ALDEL wil energieverbruik flexibiliseren

ALDEL wil energieverbruik flexibiliseren

PARTNERBIJDRAGEN | Bij Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie UA, in de volksmond beter bekend als ALDEL, worden hoogwaardige aluminiumlegeringen geproduceerd, die met name in Europa gretig aftrek vinden. Voor de productie van aluminium is veel elektriciteit nodig en ALDEL staat dan ook bekend als een grootverbruiker. Volgens operationeel directeur David Eisma is het bedrijf druk bezig het verbruik te beperken en te vergroenen. „Sterker nog, dat is één van onze belangrijkste doelstellingen, want het is essentieel voor onze toekomst.”

De productie van aluminium gebeurt via een elektrolyseproces. Met behulp van stroom wordt aluminiumoxide gesplitst, waardoor vloeibaar aluminium vrijkomt. Vervolgens zinkt het vloeibare aluminium naar de bodem van de ovens, waarna het via transportpannen in mengovens wordt gegoten. Daarna moet het aluminium worden gereinigd en worden andere metalen als legeringselementen toegevoegd om het de juiste kwaliteit en eigenschappen te geven. Het product gaat uiteindelijk als blokken, palen of plakken naar de afnemer en wordt gebruikt bij de productie van auto’s, vliegtuigen, treinen en schepen. Daarnaast wordt aluminium gebruikt in de bouw, bijvoorbeeld als raamkozijnen en profieldelen. „Het beperken van het gebruik van elektriciteit doet ALDEL onder andere door de procestechnologie te verbeteren. Dat gaat in kleine stapjes”, legt Eisma uit.

ALDEL produceert momenteel zo’n 80.000 ton aluminium op jaarbasis. Het bedrijf heeft zich echter gecommitteerd de productie te verhogen naar jaarlijks ruim 100.000 ton. „Daarnaast willen we ook weer op grote schaal aluminium recyclen.” Hiermee wil Eisma het grote voordeel van aluminium onderstrepen. “Ja, we verbruiken veel elektriciteit, maar deze energie gaat het aluminium in en het product kan vervolgens eindeloos en met minimale energie worden hergebruikt, zonder aan kwaliteit in te boeten. Het is een investering die goed uitpakt en lang meegaat.”

Energieverbruik

Dat neemt niet weg dat ALDEL nadrukkelijk op zoek is naar mogelijkheden om het energieverbruik te beperken en om slimmer te produceren. „Zo kopen we alleen maar CO2 neutrale elektriciteit in”, laat Eisma weten. „Daarnaast willen we binnen tien jaar volledig overstappen op groene energie. De verwachting is dat we steeds meer zonne- en windenergie gaan afnemen.”

Maar, daar blijft het niet bij. Eisma: „Het elektriciteitsnet heeft er veel last van dat de opwekking van zonne- en windenergie niet constant is. Dit zorgt voor uitdagingen om het elektriciteitsnet stabiel te houden. We willen daarom onze productie, en daarmee ons energieverbruik, gaan flexibiliseren. Dus, staat er veel wind dan verhogen we onze productie en is de situatie andersom dan produceren we minder. Dat vraagt veel van onze organisatie. De productie van aluminium is gebaseerd op stabiliteit. Dat willen we graag zo houden. Dus, we worden flexibeler zonder in te willen boeten op ons stabiele productieproces. Onze fabriek gedraagt zich dan als een virtuele batterij die energie aan het net beschikbaar stelt als er een tekort is, en energie op kan nemen als er een overschot is.”

Infrastructuur

Samen met andere bedrijven in de regio onderzoekt ALDEL ook andere mogelijkheden om de energietransitie en de opwekking van duurzame energie te faciliteren. „Wij kijken bijvoorbeeld ook naar het opzetten van een gelijkstroomnetwerk, zodat zonneparken hun energie direct naar een gelijkstroomverbruiker als ALDEL kunnen brengen. Dat vraagt grote investeringen, want er is veel infrastructuur nodig. Infrastructuur die wij voor een deel al klaar hebben, waardoor ALDEL een vooraanstaande rol kan spelen in deze energietransitie. Op die manier kunnen wij een soort draaischijf worden in de energiebehoefte van deze regio.”

Veiligheid

Naast energie spelen onderwerpen als uitstoot, veiligheid en een gezonde werkomgeving een belangrijke rol bij ALDEL. „We willen de uitstoot te allen tijde minimaliseren”, geeft Eisma aan. „Veiligheid heeft altijd onze aandacht. Om het aluminium te smelten wordt gewerkt met temperaturen tot 960 graden. Bovendien rijden hier veel zware voertuigen rond en hebben onze machines bewegende delen. Juist omdat we veel nieuwe mensen hebben aangenomen, staat veiligheid voorop. We doen op dit gebied dan ook veel aan opleiding en begeleiding.”

En dat allemaal in een markt die door de omstandigheden van de laatste maanden onder druk staat. „De afzetmarkt voor aluminium is op dit moment lastig, het is geen gemakkelijke tijd, daarom zijn we blij met de onlangs geplaatste order van Glencore (zie kader). We zien inmiddels ook dat de fabrieken weer opstarten, dus dat is positief. Het is wel de vraag hoe snel het herstel gaat. De prijzen op de aluminiumbeurs voor 2021 liggen alweer hoger dan dit jaar. Dus, het vertrouwen is er.”

Onderscheiden

ALDEL wil zich ook in de toekomst blijven onderscheiden op de aluminiummarkt. Door hoogwaardige legeringen te produceren, maar ook door flexibel en snel te kunnen leveren. Eisma: „Als klanten ons nodig hebben, staan we er. We zijn in staat om een grote variatie aan legeringen te leveren, daardoor kunnen we beter en sneller reageren op de ontwikkelingen in de markt. Zelf loop ik hier nu ruim vier maanden rond. Ik heb al bij vele verschillende bedrijven in deze branche gewerkt en ben onder de indruk geraakt van de manier waarop ALDEL in de markt staat. Volledig gericht op een essentieel product voor onze moderne levensstijl, waarbij het bedrijf een leidende rol wil spelen in de verdere vergroening van de productie. Dat spreekt mij zeer aan.”

Grote order voor Aldel

Onlangs bereikte Aldel een akkoord met Glencore voor de inkoop van maximaal 180.000 ton aluminium voor dit en volgend jaar. Deze overeenkomst zorgt voor een gegarandeerde afzetmarkt voor de productie van de Aldel-fabriek en dat is, zeker in de huidige tijd, een belangrijk signaal van vertrouwen in het bedrijf. CEO Chris McNamee van Aldel is dan ook blij met de order. „Het is een geweldige boost voor Aldel, voor onze mensen en voor de economie in deze regio. Deze overeenkomst met één van de belangrijkste partijen in onze branche, stelt onze toekomst op middellange termijn nog veiliger en geeft ons de kans door te gaan met ons tienjarenplan om Aldel één van de belangrijkste groene aluminiumproducenten in Europa te maken.”

www.aldel.nl

Geplaatst op: 11 juni 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.