‘Baas over eigen energie’

‘Baas over eigen energie’

Al ruim 1.000 ondernemers draaien op de lokaal opgewekte groene stroom van Energie VanOns. Dit van oorsprong noordelijke energiebedrijf is eigendom van inmiddels zo’n 100 aangesloten lokale energiecoöperaties. Gemaakte winst, al zo’n 1,5 miljoen euro, vloeit terug naar de wijken, buurten en dorpen. “Op deze manier zijn we samen baas over onze eigen energie”, zegt directeur Jaap Hoeksema.

“En ondernemers kunnen nog meer doen dan energie bij ons afnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun daken of terreinen beschikbaar stellen voor zonnepanelen of windmolens en op die manier iets terugdoen voor hun omgeving.” In 2020 is Energie VanOns op zoek naar 100 daken van minimaal 1.000 vierkante meter.

Historie

Energie VanOns is één van de weinige coöperatieve energiebedrijven en groeit snel. Wat in 2011 begon met een initiatief van Grunneger Power om de opbrengsten van energie in de eigen regio te houden, is uitgegroeid tot een organisatie die niet alleen in de drie noordelijke provincies wortel schiet, maar ook daarbuiten de aandacht op zich gevestigd heeft. “Het is best bijzonder wat hier gebeurt”, zegt Hoeksema. “Energie Van Ons is namelijk meer dan een energieleverancier. We zijn onderdeel van een grote energiebeweging dat lokaal opgewekte groene energie levert aan particuliere en zakelijke klanten.”

Zelf beslissen

“De energiecoöperaties wekken lokaal energie op, die via Energie VanOns wordt verkocht. Bij alles wat Energie VanOns doet staat eigenaarschap en zeggenschap voorop. Dat betekent dat de aangesloten energiecoöperaties zelf beslissen wat er met de winst gebeurt. Je kunt daarbij denken aan investeringen die de leefbaarheid en/of duurzaamheid in een dorp ten goede komen. Zo gebruikt de ene coöperatie het geld bijvoorbeeld voor het opknappen van het dorpshuis of verenigingsgebouw, terwijl een andere coöperatie nieuwe zonnepanelen koopt of een windmolen aanschaft.”

Deze werkwijze slaat enorm aan. “We geven hiermee de lokale burger invloed op z’n eigen omgeving”, gaat Hoeksema verder. En dat was tot voor enkele jaren totaal anders. “Toen verschenen er op veel plekken zonneweides of windmolenparken, waarvan de opbrengsten niet in de regio neerdaalden. Bij Energie VanOns is dat juist wel het geval en stromen de opbrengsten terug naar de regio. We proberen er samen beter van te worden en dat spreekt steeds meer mensen en ondernemers aan.”

Potentie

“Projectbegeleider Wouter van der Galiën neemt ondernemers alle werk uit handen, wanneer ze voor groene stroom van Energie VanOns kiezen. Of hun dak of terrein beschikbaar willen stellen voor de opwekking van groene energie. “Wij begrijpen dat energie voor veel bedrijven niet tot de core business behoort, maar er is wel een enorme potentie bij bedrijven om groene energie op te wekken. Daarom komt Energie VanOns graag met hen in contact. Uiteraard kunnen ze via zonnepanelen energie voor het eigen bedrijf opwekken, maar ze kunnen ook hun dak verhuren of beschikbaar stellen, waarna de opgewekte stroom via de lokale energiecoöperatie kan worden verkocht en de opbrengst ten goede komt aan de omgeving.”

In Bedum zijn de eerste 5 daken van bedrijven reeds voorzien van zonnepanelen. De ondernemers Wieringa (2 daken), Knol, Vaatstra en ODN stelden hun daken kosteloos beschikbaar aan Energiecoöperatie Duurzaam Bedum. Oprichter Egbert Ludwig vertelt dat de motieven waarom de ondernemers daar aan mee wilden werken verschillend zijn, “maar de algemene conclusie is wel dat ze graag iets voor de dorpsgemeenschap terug wilden doen.” In totaal liggen er 1.000 panelen op de 5 daken en de zoektocht naar meer daken gaat door, zo geeft Ludwig aan. “We zijn al in gesprek met meer ondernemers, dus de belangstelling is er. Belangrijke vraag daarbij is ook of de daken de zonnepanelen kunnen dragen.” Energiecoöperatie Duurzaam Bedum telt op dit moment circa 60 leden en Ludwig zou dat graag fors willen uitbreiden. “We willen graag richting de 500 leden, die we dan ook met eigen panelen van stroom kunnen voorzien. We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met de woningcorporatie, het levert huurders direct geld op en maakt onze coöperatie een stuk sterker. Dus, als we hen kunnen toevoegen, gaat het heel snel en komt alles in een stroomversnelling

Er zijn al verschillende bedrijven die hun dak kosteloos beschikbaar hebben gesteld (zie kader). “Zon op het dak is goed voor het bedrijf en de gemeenschap”, zegt Hoeksema. “Je doet op die manier iets terug voor de omgeving waarin je actief bent; dat is een bewustwording die bij veel ondernemers groeit.”

De bal toespelen

“Wat we hiermee willen bereiken is dat burgers en ondernemers elkaar de bal toespelen. In elke lokale gemeenschap kun je elkaar op die manier helpen. Als je dingen goed doet voor elkaar, dan komt dat vroeg of laat terug, is mijn overtuiging. Ja, het gaat om een andere manier van kijken. Zo ging dat vroeger ook, zo moet dat nu ook nog kunnen. Iets terugdoen voor de omgeving zonder investering of winstoogmerk, waar je gezamenlijk beter van wordt.”

“Dat het kan hebben wij de afgelopen jaren laten zien. Niet voor niets komen er steeds meer lokale energiecoöperaties bij, zien we het aantal aangesloten klanten flink toenemen en heeft men ook elders in ons land belangstelling voor onze aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat het omslagpunt er komt. Dat inwoners en ondernemers ontdekken dat het goed is om energiezaken zelf te regelen en de winst daar terecht komt waar het hoort, in de eigen lokale gemeenschap.”

EnergievanOns

Naast energieleverancier is Energie VanOns actief met elektrische deelauto’s, die uiteraard rijden op stroom van Energie VanOns. Zij doet dit onder de naam Mobiliteit VanOns. Verder is Energie VanOns actief als coöperatieve ontwikkelaar, onder de naam Bronnen VanOns. Doel is om zeggenschap te krijgen over waar en hoe duurzame energie wordt opgewekt, waarbij de lokale omgeving mede-eigenaar wordt en dus kan meepraten, – denken en -beslissen en niet onbelangrijk mee kan delen in de opbrengsten.
Geplaatst op: 5 maart 2020

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.