‘De bouwsector staat op een kantelpunt’

‘De bouwsector staat op een kantelpunt’

PARTNERBIJDRAGEN | De cijfers laten het weliswaar nog niet zien, de omzet van de bouwsector lag in het eerste kwartaal van 2020 namelijk 9,1 % hoger dan in het eerste kwartaal van 2019, maar dat neemt niet weg dat er zorgen zijn. Als er niets gebeurt krimpt de bouw de komende 2 jaar met 15% en gaan er 40.000 voltijdbanen verloren, zo heeft het Economisch Instituut voor de Bouw becijferd. En dus is het alle hens aan dek voor Bouwend Nederland. Sander Wubbolts, voorman van Bouwend Nederland regio Noord, doet een beroep op de overheid, het onderwijs en de ondernemers zelf.

“We hebben elkaar harder dan ooit nodig”, zo begint hij. “Niet alleen om nu de bouw en infra overeind te houden, maar ook om klaar te zijn voor de piek die er over twee jaar komt.” Daarmee doelt hij onder andere op de opgaven die er zijn rondom het Klimaatakkoord, maar ook de achterstanden in de infrastructuur, die niet langer uitgesteld kunnen worden. “We hebben tegen die tijd iedereen nodig, daarom mogen we in de komende twee jaar die 40.000 arbeidsplaatsen niet verloren laten gaan.

Tegenstrijdig

Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig wanneer we naar de cijfers van het eerste kwartaal kijken. “Maar, die zijn vooral een gevolg van het feit dat de bouwsector laat-cyclisch is en corona nog niet of nauwelijks invloed had op die cijfers. Oftewel, de bouwsector was druk met het afronden van allerlei opdrachten. Wat we echter al wel zagen was dat nieuwe investeringen terugliepen. Een gevolg van de stikstofproblematiek, maar ook van het feit dat corona ons land stillegde.”

Sander Wubbolts

Desondanks ging de bouwsector onverdroten door. Wubbolts:” Al in februari begonnen wij de campagne #doorbouwers. We hebben daarmee onze leden en opdrachtgevers opgeroepen om te laten zien dat zij doorbouwen, hoe zij dat veilig en corona-proof doen en wat zij nodig hebben om dat te kunnen blijven doen. Immers, de bouw is de motor van de economie. Als de bouw stilvalt, dan heeft dat gevolgen voor heel veel bedrijven die aan de bouw gelieerd zijn.” Om dus ook in coronatijd door te kunnen en mogen bouwen, stelde Bouwend Nederland, samen met de overheid en de technieksector, het protocol ‘samen veilig doorwerken’ op. “Alleen wanneer we op een verantwoorde manier doorbouwen, kunnen we met elkaar de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector waarborgen. Om er voor te zorgen dat onder andere het woningtekort niet verder oploopt.” Trots is Wubbolts daarom op al die ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt. “Hun inzet en aanpassingsvermogen is groot. Eerst rondom de stikstof- en/of PFAS-problematiek en nu met corona.”

Investeringen

Maar, Bouwend Nederland kan het niet alleen. Zo moeten de investeringen en aanbestedingen op gang blijven en moeten provincies, waterschappen, gemeenten en woningcorporaties met plannen komen om de bouw aan de gang te houden. “Er liggen op allerlei terreinen grote opgaven en het mag niet zo zijn dat die, vanwege corona, nu allemaal op een laag pitje worden gezet”, geeft Wubbolts aan. “Investeringen zijn de manier om uit de recessie te komen, de diepte van de neergang te beperken en Nederland vooruit te helpen. Bovendien blijven deze investeringen grotendeels in eigen land, omdat de bouwers, zowel in de woningbouw als infra, bijna allemaal in ons land zijn gevestigd.”

Waar provincies en waterschappen wel volop doorgaan met investeren en aanbesteden en bepaalde investeringen zelfs naar voren halen, daar heeft Wubbolts zorgen over verschillende gemeenten en woningcorporaties. “Het beeld is
wisselend, de ene gemeente blijft actief en gaat door met haar investeringsagenda, waar de ander bijna helemaal stil valt. Datzelfde geldt voor de woningcorporaties. De verduurzaming van woningen mag niet worden stilgelegd, zo heeft ook minister Kajsa Ollongren onlangs nog in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.”

Samenwerking

Daarom pleit Wubbolts voor meer samenwerking. “Opdrachtgevers moeten niet denken dat er niets kan. De bouwsector laat zien dat er meer kan dan je op voorhand wellicht zou verwachten. Daarom roep ik op om in overleg te gaan en met elkaar die maatschappelijke verantwoordelijkheid, denk aan het Klimaatakkoord, op ons te nemen.”

“We staan op een kantelpunt in de bouwsector”, besluit Wubbolts. “En het kan twee kanten opgaan. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat deze zo belangrijke motor van de Nederlandse economie aan de gang blijft. Met het oog op de toekomst waarin vele opgaven liggen te wachten, maar ook en vooral voor al die mensen die in deze sector werkzaam zijn.”

‘De bouw heeft nu en in de toekomst nieuwe mensen nodig’

Bouwmensen Drenthe – Noordwest Overijssel is een belangrijke opleider voor de bouwsector en leidt jaarlijks vele tientallen jongens en meiden op voor de bouw. Dit doet zij in samenwerking met diverse bouwondernemingen in de regio, groot en klein, die jonge mensen de kans geven het vak in de praktijk te leren.

Directeur Johannes Noor is blij dat, ondanks corona, bouwbedrijven leerlingen niet massaal naar huis hebben gestuurd. “Natuurlijk was er even paniek en hebben we ook wel verschillende leerlingen terug gekregen, maar die hebben we op een paar na ook al allemaal weer kunnen plaatsen. En dat kan ook, want er is veel werk in de bouw en er worden investeringen gedaan.” Zorgen maakt Noor zich wel over de grotere aannemers. “Je ziet dat grote projecten worden uitgesteld, waardoor de werkvoorraad onder de druk komt te staan. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen om de bouwproductie op peil te houden.”

Over de instroom van nieuwe leerlingen heeft Bouwmensen geen klagen. Noor:” Sinds enige tijd werken we samen met verschillende VMBO’s en laten we leerlingen naar onze werkplaats komen. Dat werkt goed, dus daar gaan we mee door. Immers, de bouw heeft in al haar facetten veel nieuwe mensen nodig, nu en in de toekomst.”

www.bouwendnederland.nl

Geplaatst op: 11 juni 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.