holthausen opeens waterstofexpert werd
Groene chemie

Waterstof kan een grondstof zijn voor vele chemische producten, waaronder duurzame kerosine, de brandstof voor vliegtuigen. De gebruikelijke grondstof is aardolie: waterstof zou een groen alternatief zijn. Voor de productie van die duurzame kerosine wil het bedrijf SkyNRG een fabriek bouwen in Delfzijl. Geschat aantal fte’s per 2050 in deze categorie: 5000.

Behoud

Veel industrie is afhankelijk van aardgas. Nu het aardgas wordt bedankt voor bewezen diensten zouden veel bedrijven graag willen overstappen op waterstof om zo te blijven bestaan, en de banen die dat oplevert zo te behouden. Zodra waterstof en groene stroom een goed betaalbaar alternatief zijn voor aardgas blijven veel banen behouden die anders zouden verdwijnen. Denk daarbij aan operators, vrachtwagenchauffeurs, kwaliteitscontroleurs, maar ook aan het kantinepersoneel. Geschat aantal banen dat behouden blijft: 66.000.

Onderhoud

Voor de productie van waterstof is veel elektriciteit nodig. Om dat op een groene manier op te wekken, zijn er plannen voor een gigantisch windpark op zee, ten noorden van de Eemshaven. Er moeten 1000 tot 1500 windturbines verrijzen. Die turbines moeten in vorm blijven: een taak voor een onderhoudstechnicus. Er zijn flink wat van hen nodig om de 1500 windturbines draaiende te houden. Werk dat vervolgens wordt gecontroleerd door de veiligheidsexpert. Ook waterstof moet veilig worden geproduceerd en gedistribueerd. Werk voor mensen met verstand van zaken.

Wigger Brouwer (Journalist)

Wigger Brouwer (Journalist)

Geplaatst op: 5 maart 2021

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.