‘Urgentie healthy ageing nog nooit zo hoog geweest’

‘Urgentie healthy ageing nog nooit zo hoog geweest’

PARTNERBIJDRAGEN | Gezond opgroeien en vitaal leven staat met hoofdletters op de politieke en bestuurlijke agenda’s. Wat betekent dat voor het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen? We leggen de vraag voor aan directeur Jeroen Pronk, die pal voor de lockdown aantrad. „Het is tijd voor de volgende fase, we moeten veranderen.”

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is opgericht in september 2014 en bundelt alle healthy ageing-activiteiten in de driehoek onderwijs, onderzoek en ondernemen binnen de Hanzehogeschool. Het centrum heeft sinds 1 maart een nieuwe directeur, Jeroen Pronk, die al sinds zijn studietijd in Groningen woont. Hij is afkomstig van zorgverzekeraar Menzis, waar hij zich de laatste drie jaar concentreerde op de vraag wat de rol is van een zorgverzekeraar in de maatschappelijke verandering van zorg (curatief) naar gezondheid (preventief). „Dat heeft veel energie gegeven en de wens naar boven gebracht daar een nog actievere rol in te hebben. In ons land is heel veel goed geregeld; wat mij boeit is de vraag hoe je publieke zorgvoorzieningen kwalitatief en kwantitatief op peil kunt houden. Corona heeft duidelijk gemaakt dat zaken nooit vanzelfsprekend zijn en de zorg kwetsbaar is. Het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden van zorg is cruciaal, de vraag is hoe je dat kunt blijven doen.” „De urgentie om te veranderen is nog nooit zo groot geweest, de versnelling die we moeten aanbrengen is enorm. De vraag naar zorgmedewerkers stijgt hard; in 2040 werkt, als we niets veranderen, 1 op de 4 mensen in de zorg, nu is dat nog 1 op 7. Het zijn veranderingen die grote impact hebben op de regio en dus op ons onderwijs en onze leernetwerken. In de Health Hub in Roden wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bij elkaar brengen van vragen en problemen van zorginstellingen en mogelijkheden van nieuwe technologie. Voor ondernemers die bezig zijn met productontwikkeling een fantastische omgeving om gebruik te maken van kennis en netwerken. En in ons SkillsLab zijn real life zorgomgevingen beschikbaar om nieuwe concepten te laten testen door mensen die straks in het veld met de nieuwe producten gaan werken. Voor ondernemers een mooie kans op versnelling van ontwikkeling, voor onze studenten een uitgelezen mogelijkheid om met nieuwe technieken in aanraking te komen”.

Wat betekent dat voor het Centre of Expertise Healthy Ageing?

„We moeten beter kijken hoe we de juiste professionals opleiden. Samenwerking met andere vakgebieden (zoals Human Technology) en met andere opleidingsniveaus is noodzakelijk. Interdisciplinair en multi-level denken en handelen, de bereidheid hebben over de schutting van je vakgebied te kijken. We leren steeds meer over de relatie tussen gezondheid, welzijn, participatie en preventie, terwijl het Nederlandse zorgmodel is ingericht op repareren. Bij het CoE Healthy Ageing beginnen we bij de bron, namelijk dat je burgers, inwoners en patiënten direct betrekt bij het opzetten van interventies en onderzoek. Wij geloven niet in de traditionele projectaanpak waarbij van te voren de uitkomst min of meer vaststaat en je voor de vorm wat details aftimmert. Nee, de intentie is het uitgangspunt, van daaruit start het gesprek: ‘hoe kunnen we het samen doen, wat zijn de verwachtingen, de belangen?’ De belangrijkste impact die dat oplevert is niet eens dat iedereen tevreden is en je daadwerkelijk verandering bereikt hebt, maar dat de methodiek de interesse heeft gewekt van allerlei partijen in het Noorden. Die nemen dat nu over. Daar ligt het enorme belang van het bouwen aan het ecosysteem, waar wij als Centre en als Hanze een belangrijke rol in spelen.”

„Voor de Hanzehogeschool geldt ook dat we meer lokaal in woonomgevingen moeten onderwijzen en onderzoeken. Het belang en bewustzijn voor verandering van ons zorgstelsel groeit. We moeten meer en sneller focussen op de samenhang tussen gedrag, kansen, welzijn en menselijke maat. Het Centre of Expertise Healthy Ageing moet daarin als verbinder blijven zorgen voor het praktisch en toegepast opleiden van dynamische professionals voor de duurzame gezonde regio.”

www.hanze.nl/healthyageing

Geplaatst op: 10 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.