ZuidOostZorg; We doen het samen

ZuidOostZorg; We doen het samen

PARTNERBIJDRAGEN |ZuidOostZorg is een zorgorganisatie met dertien locaties in Zuidoost Friesland en één in Dokkum. Het is een zorginstelling die haar jaren aan ervaring wil koppelen aan een vooruitstrevende geest die gericht is op goede zorg nu en in de toekomst.

Ooit markeerde het verpleeghuis de grens van een actief en in de maatschappij staand leven. Oud worden was hulpbehoevend worden. ZuidOostZorg wil nu de plek zijn waar ouderen zolang mogelijk actief en in een sociale omgeving kunnen doorgaan met hun vertrouwde leven. Dat daar op een gegeven moment ondersteuning bij plaats moet vinden is evident. Het is van belang die ondersteuning zo in te richten op versterken van wat wel kan. De organisatie zet daarom in op kortdurende zorg en behandeling. Waarbij het verpleeghuis de kennis levert van de complexe ouderenzorg op een wijze dat deze kennis open en toegankelijk is voor iedere oudere.

„Hier in Drachten bij Neibertilla hebben we de begane grond met de naam Sûnenz, ingericht als gezondheidscentrum”, zegt Dr. Hans Drenth, coördinator Onderzoek & Wetenschap bij ZuidOostZorg. „Men kan hier gebruik maken van allerlei faciliteiten en expertise, zoals onze sportruimte en voedingscentrum. Het doel is dat mensen zo goed mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen.”

Verpleeghuis nieuwe stijl

Hans is vanuit ZuidOostZorg aangesteld als lector aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoek richt zich op gezond ouder worden. „Kennis is de sleutel in onze zorg voor ouderen. Daarvoor is onderzoek nodig. Ik denk daarbij niet alleen aan fundamenteel onderzoek, maar ook aan onderzoek dat plaatsvindt in de praktijk. Hoe passen we de kennis effectief toe in de praktijk zodat het waardevol wordt? Dat bewegen zinvol is om het verouderingsproces tegen te gaan, goed voor het lichaam en goed voor de hersens, heeft de wetenschap ons geleerd. Aan ons om deze kennis zo toe te passen dat het functioneert binnen onze context. Ook daar is onderzoek voor nodig.”

Hans geeft aan dat die gedachte op allerlei niveaus kan plaatsvinden. Bij ZuidOostZorg ziet men graag de kritische en nieuwsgierige houding, het durven vragen stellen, bij het personeel. Vragen zijn het begin van nieuwe antwoorden en dat leidt tot betere zorg. „ We willen een zorg EN kennis organisatie zijn, passend bij ons verpleeghuis nieuwe stijl.”

Interprofessioneel samenwerken

Kennis moet gebundeld worden. Ouderen kunnen te maken krijgen met meerdere specialisten en soorten van zorg. De tijd dat elke zorgverlener zijn eigen behandelplan opstelde is, wat Hans betreft, verleden tijd. „We moeten als zorgprofessionals niet alleen met elkaar in overleg gaan, maar ook tot een gezamenlijk behandelplan komen. Juist die bundeling van kennis en samenwerking leidt tot betere zorg. Door samenwerking kun je behandelingen afstemmen en op elkaar aan laten sluiten. Dat alles vereist een andere manier van denken. Scholing is daarbij belangrijk. Als zorginstelling werken we daarom samen met onderzoeks- en kenniscentra. Hoe meer kennis en expertise er aanwezig is, hoe meer we kunnen betekenen in het gezonder ouder worden.”

Onze sportruimte is daar een mooi voorbeeld van

Ouderdom komt met gebreken, zegt men wel. Misschien is dat zo, maar het tijdstip waarop die gebreken zich gaan openbaren kan uitgesteld worden. Hans verwijst naar de Blue Zones. Dat zijn vijf plekken op de wereld waar mensen langer en gezonder leven dan elders. De grote gemene deler in die gebieden is beweging, goede voeding, opgenomen zijn in een sociale omgeving en een reden hebben om ’s ochtends uit bed te komen. „Onze sportruimte is daar een mooi voorbeeld van. Mensen komen en bewegen en krijgen voorlichting over voeding. Het is ook de plek waar men nieuwe, stimulerende contacten opdoet. Waar ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Dat is wat ik bedoel met kennis moet een praktische invulling krijgen zodat we langer gezond blijven en mee blijven doen. Dat is goed voor de ander en goed voor onszelf.”

www.zuidoostzorg.nl

Geplaatst op: 11 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.