Échte bouwers zijn doorbouwers, al bijna 75 jaar!

Échte bouwers zijn doorbouwers, al bijna 75 jaar!

PARTNERBIJDRAGEN | Doorbouwen, dat was en is het devies. En dat lukt goed, zo laat Friso Bouwgroep zien. 550 Mensen die zich iedere dag inspannen om met elkaar iets moois te maken. Hoe divers de Bouwgroep is, wat corona betekent voor bedrijf en mens en welk geweldig jubileumjaar voor ze ligt, vertellen de Friso communicatievrouwen Nelleke, Nynke en Esther.

„Het nieuwe woonproject Vondel Parck in Leeuwarden, een warmtebuffer en hulpwarmtecentrale voor Vattenfall Amsterdam, de restauratie en transformatie van het stadhuis in Bolsward, het werk aan vijf sluizen in NoordHolland en een ultramodern kantoor voor New Nexus in Haren. Het is een greep uit de zeer afwisselende orderportefeuille van Friso Bouwgroep. Veelzijdig vakmanschap noemen ze het zelf. Frisoplan, Friso Civiel, Jurriëns Noord, Houkesloot Toelevering, Bouwborg, Totaalbouw, ze horen allen bij Friso dat vestigingen heeft in Friesland, Groningen, Flevoland en Gelderland. Nieuwbouw, verbouw, restauratie, onderhoud, civiele beton en waterbouw, machinaal timmerwerk en prefab, Friso staat voor diversiteit in vakmanschap en heeft alle kennis in eigen huis. Een multidisciplinaire organisatie met veel perspectief voor de mensen die er werken of willen werken.

„We zijn een goed, gezond familiebedrijf dat ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog om te kunnen voorzien in de grote vraag naar nieuwe woningen. Friso, de Friese Onderneming. En die is in de loop van de tijd uitgegroeid tot de complete Friso Bouwgroep zoals we die nu kennen”, licht Nynke Dedden toe. Wat is het onderscheidende kenmerk van Friso? In koor: „De mens, de echte bouwers.” Het eensluidende en trotse antwoord is tekenend voor het bedrijf: niet voor niets lanceerde het vorig jaar de website Échte Bouwers. Want Échte Bouwers werken bij Friso. Op ieder niveau en altijd met het perspectief van uitdaging en een gezonde toekomst. Een bedrijf met slagvaardige mensen, die iedere dag mooie dingen maken. Korte lijnen, een fijne familiesfeer, praktisch ingesteld.

„Toen corona ook ons overviel, hebben we in korte tijd veel geregeld. We stonden op scherp, want we wilden door, er moet gebouwd en opgeleverd worden, afspraken kom je na. En dat bleek te kunnen, want binnen een dag hadden we 20 bedrijfsbussen extra rondrijden en ging een deel van de bouwploegen met eigen auto naar het werk. Dat was het eerste, zorgen voor praktische oplossingen zodat het werk door kon gaan. Vervolgens hebben we tegen elkaar gezegd: we moeten helder en duidelijk communiceren, kort en bondig. Geen misverstanden laten ontstaan, afspraken en regels duidelijk uitleggen, één lijn trekken. Bereikbaar zijn, zorgen dat alle projectleiders en (hoofd)uitvoerders ook voor hun mensen weten wat kan en mag. Die lijn heeft gewerkt, er zijn weinig vragen geweest, iedereen droeg dezelfde boodschap uit”, vertelt Nelleke Wouters. Voor Esther Lakerveld waren die weken een sprong in het diepe, want ze was net begonnen als nieuwe communicatie-collega. „Heel leerzaam, je weet na die paar weken meteen hoe het bedrijf in elkaar zit en hoe er gewerkt wordt.”

Doorbouwen met Échte Bouwers

Er is landelijk door jullie brancheorganisatie Bouwend Nederland behoorlijk aan de bel getrokken. Heeft dat geholpen? Nynke Dedden: „Ja, daar waren wij heel blij mee. Hun oproep #Doorbouwen heeft een positieve weerklank gevonden, want over het algemeen heeft de bouwwereld relatief weinig last gehad van corona. De vraag naar met name woningen is groot, en veel overheden en woningstichtingen hebben waar het kon zich ingespannen om er voor te zorgen dat projecten niet stil kwamen te liggen. Dat heeft zeker geholpen. Desondanks heeft Corona wel veel impact gehad op onze werkwijze en nog steeds, voor veel bedrijven en voor veel werknemers, maar in de bouw is die schade gelukkig nog relatief klein. En wat scheelt voor ons, is dat Friso een gezond bedrijf is en wel tegen een stootje kan. Onze mensen hoeven zich geen zorgen te maken.”


De Échte Bouwers blijken Doorbouwers? „We hebben van de bankencrisis geleerd dat we voorbereid moesten zijn op mindere tijden en dat het goed is te laten zien wie je bent en wat je kunt. We hebben de tijd genomen om Friso naar een nieuwe fase te tillen. Daarbij hoorde ook op een frisse en onderscheidende manier op zoek te gaan naar nieuwe collega’s, mannen en vrouwen, want die hebben we allemaal hard nodig. We willen op www.echtebouwers.nl laten zien wie we zijn en hoe we werken. Hoe veelzijdig onze bouwgroep is, hoe veel verschillende disciplines en beroepen we op allerlei niveaus in huis hebben en welk perspectief je bij ons hebt. We zien dat het werkt, we merken dat het noorden nu ook gezien wordt als een hele fijne woon- en werkomgeving en we worden steeds aantrekkelijker voor jonge mensen, onder meer omdat we een goed stagebedrijf zijn.”

2021 wordt bijzonder

Friso bestaat volgend jaar 75 jaar. Een bijzonder moment. Wat gaat er gebeuren? Nelleke, Nynke en Esther glimlachen en zeggen weinig. „Nee, we kunnen echt niet zeggen wat we allemaal gaan doen, het moet een verrassing blijven. Het wordt echt een mooi jaar, waar we met allerlei mensen aan werken. 75 jaar vieren we in de eerste plaats met al onze 550 mensen van Friso Bouwgroep hun families en onze relaties. Het wordt een gezamenlijk feest, een Friso Festival dat we uitspreiden over het hele jaar. Uiteraard is e.e.a. onder voorbehoud vanwege het coronavirus. ”
„2021 wordt het jaar van de bouwers van het noorden, het jaar van Friso met al z’n veelzijdig vakmanschap. Samen vieren dat we werken in een gezond bedrijf met een gezonde toekomst voor heel veel mensen.”

frisobouwgroep.nl

Geplaatst op: 11 juni 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.