‘Gas is onmisbare schakel in betaalbare energietransitie’

‘Gas is onmisbare schakel in betaalbare energietransitie’

Van het gas af? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gas is niet weg te denken uit onze energievoorziening. Vermilion Energy geeft inhoud aan het gesprek over energietransitie: gebruik gasopbrengsten voor de betaalbaarheid en versnelling van regionale en lokale energietransitie. Een prikkelende strategie die vraagt om uitleg.

De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Tijdens deze transitie moet een zekere, stabiele en betaalbare energievoorziening worden gegarandeerd. Dit is een enorme uitdaging waarin wetenschap, bedrijven en overheden moeten samenwerken om het tot een succes te maken.

Gas zorgt op dit moment voor meer dan 40% van de Nederlandse energievoorziening en het blijft daar nog decennia een essentieel onderdeel van. Het is de minst vervuilende brandstof om de transitie te faciliteren en betaalbaar te houden. Nederlands gas heeft bovendien een 30% lagere CO2-voetafdruk dan geïmporteerd gas en is daarmee het minst belastend voor het milieu. „Vermilion ziet ook dat de energietransitie sneller moet, juist om alle doelen te kunnen halen. Het is kortom, een complex geheel”, duidt Sven Tummers op het Harlingse hoofdkantoor van Vermilion Energy Nederland de situatie van dit moment.

De energietransitie is al flink op stoom?

„Op dit moment is er nog verre van voldoende duurzame energie beschikbaar om aardgas te kunnen vervangen.” Duurzame energie maakte in 2018 7,4% uit van het totale energieverbruik. Bovendien is er tijd nodig om alternatieve vormen van energie te ontwikkelen. Zo kost het realiseren van een windpark al gauw 3 tot 5 jaar.

„Daarnaast fluctueert de vraag naar energie heel sterk, net als het aanbod van duurzame energie. Die moeten op elkaar afgestemd worden via de opslag van energie. Er is echter voorlopig nog niet voldoende opslagcapaciteit. Ook moeten er oplossingen gevonden worden voor situaties waarin elektriciteit helemaal niet geschikt is en waar behoefte is aan duurzame gasvormige energiedragers, zoals zwaar transport en industriële processen waarbij veel hitte nodig is.”

„Het gebruik van aardgas is noodzakelijk om voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet als de productie van alternatieve bronnen tekortschiet. In het klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 tot 1,5 miljoen huishoudens van het aardgas af te halen. Zij gebruiken samen 1,9 miljard m3 aardgas en om die energie- inhoud te vervangen zijn zes windparken nodig zo groot als Borssele 1 en 2 samen. Om al het gasgebruik in 2030 door groene stroom te vervangen hebben we 95 windparken a la Borssele 1 en 2 nodig. Dat geeft aan dat de energietransitie een complexe opgave is die nog decennia gaat duren. Gedurende die transitie is aardgas hard nodig.”

„Daar komt bij dat gaswinning in Nederlandse regio’s, zolang het veilig en verantwoord gewonnen kan worden, economisch en ecologisch gezien te prefereren is boven gasimport. Dat heeft alles te maken met prijsstelling en afhankelijkheid: Nederland is in 2017 voor het eerst netto- importeur geworden: we importeren meer dan we zelf winnen, gebruiken en verkopen. Daarmee is onze afhankelijkheid van het buitenland toegenomen.”

Gaswinning onder vergrootglas

„Wij weten heel goed dat gaswinning als gevolg van de situatie in Groningen flink onder de loep wordt genomen, ik heb daar persoonlijk veel begrip voor. Dat is echter een andere situatie dan de veiligheid van gaswinning in kleine velden zoals Vermilion dat doet. De kleine velden waar wij gas uit winnen zijn vaak duizenden malen kleiner dan het Groninger veld. Veiligheid is voor ons en de vergunningverlener essentieel, daarom worden onze inschattingen altijd gecontroleerd door onafhankelijke Nederlandse instanties zoals TNO, Staatstoezicht op de Mijnen, de Mijnraad en de Technische Commissie Bodembeweging. Voor ons staat veiligheid en milieu voorop. Mocht er ondanks alle voorzorg toch iets misgaan, dan zorgen wij voor een snelle, zorgvuldige en toegankelijke schade- afhandeling. Hier bovenop komt de nieuwe schaderegeling zoals de minister die nu heeft vastgesteld. Het ontzorgt de burger die schade ondervindt. Als er onverhoopt iets gebeurt dan wordt die schade altijd vergoed.”

We maken onszelf overbodig

„Wat Vermilion onderscheidt, is dat wij van mening zijn dat de gasbaten veel beter moeten worden verdeeld. De Nederlandse staat is de ontvanger van alle baten; wij zijn van mening dat je die anders moet verdelen. Laat een deel van die baten naar de directe omgeving gaan waar je gas wint. Daarom zijn we op nationaal en regionaal niveau in gesprek om te pleiten voor een andere verdeling. Wat ons betreft worden de gasbaten lokaal geïnvesteerd in initiatieven die zijn gericht op duurzame energie en duurzame warmte.”

„Hiervoor hebben we instemming nodig van de politiek, van bestuurders. Al 50 jaar gaan alle gasopbrengsten volledig naar Den Haag. Als je dat zo verdeelt, ontstaan er veel meer kansen voor de regio’s waar gas gewonnen wordt.” Tummers is een gedreven mens, hij gelooft in de missie van Vermilion Energy en is bereid de argumenten keer op keer uit te leggen. „Gaswinning is altijd eindig geweest. Wij willen gaswinnen en bij vertrek een verduurzaamde omgeving achterlaten.”

Vermillion Energy

Vermillion Energy

Vermilion Energy wint al jaren gas in Nederland uit kleine velden op een veilige en verantwoordelijke wijze. In Nederland werken circa 100 medewerkers vanuit Amsterdam en Harlingen aan het zoeken, vinden en ontwikkelen van kleine gasvelden.
Sven Tummers
Geplaatst op: 5 maart 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.