‘Energietransitie schreeuwt om nieuwe kaders’

‘Energietransitie schreeuwt om nieuwe kaders’

Groot denken, goed doen is het motto van GroenLeven, het sterk groeiende zonne-energiebedrijf dat straks van Heerenveen naar Leeuwarden verhuist. Maar regie en nieuwe kaders zijn hard nodig, waarschuwt algemeen directeur Roland Pechtold.

„Wij zijn gepassioneerde, vindingrijke doeners die de wereld willen voorzien van schone energie. Als Nederland lopen we enorm achter op onze duurzaamheidsdoelen. Met ons aandeel duurzame energie zijn wij het slechtste jongetje van de klas ten opzichte van onze Europese collega’s. Gelukkig liggen er in Nederland ook ontzettend veel kansen voor hernieuwbare energie. Zo blijkt uit onderzoek dat nog maar 6,5 procent van daken groter dan 1.000 vierkante meter zonnepanelen hebben. En zijn veel locaties zoals vuilstorten, industrieterreinen, zandwinplassen en parkeerplaatsen nog niet voorzien van zonne-energie. Wij hebben daarvoor het antwoord, maar om de energietransitie echt in te zetten zijn nieuwe beleidskaders nodig,” geeft Pechtold aan.

Nieuwe beleidskaders

„De transitie gaat technisch razendsnel. Maar wat we vergeten, is dat de wetten, regels en vergunningen om die transitie te realiseren gestoeld zijn op een andere tijd en andere prioriteiten. Dat moet heel snel veranderen, anders halen we de doelen van het Klimaatakkoord voor 2030 niet. We zetten de rem op bijvoorbeeld kolen- en gascentrales, maar hebben niet goed in beeld wat we wél willen. We zijn gezamenlijk zijn aan zet. Hoe willen we omgaan met onze ruimtelijke omgeving, hoe komen we wel aan realisatie van de afspraken voor 2030, wie doet wat en waar? Vergis je niet, het kost Alliander vijf jaar om een nieuw transformatorhuis neer te zetten. Een windpark op zee duurt nog veel langer, terwijl we juist veel meer wind- en zonne-energie nodig hebben om Nederland stabiel van energie te kunnen blijven voorzien. Om te versnellen en grip te houden op het proces naar de juiste en tijdige uitkomst, moeten de kaders snel worden aangepast. En in iedere Regionale Energie Strategie moet meer worden samengewerkt met bedrijven, belangenorganisatie en inwoners omdat er anders weer afspraken worden gemaakt, die bij nader inzien niet haalbaar blijken.”

Energietransitie enorme kans voor het noorden

„Regie is ook nodig omdat we heel graag schone energie willen realiseren zonder subsidie. Dat kan binnen 3 tot 5 jaar met een andere aanpak en door betere participatie met de omgeving. Het biedt enorme kansen voor het noorden, dat binnen de regionale afspraken met wind- en zonne-energie z’n voordeel kan doen. Die twee energiebronnen vullen elkaar immers perfect aan, in dag en nacht, zomer en winter. We hebben juist híer de kennis van energie en infrastructuur dankzij ons gasverleden. Profiteer daarvan met aanleg van wind op land en zee en met grootschalige zonne-energie. Pak deze kans op kennis, zeker als we universiteiten, hogescholen en andere bedrijven betrekken, en op de verdere digitalisering en elektrificering van ons leven en werken. We hebben de middelen in het noorden, maar het moet ons mogelijk gemaakt worden om te versnellen om beter te profiteren van schone energie.”

Groenleven

Geplaatst op: 5 maart 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.