‘Mensen helpen om hun eigen leven te leiden’

‘Mensen helpen om hun eigen leven te leiden’

PARTNERBIJDRAGEN | „Wij helpen mensen met een verstandelijke of psychische beperking om grip te krijgen op hun leven.” Dat zegt Ria Stegehuis, voorzitter Raad van Bestuur van Cosis, de organisatie die in 2018 voortkwam uit een juridische fusie tussen NOVO (Groningen) en Promens Care (Drenthe). Cosis is op 220 locaties actief, ‘van Klazienaveen tot Uithuizen en van Meppel tot Delfzijl’, 4.000 medewerkers en ruim 1.000 vrijwilligers helpen 8.000 cliënten grip te krijgen op hun leven.

Kijken naar wat iemand wel kan in plaats van niet, staat binnen Cosis centraal. „Onze medewerkers krijgen daarin veel vrijheid. Het zijn professionals, die heel goed weten wat er van hen wordt verwacht.”

„Iedereen wil er toe doen in het leven en wil deel uitmaken van de maatschappij”, aldus Stegehuis. „Dat verschilt per persoon en per situatie. Daarom kijken we heel specifiek naar wat iemand kan én wil. Dat zorgt voor een diverse aanpak, die in de basis in onze visie en manier van werken past. Wij noemen dat eenheid in verscheidenheid.”

Verbinding

De zorg die Cosis biedt bestaat grofweg uit 3 onderdelen: kind, jeugd en gezin, ambulante ondersteuning en zorg voor mensen die bij Cosis wonen. Cosis levert daarbinnen uiteenlopende zorg zoals ondersteuning thuis, een passende woonvorm, dagbesteding en gezinsondersteuning. Uitgangspunt bij Cosis is dat er wordt samengewerkt in de driehoek van cliënt, zijn of haar persoonlijke netwerk en zorgprofessional. „In alles wat we doen willen we de verbinding met de familie en vrienden van cliënten en met de maatschappij zo veel mogelijk in stand houden. Zo werken we bijvoorbeeld met ondernemers en organisaties samen om cliënten aan werk te helpen.” Ter illustratie noemt Ria de mensen die werkzaam zijn bij FC Groningen. „Zij zijn zo trots dat ze daar werken, ze weten ook alles van de club.”

Ria Stegehuis

„We zijn momenteel in overleg met werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Veel werkgevers willen mensen met een beperking wel een werkplek bieden, maar zien op tegen de begeleiding. Daarvoor heeft Cosis passende oplossingen. Een nieuw initiatief is bijvoorbeeld het Grandcafé Hoendiep op de Meubelboulevard in Groningen. Een mooie samenwerking met Kruit en Kramer, waar diverse cliënten aan het werk zijn.”

Meerwaarde

Wat is de bedoeling van de zorg die Cosis levert? Die vraag werd gesteld voorafgaand aan de juridische fusie. Stegehuis:„ De fusie moest een meerwaarde hebben voor de cliënten. Daarom hebben we ons nadrukkelijk de vraag gesteld: ‘waar zijn wij van’ en ‘wat is de bedoeling van ons werk’. Hoe kunnen we samen stappen zetten, om cliënten met een psychische of verstandelijke beperking te helpen grip te krijgen op hun leven. De uitgangspunten van onze dienstverlening hebben we vastgelegd in De Bedoeling. We helpen mensen om een eigen leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. En ja, dat gaat vaak met kleine stapjes en dat is prima.”

Daarnaast is kostenbeheersing een belangrijk punt. „De zorg die wij leveren kost geld, daar willen we zorgvuldig mee omgaan”, geeft Stegehuis aan. „We kijken daarom altijd naar wat mensen zelf kunnen, wat vrijwilligers kunnen doen of andere organisaties. Met elkaar moeten we de zorg ook voor de langere termijn betaalbaar houden. Daar zijn wij mede verantwoordelijkheid voor. Daarom moeten we ons steeds de vraag stellen: kan het anders en net zo goed, maar tegen minder kosten.”

Kwaliteit

„Wij vinden dat kwaliteit bij alles wat we doen voorop moet staan”, gaat Stegehuis verder. „Daar staan we voor. Zo is vorig jaar een nieuw elektronisch cliënten dossier in gebruik genomen. Een enorme klus om dat in te voeren, maar we hebben er tijdens de coronatijd al veel profijt van gehad.”

„Kwaliteit is wat je dagelijks op de werkvloer terug ziet en dat monitoren we constant. Het zit deels in systemen, maar vooral ook in gedrag van onze mensen. Dat noemen wij binnen Cosis ‘de laatste meter’. Hoe zorg je dat mensen zich gezien voelen, daar gaat het om. En ja, dat vergt wat extra’s van onze medewerkers. Zij zijn echte professionals. Dus kennen ze zichzelf, hun rol en hun opgave. Medewerkers krijgen binnen Cosis veel vrijheid, binnen de kaders. Je werkt binnen je eigen team en bent met elkaar verantwoordelijk voor hoe het gaat. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet bij veranderingen. Van een team verwachten we dat je voor elkaar staat.”

Toekomst

Kijkend naar de toekomst geeft Stegehuis aan dat het belangrijk is voldoende professionals te boeien en te binden. „Dat lukt nu nog prima en dat is belangrijk, maar er zijn wel zorgen. De druk op financiën neemt toe en de cliënten problematiek wordt zwaarder. En of dat nu komt door de toenemende complexiteit van de maatschappij of het feit dat er meer vraag is, laat ik in het midden. We moeten in elk geval zoeken naar oplossingen om de kwaliteit van onze zorg ook in de toekomst te kunnen borgen. Samen met andere organisaties kijken we continu hoe we dingen beter kunnen doen. Daar ligt een uitdaging voor ons allemaal en die uitdaging gaan we graag aan.”

www.cosis.nu

Geplaatst op: 10 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.