Specialist in duurzame energie en domotica

Specialist in duurzame energie en domotica

“Als je tv-programma’s als Radar en Kassa moet geloven is er veel mis met het installeren van een warmtepomp. Naast de hoge investeringskosten valt de energiebesparing veelal erg tegen en voldoet het energieverbruik al helemaal niet aan de verwachting van de consument”. Johannes de Vries, eigenaar van Installatietechniek & Domotica (ITD B.V.) te Drachten, wil u hierover graag één en ander uitleggen. Een warmtepomp installeren is juist wel verstandig! Maar dan wel op grond van de juiste uitgangspunten en voorwaarden.

“U hebt er ongetwijfeld wel iets van meegekregen, onze overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2050 alle woningen te verwarmen zonder het gebruik van gas. Veel mensen zijn al begonnen met het verduurzamen van hun woning door nu al hun gas cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Het toepassen van een elektrische warmtepomp is populair en biedt uitkomst bij vervanging van een oude gas cv-ketel”.

Wie zijn wij?

ITD ontwerpt, installeert en onderhoudt elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties t.b.v. woningbouw en utiliteit, waarbij onze voorkeur uitgaat naar het toepassen van duurzame installatietechnieken en domotica. Domotica biedt – door integratie van techniek en bediening in de woning en dienstverlening naar de woning – een hogere kwaliteit van leven en is daardoor ook zeer geschikt voor de levensbestendige woning. ITD beschikt tevens over een eigen serviceorganisatie voor het onderhouden en repareren van elektrische- en werktuigbouwkundige installaties in woningen en bedrijfsgebouwen.

Energieverbruik warmtepomp versus cv-ketel

De investeringskosten van een warmtepomp liggen aanzienlijk hoger dan de kosten van een gas cv-ketel. Deze hogere investering moet zichzelf terugbetalen door een forse besparing op het energieverbruik. Het blijkt dat dit in de praktijk vaak tegenvalt. Waar mensen rekenen op een fors lagere energienota is daar niet altijd sprake van. Hoe komt dit toch?

Voor het berekenen van de benodigde verwarmingscapaciteit is het van groot belang (vooral voor oudere woningen) om vooraf het plaatsen van een warmtepomp een warmteverlies berekening van de woning te maken. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de isolatiewaarden van de woning. Deze berekening is een essentieel onderdeel van het ontwerp- en calculatieproces. Op basis van deze berekening kan namelijk worden bepaald welke warmtepompcapaciteit benodigd is voor de woning, waarmee het hoogste rendement kan worden behaald. In beginsel heeft een warmtepomp een zeer hoog rendement (c.o.p.), laten we dit gemakshalve stellen op een factor 5. Het afgegeven vermogen is dan vijf keer zo groot als het opgenomen vermogen. Ter vergelijk: het rendement van een gas cv-ketel is factor 1. Dat de toepassing van een warmtepomp een zeer gunstig effect zou moeten hebben op het energieverbruik t.o.v. een cv-ketel mag dan ook duidelijk zijn.

Waar gaat het dan mis met de warmtepomp?

Er zijn nog twee zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Naast het verwarmen van de woning heeft u behoefte aan warmwater (600C). De warmtepomp kan dit warmwater voor u bereiden, maar hierdoor neemt het rendement van de warmtepomp sterk af. Simpelweg kan worden gesteld dat het verwarmen van warmwater veel meer energie kost dan het verwarmen van cv-water (350C). In dit geval gaat de winst t.o.v. een gas cv-ketel verloren en zullen de energiekosten fors toenemen. Het bereiden van warmwater dient bij voorkeur dan ook buiten de warmtepomp plaats te vinden, hiervoor zijn voldoende andere duurzame oplossingen toepasbaar.

In de praktijk komen wij veel situaties tegen, waarbij geen warmteverliesberekening van de woning is gemaakt. Men heeft op basis van woninginhoud een inschatting gemaakt van de benodigde verwarmingscapaciteit. De woning blijkt vervolgens niet optimaal te zijn geïsoleerd, waardoor de capaciteit eigenlijk niet toereikend is om de woning ‘normaal’ te verwarmen. In deze situatie zal het ingebouwde elektrische verwarmingselement voor bijverwarming regelmatig worden ingeschakeld, een situatie die eigenlijk alléén is bedoeld voor tijdelijke extreem koude weersomstandigheden. Door een onzorgvuldig ontwerpproces is deze situatie helaas soms meer regel dan uitzondering. Dit is energetisch gezien een zeer ongewenste situatie, die leidt tot zeer hoge energiekosten. Dit is niet alleen jammer voor de gebruiker, het schaadt naast het vertrouwen van de consument in het toepassen van een warmtepomp ook het imago van de installatiebranche. Bij Johannes de Vries bestaat geen enkele twijfel, de warmtepomp is een fantastisch alternatief voor het verwarmen van uw woning, echter zorgvuldige berekeningen en een juiste ontwerp- en selectieproces zijn absoluut noodzakelijk! Voor het toepassen van een warmtepomp begint het verduurzamen van een (oude) woning veelal met vloer-, dak- en spouwmuurisolatie en de beglazing van de woning. De isolatiewaarde van de woning is bepalend voor een laag energieverbruik.

Kernwaarden

ITD, is actief in de noordelijke provincies, maar komt ook wel daarbuiten. “Wij zijn niet grens gebonden”, zegt Johannes de Vries. Ons onderscheidend vermogen zit hem in de kernwaarden betrouwbaarheid, no-nonsens en kwaliteit. Doe wat je afspreekt en zeg ook wat je niet kunt. Vanzelfsprekend gaat er ook wel eens iets mis, dat herstellen wij dan, omdat we het vooral goed willen doen. Wij hebben een goed team met zeer gemotiveerde, goed opgeleide, klantgerichte en bekwame medewerkers. ITD wil nu en in de toekomst haar kernwaarden waar blijven maken. “Het is telkens weer een uitdaging om te laten zien dat we kwalitatief een topprestatie kunnen leveren. We doen dat binnen dit bedrijf met elkaar, waarbij het belang van de klant, groot of klein, te allen tijde voorop staat.”

Bent u geïnteresseerd in het toepassen van een warmtepomp? Neemt u gerust eens geheel vrijblijvend contact met ons op!

itdbv

Geplaatst op: 5 maart 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.