MBO Life Sciences van Friesland College en Nordwin College: School voor een gezond en duurzaam leven

MBO Life Sciences van Friesland College en Nordwin College: School voor een gezond en duurzaam leven

Partnerbijdragen | „Ik zie een groeiende bezorgdheid over de wijze waarop we met onze aarde omgaan”, zegt Wijnand Verschuur, onderwijsadviseur MBO Life Sciences. „We worden geconfronteerd met grote problemen: het smelten van de ijskappen, verdwijnen van het regenwoud, stikstof in het milieu; het is dagelijkse kost.

Bij MBO Life Sciences zijn dergelijke vraagstukken onderwijsstof. Het mooie van onze opleiding is dat we tools creëren om deze vragen te beantwoorden en problemen aan te pakken. Onze studenten krijgen kennis en tools waarmee ze actief een bijdrage kunnen leveren aan een betere, gezonde en duurzame wereld.”

Het gaat om theoretisch weten, maar ook om kunnen en doen

„Neem nu de plasticsoep”, vult Alie de Boer, docent duurzaamheid, aan. „Als je alleen naar het probleem kijkt, zou je er depressief van worden. Wij richten ons graag op de mogelijke oplossingen. Onze 5 uitstroomrichtingen food, laboratorium, milieu, procestechniek en water kunnen zich met die plasticsoep bezighouden vanuit hun verschillende disciplines. Aan de voorkant kun je denken aan onderzoek naar alternatieve verpakkingsmaterialen, houdbaarheid van levensmiddelen en de alternatieve productiewijzen van voeding. Aan de achterkant denk ik aan processen waarbij plastic uit het milieu of het water kan worden gehaald op een biologisch verantwoorde wijze. Het probleem kan dus op verschillende wijzen aangepakt en opgelost worden.”

„Bestaande kennis is ons uitgangspunt voor verder onderzoek. Laboratoriumonderzoek, maar ook praktijkonderzoek is hierbij erg belangrijk; veldwerk, monsters nemen om te onderzoeken hoe de situatie is. Met die gegevens kunnen derden, zoals de milieudienst van de gemeente, worden voorzien van data waarop beleid kan worden getoetst. Bij MBO Life Sciences leren we onze studenten hoe ze kennis kunnen omzetten naar een ‘hands on’ bruikbare aanpak in een concrete situatie. Vaak betreft het vernieuwende, innovatieve methodes. In ons vak gaat het om kennis te nemen van de theorie, maar ook om kunnen en doen.”

Samen: mensen, bedrijven, scholen, overheid

De aanpak van een probleem zoals, het plastic afval, vereist een integrale aanpak. Partners en stakeholders uit de hele voedselketen dragen hun steentje bij, delen hun kennis en vragen hulp bij anderen.

MBO Life Sciences werkt samen met Hogeschool van Hall Larenstein. Deze laatste niet alleen om een soepele overgang voor studenten van mbo naar hbo te waarborgen, maar ook voor kennisuitwisseling en gezamenlijk gebruik van faciliteiten. Docenten, studenten en cursisten kunnen hierdoor samenwerken aan projecten en onderzoeksdoelen.

„Belangrijk is de regie op je eigen ontwikkeling nemen. Je moet blijven leren, maar wel vanuit een visie, een doelgerichtheid en daarbij aansluiten bij de wereld om je heen. Op die wijze geven we ook vorm aan ons onderwijs. Het is het beroepenveld, de sector die vragen en eisen heeft en daar geven wij gehoor aan. Ook hier geldt, zonder communicatie en samenwerking kun je geen positieve en blijvende impact hebben.”

Grote kansen, ook voor volwassen omscholers en voor de niet-bèta-mensen

Samenwerken is meer dan alleen onderzoek doen en kennis toepassen. In het hele proces zijn mensen nodig die de opgedane kennis helder binnen verschillende disciplines kunnen overbrengen. Communicatief sterke mensen die kunnen verbinden, samenwerken, tot doelgerichte actie kunnen aanzetten of de juiste informatie daar brengen waar die gevraagd wordt. Daartoe ontwikkelt MBO Life Sciences de opleiding Adviseur leefomgeving en Voeding en voorlichting. „We zien nu dat volwassenen, die in een beroep zitten waar de ontslagen vallen, zich graag door ons laten omscholen. Dus niet alleen de 15-, 16-jarige studenten kan op onze school terecht, maar ook (werkende) volwassenen.”

Studenten met verschillende interesses en talenten vinden hun passie bij MBO Life Sciences. Wat ze gemeen hebben is hun ambitie: werken aan een gezond en duurzaam leven.

www.mbolifesciences.nl

Geplaatst op: 9 april 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.