‘Bijdragen aan de energievraagstukken van de toekomst’

‘Bijdragen aan de energievraagstukken van de toekomst’

Naast gaswinning op land is er jarenlang gas en olie gewonnen op de Noordzee. Als gevolg daarvan liggen er een aantal pijpleidingen richting het vaste land. Noordgastransport BV beschikt over een kleine 500 kilometer pijplijn en is eigenaar van een bewerkingslocatie ten noorden van Uithuizen. Het bedrijf denkt een belangrijke rol in de energietransitie te kunnen spelen. „Onze pijpleidingen zijn namelijk geschikt voor het transport van waterstof”, legt plantmanager Kees Mark uit. En dat biedt mogelijkheden.

We moeten enkele decennia terug toen er voor het eerst aardgas werd gewonnen op de Noordzee. Na een korte behandeling op het productieplatform wordt het via pijpleidingen naar het vaste land getransporteerd. Het Noordzee aardgas is afkomstig uit talloze velden met verschillende kwaliteiten en samenstellingen en moet daarom bewerkt worden. Dit gebeurt op het gasbehandelingsstation in Uithuizen. „Het ruwe gas bevat aardgascondensaat, een lichte aardolie, dat wij er uithalen”, legt Mark uit. „Dat condensaat wordt getransporteerd naar de petrochemische industrie, waar het verschillende toepassingen kent. Het aardgas wordt verder op de juiste specificaties gebracht, waarna het geschikt is voor gebruik.”

Windparken op zee

De bijdrage van het Noordzeegas aan onze energiebehoefte is volgens Mark jarenlang significant geweest. „En er zit nog genoeg gas onder de Noordzee, alleen is het vandaag de dag, met de lage gasprijs en de uitdagingen van de ondergrond, niet altijd meer rendabel om dit gas te winnen. Mede om die reden hebben we de doorvoer van aardgas door onze pijpleidingen de afgelopen jaren zien afnemen. Maar, dat wil niet zeggen dat onze rol is uitgespeeld, integendeel. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat onze leidingen nu al geschikt zijn voor het transport van waterstof. Met de komst van de vele windparken op zee, die veelal in de buurt van onze pijpleidingen worden gerealiseerd, liggen daar mogelijkheden om aan te haken op de energietransitie die gaande is.”

Infrastructuur

En dat zegt Mark niet zomaar. „Maak gebruik van de infrastructuur die er ligt. Waarom zou je nieuwe pijpleidingen aanleggen voor het transport van waterstof als er bestaande leidingen liggen? De leidingen van Noordgastransport kunnen in eerste instantie gebruikt als alternatief voor het leggen van kabels die stroom transporteren, maar op termijn, zo is de verwachting, zal er steeds vaker stroom worden omgezet in waterstof.” En dat is nodig ook. Er worden dusdanig veel windparken gebouwd waardoor er regelmatig sprake zal zijn van overcapaciteit. „Het omzetten van windenergie in waterstof is dan de oplossing om te voorkomen dat windmolenparken stil komen te staan.” Op dit moment zijn Neptune Energy, een belangrijke producent van Noordzee gas, TNO en Nexstep bezig met een onderzoek op welke wijze stroom dat op zee wordt gewonnen, kan worden omgezet in groene waterstof. „Dat het kan weten we, maar we willen daarbij inzetten op de beste technologie die voorhanden is, want de omstandigheden op zee vragen ook andere eisen van een elektrolyser waarmee je de waterstof maakt.”

„Overigens zijn niet alle pijpleidingen die voor aardgas gebruikt worden automatisch ook geschikt voor transport van waterstof, maar uit onderzoek is gebleken dat onze pijpleidingen dat wel zijn”, vervolgt Mark. „Kortom, dat leidt tot lage investeringen en een hoog volume. Om een idee te geven, een volwassen mens kan rechtop door de pijpleidingen lopen.”

Minder belastend

Bijkomend voordeel is dat er ook gas en waterstof tegelijk door de pijpleidingen getransporteerd kan worden. Mark:„ Daardoor is het tijdens de energietransitie mogelijk om nog steeds gas uit de Noordzee te winnen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar voorlopig hebben we in Nederland nog aardgas nodig. Noordzeegas is minder belastend voor het milieu dan aardgas dat uit het buitenland geïmporteerd wordt, waardoor we tientallen procenten minder CO2-uitstoot produceren. Wij geloven in een periode van menging van gas en waterstof, totdat er een echte transitie naar het gebruik van waterstof komt.”

Waterstof dat in eerste instantie vooral door de industrie gaat worden gebruikt. Mark:„ Wat dat betreft liggen we hier boven Uithuizen uitstekend, met de Eemshaven en Delfzijl om de hoek, waar vele bedrijven inmiddels aan de slag zijn gegaan met de energietransitie. Noordgastransport denkt daar een belangrijke rol in te kunnen spelen.”

CO2

„Ja, dit is een uitdagende tijd, waarin enorme ontwikkelingen gaande zijn”, besluit Mark. „Niet alleen wordt onderzocht hoe windenergie in waterstof kan worden omgezet, ook op de bestaande productieplatforms vindt onderzoek plaats. Bijvoorbeeld naar het winnen van groene energie uit zeewater, maar er zijn meer mogelijkheden. Zo zou er bijvoorbeeld CO2 in bestaande putten kunnen worden opgeslagen. Neptune Energy doet dit al sinds de jaren negentig. Ook daarin kunnen onze pijpleidingen een rol spelen.”

„Al met al bekleedt Noordgastransport een mooie positie in Noord-Nederland. Een gebied waar heel veel gebeurd en er een enorme drive is om voorop te lopen in de energietransitie. Daarbij wordt er op allerlei terreinen samengewerkt, ook met Noordgastransport, juist omdat we een wezenlijke bijdrage aan die transitie kunnen leveren.”

Noordgastransport

(c)WouterKoesman +313O8894O92
Geplaatst op: 5 maart 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.