Bestuursvoorzitter coöperatie DOC Kaas U.A. Arjan Schimmel: ‘Resultaten fusie DMK zichtbaar’

Bestuursvoorzitter coöperatie DOC Kaas U.A. Arjan Schimmel: ‘Resultaten fusie DMK zichtbaar’

Partnerbijdragen | Vijf jaar geleden – op 21 mei 2015 – stemden de leden van coöperatie DOC Kaas met grote meerderheid in met het voorstel om te fuseren met de Duitse zuivelcoöperatie DMK. Na goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteiten was de fusie op 1 april 2016 een feit. Een roerige periode volgde. Bestuursvoorzitter van DOC Kaas Arjan Schimmel vertelt hoe het er nu voor staat.

De leden stemden 5 jaar geleden in met de fusie. U heeft geen makkelijke start gehad.

Dat klopt, het was vanaf dag één uitdagend. Na 30 jaar melken met productiebeperking was vanaf 2015 de quotering weggevallen wat leidde tot disbalans in vraag en aanbod – en toen volgden ook de fosfaatperikelen. We moesten een slechte zuivelmarkt pareren en tegelijkertijd de integratie met DMK in goede banen leiden. Ook toen al overigens waren we door de fusie met DMK beter in staat om de schommelingen in de zuivelmarkt op te vangen, maar dit kon niet voorkomen dat de eerste jaren na de fusie de melkprijs lager uitkwam.

De coöperatie DOC Kaas U.A. is nu voor 10% mede-eigenaar van de DMK Group, DOC Kaas B.V. is een dochteronderneming van DMK en alle activiteiten van de fabrieken van DOC Kaas in Hoogeveen zijn geïntegreerd in DMK – dit levert de gewenste synergie-effecten op. DMK heeft haar activiteiten in Nederland uitgebreid door o.a. Uniekaas te kopen – het oudste kaasmerk van Nederland – en per 1 januari 2020 DVNutrition volledig over te nemen – een joint venture tussen DOC Kaas en het Britse Volac die wei verwerkt tot eiwit- en lactose-ingrediënten. Deze activiteiten worden geïntegreerd met de andere weiactiviteiten van DMK en is een van de speerpunten in de strategie 2030 van DMK.”

De DMK Group is de afgelopen jaren fors geherstructureerd. Waarom?

“De onderneming moest sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt – de volatiele zuivelmarkt en de veeleisende consumentenmarkt. Bovendien waren de leden niet tevreden over de resultaten. Er zijn enkele oude fabrieken in Duitsland gesloten en 1.500 medewerkers hebben binnen de onderneming een andere functie gekregen. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in productielocaties, merken en afzet. De productielocatie in Strückhausen (D) is voor 135 miljoen euro omgebouwd tot een ultramoderne productielocatie voor babyvoeding voor het merk Humana en in 2019 in gebruik genomen. Inmiddels is de productielocatie ook gecertificeerd door China. De vernieuwde mozzarellafabriek in Nordhackstedt (D) is sinds 2019 in gebruik, evenals de nieuwe sproeidroogtoren voor speciaalpoeders in Beesten (D). De productie van speciaalkaas in Rusland wordt uitgebreid met een nieuwe kaasmakerij in Bobrow en er is ook geïnvesteerd in de ijsactiviteiten. Er is dus veel geïnvesteerd en bereikt de afgelopen jaren.”

Is de herstructurering afgerond?

“Ja. De focus is verlegd van volume naar marge en de investeringen beginnen zich terug te betalen. De onderneming heeft zich ontwikkeld van producent van standaard zuivelproducten naar aanbieder van zuivelproducten met toegevoegde waarde. Het productaanbod is afgestemd op de behoeften van de consument in elke levensfase – van babyvoeding naar de dagelijkse beker kwark tot voedzame seniorenvoeding.“

Toch zijn er de afgelopen jaren melkveehouders weggegaan bij DOC Kaas en DMK.

“Dat klopt, dat is vooral heel jammer omdat het aangaf dat leden ontevreden waren. Wat in Nederland meespeelde was dat een nieuwe zuivelonderneming dringend behoefte had aan melk en melkveehouders actief benaderde om over te stappen tegen op dát moment voor de veehouder gunstige voorwaarden. Het ledenverloop is een van de redenen waarom DMK het roer heeft omgegooid en de grootscheepse herstructurering doorvoerde. Tegelijkertijd heeft DMK van het lagere melkvolume gebruik gemaakt om de bezetting te optimaliseren en producten met minder toegevoegde waarde niet meer te produceren. Met succes.

We zien nu ook dat melkveehouders die ons de afgelopen jaren hebben verlaten zich weer bij ons melden en informeren wat de voorwaarden zijn om terug te kunnen keren – en die zijn van harte welkom.”

Wat zijn de consequenties van het coronavirus voor DOC Kaas / DMK?

“Ik heb veel bewondering voor medewerkers, RMO-chauffeurs en leden die ondanks de moeilijke omstandigheden iedere dag hun best doen om onze klanten en daarmee de consument te kunnen voorzien van voedingsmiddelen. De markt staat onder druk, maar het is lastig om nu aan te geven wat de gevolgen op de korte en langere termijn zullen zijn van deze crisis. Een ding staat vast. Ook tijdens deze coronacrisis blijkt dat je samen sterker staat. Als zelfstandig DOC Kaas met alleen kaas in het assortiment waren we veel kwetsbaarder geweest.“

Hoe ziet u de toekomst?

“DOC Kaas bestaat dit jaar 125 jaar – we hebben dus een lange historie. Vrijwel alles is veranderd in die periode – behalve de kleur van de melk, zeg ik wel eens gekscherend. De veranderingen gaan snel, maar de toekomstperspectieven voor zuivel zijn positief. Kanttekening daarbij is dat de volatiliteit eerder toe- dan afneemt. Onze relatieve melkprijs ontwikkelt zich goed. Uitgangspunt van de fusie was het borgen van de ledenbelangen door het realiseren van een concurrerende melkprijs, continuïteit voor de leden en de coöperatie, en afnamegarantie.

Wij hebben met de DMK Group een uitstekende uitgangspositie om deze doelen te realiseren.”

www.dockaas.nl\

www.dmk.de/nl

Arjan Schimmel.
Geplaatst op: 9 april 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.