Onderwijs en business komen op Aeres nadrukkelijk samen

Onderwijs en business komen op Aeres nadrukkelijk samen

Partnerbijdragen | Het is niet voor niets dat de mbo-opleiding van Aeres, met onder andere een vestiging in Emmeloord, al een aantal jaren in de top 3 van de Keuzegids MBO staat. Het is dé groene kennisinstelling in ons land waar onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening samenkomt. Gekoppeld aan een gezellige school, waar veel vakkennis aanwezig is, maakt van Aeres Emmeloord een opleiding waar opvallend veel studenten uit de noordelijke provincies graag de start richting hun groene toekomst maken.

Wie passie heeft voor groen, is bij Aeres aan het juiste adres. De kennisinstelling heeft een breed scala aan opleidingen, op allerlei niveaus. Zo biedt Aeres MBO Emmeloord onderwijs in de vakgebieden planten, mechanisatie, paarden, techniek, leefomgeving, koeien, biologie en openbaar groen. “Daarbij streeft Aeres Emmeloord naar een sterke verbinding tussen business, onderzoek, experimenten, innovatie en kennis”, geeft directeur Anne Dijk aan. “In de praktijk betekent dit dat het bedrijfsleven een stevige vinger in de pap heeft bij de invulling van het lesprogramma. Zo worden bijvoorbeeld 20 procent van de beroepsgerichte lessen door of met behulp van het bedrijfsleven verzorgd.”

Elkaar versterken

Als voorbeeld noemt Dijk het Agrofoodcluster. “Daarbinnen werken we samen met 32 bedrijven, die in de gehele kolom van dit cluster actief zijn, zoals handelsbedrijven, technische bedrijven en de verwerkende industrie. Wij vragen deze bedrijven mee te helpen bij het opzetten van onze opleidingen. Niet alleen halen we daarmee het bedrijfsleven binnen onze school, we bieden onze studenten ook de mogelijkheid kennis te maken met deze bedrijven, waardoor de kans op een baan toeneemt. Zo versterken we elkaar.”

Meester-gezel

Inmiddels draait de opleiding Plant & Business al 3 jaar, deze is samen met bedrijven uit het Agrofoodcluster vormgegeven. Dijk:” Studenten maken zelf een keuze in de richting die hen het meest aanspreekt. Dat kan de overname van een bedrijf zijn, maar ook handel of technologie. Lessen worden deels door docenten uit de praktijk gegeven en daarnaast is er een meestergezel concept opgezet. In het derde leerjaar gaan studenten in groepjes, onder begeleiding van een leermeester, aan een opdracht werken voor een bedrijf. Daarmee creëer je deels een interne opleiding in het bedrijfsleven en dat slaat erg aan.”

Veehouderij & Business

Aeres is nu bezig om op dezelfde manier een opleiding Veehouderij & Business aan te bieden. “We hebben daarvoor het bedrijfsleven uitgenodigd mee te denken en elk jaar een bijdrage te leveren aan de opleiding. Dit betekent dat we bedrijven uit de hele kolom van de veehouderij in deze opleiding willen onderbrengen, waardoor studenten zelf de keuze kunnen maken welke kant ze op willen. Natuurlijk blijft ondernemerschap daar altijd onderdeel van.”

Maatwerk staat voorop binnen Aeres. “Uiteindelijk gaat het erom dat de student eigenaar wordt van zijn eigen leerproces”, besluit Dijk. “Want dat is, zo heeft de afgelopen jaren bewezen, de beste garantie voor een succesvol vervolg in het bedrijfsleven.”

aeresmbo.nl/emmeloord

Geplaatst op: 9 april 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.