Stichting De Friesland; Steunt innovaties in de zorg

Stichting De Friesland; Steunt innovaties in de zorg

PARTNERBIJDRAGEN | Het begint met willen. Iets willen betekenen voor de ander, iets willen verbeteren, een probleem willen oplossen. Dan volgen de ideeën. Goede ideeën, mooie ideeën die een kans moeten krijgen om onderzocht en, desgewenst, uitgevoerd te worden. Als het een idee is dat op innovatieve wijze een verbetering voor de zorg en kwaliteit van leven kan zijn, dan is er goed nieuws. Stichting De Friesland wil dergelijke initiatieven ondersteunen. Met hun steun kunnen jouw mooie ideeën transformeren naar werkelijkheid.

„Wij zijn er voor de zorg”, zegt Jacqueline Vissers, projectsecretaris van Stichting De Friesland. „We hebben goede zorg in Friesland, maar we mogen niet stil blijven staan. De maatschappij verandert, zorgvragen veranderen, mogelijkheden veranderen. Zorg moet zich aanpassen, behouden wat goed is en vernieuwen waar dat tot verbetering leidt. Wij ondersteunen financieel projecten die zich richten op de verbetering van vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid van burgers.”

De bruidsschat

Toen zorgverzekeraar De Friesland fuseerde met Achmea kreeg De Friesland, wat Jacqueline noemt, een ‘bruidsschat’ van Achmea. Dat geld werd ondergebracht in Stichting De Friesland. „Concreet betekent dat twee dingen”, legt Henderika Terpstra-Sieperda, assistent projectsecretaris uit. „Er worden geen premiegelden van de zorgverzekeraar gebruikt voor de innovatieprojecten en de projecten die wij steunen moeten gericht zijn op de verbetering van zorg en welzijn van onze Friese inwoners. Het maakt natuurlijk niet uit of men wel of niet verzekerd is bij De Friesland. Dat staat er los van.”

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een financiering. Hoewel het projecten betreft, die een maximale looptijd van drie jaar mogen hebben, willen we dat er continuïteit in de innovatie is. Het project richt zich dan bijvoorbeeld op ontwikkeling, maar moet na het project potentie hebben om door te groeien. „Om dat te borgen”, zegt Jacqueline, „willen we, behalve een goed projectplan, ook een samenwerking zien met partners. Dit bewerkstelligt niet alleen een meerwaarde in de ontwikkeling en in draagvlak, maar ook een hogere kans op die genoemde continuïteit.”

„Dat betekent ook dat we enkel rechtspersonen steunen. Aanvragen komen vaak uit een gemeente, een zorginstelling of een onderwijsinstituut. Binnen een organisatie wordt een probleem gesignaleerd, maar er zijn geen middelen om aan een oplossing te werken. In samenwerking met andere organisaties en met onze steun, kan er wel gewerkt worden aan een verbetering van zorg en kwaliteit van leven.”

Een uitgebreid overzicht van voorwaarden, werkwijze en ook een QuickScan zijn te vinden op de website van Stichting De Friesland. „We raden iedereen aan om een kijkje te nemen op onze site en vooral ook de projecten te bekijken die we steunen. Die zijn niet alleen enthousiasmerend, maar wellicht ook inspirerend.”

Een zichtbaar probleem, maar bedenk de oplossing maar eens

Een mooi voorbeeld van een project dat Stichting De Friesland heeft ondersteund is ‘Dans op recept’. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden aan parkinsonpatiënten om op maat gemaakte danslessen te volgen. Het doel is tweeledig. Voor veel parkinsonpatiënten ligt isolatie op de loer. Deze gezamenlijke activiteit helpt hen deze te doorbreken. Daarnaast helpt dans de balans te verbeteren, te ontspannen en meer te bewegen zodat er uiteindelijk minder fysiotherapie nodig is.

Wat te denken van de Friestalige Speakaboo. De app Speakaboo van Koninklijke Kentalis, is een app waarbij logopedisten de klankverwerving van tweetalige kinderen in beeld kunnen brengen en begeleiden. Het gesteunde project richt zich op de ontwikkeling van de Friese klankverwerving zodat, met behulp van de Friese versie van deze app, ook voor Friese klankverwerving een realistisch behandelplan opgesteld kan worden. „Bij een app zou je kunnen denken aan een commerciële tool”, zegt Henderika, „maar dat is het niet. Een voorwaarde is dat het project niet een winstoogmerk heeft anders dan het welzijn van de mens; hetgeen misschien wel een grotere winst is.”

„Naast financiële steun, kunnen we mensen met een goed plan op weg helpen door mee te denken. Als een project, bijvoorbeeld, niet past binnen onze kaders, kunnen we wel doorverwijzen. We willen een bijdrage leveren aan een optimale zorg.”

www.stichtingdefriesland.nl

Heb je een vernieuwend idee dat bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit van zorg en leven? Ga naar stichtingdefriesland.nl en kijk of jouw idee in aanmerking komt voor onze steun.

Geplaatst op: 10 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.