Duwboot tussen de mammoettankers

Duwboot tussen de mammoettankers

PARTNERBIJDRAGEN | Hoe zorgen we ervoor dat we een omgeving creëren die het makkelijker maakt om gezond te leven en gezond ouder te worden? Met die vraagt houdt Healthy Ageing Network Noord-Nederland, kortweg HANNN, zich sinds 2009 bezig. Het helpt dat de belangstelling voor een gezonder leven toeneemt en steeds meer ‘tussen de oren’ van bewoners van de 3 noordelijke provincies komt. HANNN bouwt op allerlei vlakken aan coalities van organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een gezondere maatschappij. „En dat gaat alle kanten op”, voegt HANNN-directeur Daan Bultje toe.

Gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij, gezonde voeding, gezonde vaardigheden; het zijn maar enkele voorbeelden van terreinen waarop HANNN actief is. Oorspronkelijk was HANNN vooral een netwerkorganisatie die samen met het bedrijfsleven producten ontwikkelde die kunnen bijdragen aan een gezonder leven. „Maar in de loop van de jaren zijn we steeds meer richting brede maatschappelijke veranderingen gegaan, waarbij gezond ouder worden, in allerlei fases van het leven, voorop staat”, legt Daan uit. „Het feit dat er de laatste jaren anders naar gezondheid wordt gekeken, heeft daar zeker aan bijgedragen. Zo hebben we tegenwoordig een staatssecretaris van preventie, dat was tien jaar geleden nog ondenkbaar. Toen draaide gezondheid vooral om gezondheidszorg.”

Andere keuzes

De coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat het zorgsysteem kwetsbaar is en wat de gevolgen zijn als de boel vastloopt. „Wij roepen al jaren dat het zorgsysteem op de lange termijn vastloopt en we een back-up systeem moeten hebben. Wij willen met de regio langzaam bewegen richting een gezondere maatschappij, zeker ook gezien het feit dat de drie noordelijke provincies relatief veel oudere inwoners telt. We beginnen echter niet vanaf 65 jaar, zoals elders in het land wel gebeurt, nee wij steunen initiatieven die voor elke leeftijdscategorie kan bijdragen aan een gezonder leven.”

Voorbeelden van projecten zijn: Coalitie Gezond Wonen, Taal en Gezondheid, We Fitter Beweegplatform, Fitter Brein, de Daily Mile en de Gezonde Huiskamer. „Dat laatste project laat zien hoe we op een laagdrempelige manier veel mensen kunnen bereiken die we een leefstijlcheck kunnen aanbieden en die vervolgens vaak uit zichzelf over hun gezondheid gaan praten.”

Camper

Dit alles gebeurt in een camper waarmee aanvankelijk alleen sportevenementen werden bezocht, maar die later willekeurige plekken in Noord-Nederland aandeed. Daan:„ We zien in de camper mensen van diverse pluimage. Het leuke is dat veel mensen wel weten dat ze minder gezond leven dan zou moeten. Door een check aan te bieden maken we dat duidelijk en komen er vervolgens allerlei verhalen los. Door dit project gewoon uit te gaan proberen hebben we ontdekt dat we op een laagdrempelige manier met de samenleving in gesprek kunnen, zonder dat mensen eerst bij een huisarts langs hoeven te gaan.”

Dit project geeft perfect aan op welke manier HANNN wil werken. „Je mag het geen ‘knutselen’ noemen, want er zit natuurlijk wel een idee achter, maar het lijkt er wel op. Wij zoeken naar projecten die bijdragen aan gezondheid, en dat kan ook heel lokaal zijn. En kijken vervolgens welke partijen, die deelnemen binnen HANNN, daar een nuttige bijdrage aan kunnen leveren. Op die manier ontstaan allerlei projecten en initiatieven die steeds verder kunnen groeien.”

Bewustzijn

Zoals eerder aangegeven staat vast dat er meer aandacht voor gezondheid is. „Denk aan acties voor een rookvrije generatie of het eventueel invoeren van een suikertax”, geeft Daan aan. „Maar, niet alleen is er meer aandacht voor gezondheid, het bewustzijn dat je zelf een rol in je gezondheid hebt, neemt ook toe. Twee factoren spelen daarbij een rol: leefstijl en de zekerheid van zorg. Het besef dat er meer eigen strategie moet zijn voor het invullen van de oude dag groeit. De generaties die er aankomen zijn daar ook veel meer mee bezig.”

Initiatief

„HANNN staat daarom voor de levensloopbenadering, voor solidariteit tussen generaties. Veel jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Klimaat, de zorg, het pensioen, welke kant gaat het op.” Hij vindt het daarom prachtig dat HANNN met een brede groep partners kan bouwen aan het initiatief ‘Gezonde en Kansrijke Generatie’. Waarbij gezondheid, bewegen, cultuur en arbeidsmarktperspectief voorop staan. „Een brede groep aan partners heeft met elkaar afgesproken dat ze een generatie lang wil investeren in de jeugd van Groningen. Daarin spelen scholen een cruciale rol. In oktober start de eerste pilot in Nieuweschans. Gezondheid moet onderdeel worden van een mensenleven, onderdeel van de dagelijkse routine, op welk niveau dan ook.”

Daan Bultje. foto: Siese Veenstra.

Waarmee we terug zijn bij de insteek van HANNN: gezond ouder worden. „Wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt? Dat is altijd lastig te zeggen. We waren een duwbootje tussen de mammoettankers, maar ik heb wel het gevoel dat er meer duwbootjes zijn gekomen en dat de mammoettankers langzamerhand van koers gaan wijzigen. HANNN wil laten zien dat het anders kan, maar we kunnen niet alles alleen. Met elkaar gaan we voor een gezonde en kansrijke generatie, waarbij HANNN de spelers zoveel mogelijk op de goede plek zet, zodat projecten zich kunnen ontwikkelen. Dat is onze rol. Ja, corona kan voor heel veel initiatieven wel eens het vliegwieleffect hebben, we zijn ons in elk geval veel meer bewust geworden van onze kwetsbaarheid en wat we daaraan kunnen doen.”

www.hannn.eu

Geplaatst op: 10 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.