Betere zorg thuis en in ziekenhuis door betere techniek

Betere zorg thuis en in ziekenhuis door betere techniek

PARTNERBIJDRAGEN |Antonius Zorggroep zorgt met 3.000 medewerkers voor veel mensen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Met behulp van steeds betere technologie verbetert de zorg. Twee zorgprofessionals schetsen de toenemende rol die techniek speelt in hun vak en onze zorg. Over het warme hart en grote stappen vooruit.

Antonius Zorggroep omvat twee ziekenhuislocaties in Sneek en Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland. 3.000 Zorgprofessionals bieden een breed pakket van ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg en zorgbemiddeling. Antonius combineert het beste uit twee werelden: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan.

Karen de Kruijf is al twintig jaar gespecialiseerd wijkverpleegkundige in Zuidwest-Friesland. Ze maakt deel uit van het Team Thuiszorgtechnologie in die regio. „Ik voel me overal welkom, in alle hoeken en gaten van de Zuidswesthoek. Van baby’s tot honderdjarigen, we leveren maatwerk bij de patiënt thuis. Deels zorgen we er voor dat zij niet naar het ziekenhuis hoeven en deels kunnen ze eerder weer naar huis om daar verder verpleegd te worden. Wat wij doen is technische thuiszorg met een warm hart.”

Karen de Kruijf

Technologie maakt een steeds omvangrijker deel uit van het werk van De Kruijf en haar acht collega’s van het team Thuiszorgtechnologie. „Van door de huisarts of het ziekenhuis aangewezen voedingssondes en antibiotica-infusen tot en met pijnmedicaties. Van pasgeborenen tot mensen begeleiden in de laatste levensfase, we doen het allemaal thuis, waar het in de regio ook is. Maatwerk is belangrijk. Ieder mens en iedere situatie is anders, dus luisteren en overleggen we veel, met de patiënt, de familie, ouders, met het ziekenhuis, met de huisarts en met collega’s van de thuiszorgteams. Dankzij het gebruik van steeds betere en verfijndere techniek kunnen we steeds meer betekenen voor de verpleging van mensen thuis. Voorheen beschikten we nog niet over instrumenten die het ziekenhuis wel had. Die technische ontwikkelingen binnen de verpleging maakt dat we mensen beter en langer mensen thuis kunnen verplegen en verzorgen. Het geeft mensen ook meer regie op hun leven. Zij kunnen met ons in overleg waar, wanneer en hoe wij de zorg verlenen of hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen met zelfzorg. Als ouders van pasgeborenen bijvoorbeeld liever zelf een voedingssonde willen inbrengen bij hun kind en de situatie laat dat toe, dan leren we ze dat.”

Doordat techniek een essentieel onderdeel is van hun werk en de zorg die ze bieden, is scholing en overdracht van groot belang, „Als een thuissituatie voor de patient stabiel is, dragen we de zorg over aan onze collega’s van het thuiszorgteam na zorgvuldige instructie en toetsing. Zelf worden we regelmatig bijgeschoold en getoetst op onze technische kennis en vaardigheden. Daarnaast wisselen we regelmatig kennis uit met andere verpleegkundigen en artsen elders in het ziekenhuis. Want veiligheid en de beste zorg voor de patient staan altijd voorop.” Waar Karen de Kruijf voor de zorg aan haar patiënten de hele Zuidwesthoek doorkruist, is nucleair geneeskundige Klaas Pieter Koopmans met zijn geavanceerde apparatuur gebonden aan het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Ook op zijn afdeling maakt technologie efficiëntere en betere zorg mogelijk. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwste diagnostische scanner die op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in gebruik is genomen. ,Onze nieuwe SPECT- CT scanner zorgt voor betere diagnose en voor betere zorg. Voor patiënten is dit een grote stap vooruit.”

Een gouden huwelijk

„We hebben onszelf afgevraagd wat we op deze afdeling nodig hadden om de zorg aan onze patiënten te kunnen verbeteren en of wat we wilden ook paste in de visie van het ziekenhuis? We hebben het uitgebreid onderzocht en bij ziekenhuizen in Gouda en Haarlem en zelfs in Parijs gekeken naar hun ervaringen met deze apparatuur en toen waren we overtuigd van de waarde. De zogeheten SPECT-CT scanner is het beste voor patiënten met bijvoorbeeld hartklachten of kanker. Dit apparaat versnelt de diagnose. De combinatie van gamma-camera en CT-scanner spoort namelijk niet alleen met behulp van radioactieve stof die door het lichaam beweegt, een afwijking in het lichaam op, maar lokaliseert die ook direct en heel nauwkeurig. Het is wat ik noem, een gouden huwelijk: we kunnen met één apparaat gelijktijdig twee essentiële metingen uitvoeren met een veel nauwkeuriger resultaat en minder stralingsbelasting voor de patiënt. En daardoor kunnen we eerder en meer trefzeker aan de noodzakelijke behandeling beginnen. Dit is zoals zorgtechnologie voor ons hoort te zijn: het moet versneld bijdragen aan betere, meer efficiënte en zorgvuldiger zorg voor de patiënt.” Voor de nieuwe apparatuur geïnstalleerd kon worden, was een grondige verbouwing in Sneek noodzakelijk, met name om te zorgen voor andere en vooral energiezuiniger luchtbehandeling, koeling en verlichting. Met een kleine vertraging door het coronavirus is de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde klaar en zijn de eerste patiënten naar tevredenheid behandeld met de nieuwe diagnoseapparatuur.

Karen de Kruijf en Klaas Pieter Koopmans zijn zorgprofessionals van de Antonius Zorggroep. Mensen met passie voor de mensen die thuis of in het ziekenhuis zorg nodig hebben en met gevoel voor de technologie die een betere zorg mogelijk maakt.

www.mijnantonius.nl

Geplaatst op: 10 september 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.