Van Hall Larenstein master leidt op voor praktische innovatie in de zuivelketen

Van Hall Larenstein master leidt op voor praktische innovatie in de zuivelketen

Partnerbijdragen | Onze wereld is constant onderhevig aan veranderingen en (technologische) innovaties. Ook binnen de zuivelsector is dit een doorlopend proces. Van Hall Larenstein in Leeuwarden biedt opleiding en onderzoek voor perspectief in de zuivelketen. De master ‘Innovative Dairy Chain Management’ (IDCM) biedt studenten de skills. Jacob Duinstra en Koos Oosterhaven lichten het toe.

Voltijd, deeltijd, voor agri- food bachelors uit het hele land die willen doorstromen, voor studenten uit andere landen en werelddelen, voor werkenden in de zuivel en aanverwante sectoren die hogerop willen: voor hen is de éénjarige Van Hall Larenstein master IDCM. De opleiding typeert Van Hall Larenstein, dat praktisch en vernieuwend onderwijs en onderzoek verzorgt in samenwerking met zuivel gerelateerde bedrijven en organisaties zoals Dairy Campus, om werk en innovatie in de regio te behouden en te laten groeien. Gesteund in die missie door de sector en provincie Fryslân heeft Van Hall Larenstein in 2018 het Food Application Centre for Technology (FACT) opgericht, een moderne onderzoeks-, opleidings- en demonstratiefaciliteit.

„Het FACT is geworteld in de zuivelsector in de regio, in Friesland en het noorden. Van boeren, kleine en grote melk- en kaasfabrieken, procesen maakindustrie tot en met de toeleveranciers aan de sector. Voor onze studenten een perfecte leeromgeving met veel kennis, ervaring, praktijkmogelijkheden en perspectief met een groeiend aantal banen op allerlei niveaus”, vertelt manager Koos Oosterhaven.

„De Master kent een internationale oriëntatie, is gebaseerd op de westerse insteek en daarmee voor veel studenten en medewerkers in de keten met een hbo- diploma aantrekkelijk. Verrijkend voor bijvoorbeeld de Oegandese afgestudeerde Deo Wonekha, die hier de waarde en impact van onze zuivel in de wereld leerde begrijpen. Boerendochter Dorlin de Wit verbaasde zich over de verschillende perspectieven die ze tijdens deze master leerde om die keten te benaderen. Samen studeerden ze in Leeuwarden, dat steeds meer een aantrekkelijke, internationaal georiënteerde studentenstad is geworden”, voegt Jacob Duinstra toe, docent Strategie & Verandermanagement en coördinator van de master Innovative Dairy Chain Management.

„We gaan in de master uit van leiderschap, kwaliteit, governance en strategie in verandering. Persoonlijk leiderschap is één van de ‘facilitator of change’ vaardigheden waar we veel aandacht aan besteden. Een zuivelsector in transitie met bijbehorende uitdagingen heeft mensen nodig die hierop een visie hebben en hun collega’s kunnen leiden naar de toekomst. Kwaliteit en efficiency blijven constante waarden in de keten, waarbij er een toenemende vraag is naar steeds meer lokale waarde toevoeging in plaats van standaardproducten.”

„We hebben met het FACT de praktische faciliteiten, zoals bijvoorbeeld onze DigiCooker, om studenten in het klein te laten experimenteren en vertrouwd te raken met innovatieve veilige voedselproductie. Op wetenschappelijke basis leren wat kan en niet kan. Proces, product en organisatie vernieuwen door te luisteren naar vraag, aanbod, maatschappelijke trends en met oog voor lokale kansen en mogelijkheden. Met de master IDCM dragen we bij aan het perspectief voor innovatie in de zuivel, die vanuit de Friese bakermat een voorsprong heeft blijft zorgen voor wereldwijde impact.”

www.hvhl.nl

Koos Oosterhaven en Jacob Duinstra.
Geplaatst op: 9 april 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.