[BRANDED] ‘Patiënt en zorgverlener zijn mede-ontwikkelaar van onze slimme oplossingen’

‘Patiënt en zorgverlener zijn mede-ontwikkelaar van onze slimme oplossingen’

Staat technologie haaks op menselijk welzijn in de gezondheidszorg of draagt het bij aan verbetering van gezondheid en welzijn, aan zelfredzaamheid van patiënten, aan het werk van zorgverleners? Robert Hogenbirk en Peter van der Tang van het Groningse Negotica vertellen hoe technologie waardevol bijdraagt in de zorg. „Ons uitgangspunt is dat zorg mensenwerk is.” 

Samenwerking zit in het dna van Negotica. Om systemen, apparaten en apps succesvol te laten samenwerken tot waardevolle platformen hebben ze mensen nodig. „Wat wij doen voor vijftig zorginstellingen in Nederland, kan dankzij patiënten met hun wensen, zorgverleners met eisen en wensen en bestuurders met hun visie. Zij staan als mede- ontwikkelaars aan de basis van onze technologie. Ze hebben duidelijk gemaakt wat hun probleem was, wat ze dachten, wat ze wensten, hebben verteld wat hun irritaties zijn, verteld hoe graag ze weer zelfredzaam wilden zijn. Die gesprekken gaan niet over techniek, maar over wat mensen willen. Wij zijn daarmee in staat om met vanuit kennis en ervaring mensen te helpen. Zodat zij zich weer comfortabel voelen in hun omgeving, dat zorgverleners weer meer tijd hebben voor de inhoud van hun werken en dat bestuurders van zorginstellingen constateren dat onze platformen bijdragen aan geluk, aan betere werkomstandigheden en dat onze technologie geld bespaart en veilig is.”

Creatief en vernuftig

„Luisteren is een vak. Wat wil de klant, en, wie is je klant? Is dat de inkoper van een zorginstelling, of zijn het al die mensen die een rol spelen in de zorg, van patiënt tot bestuurder, van zorgverlener tot beveiliger?” Robert Hogenbirk, business developer van het Groningse Negotica zegt: „Ze zijn allemaal voor onze input van belang, door naar hen te luisteren kunnen wij onze platformen maken. Het hart is Nuas, ons zorgplatform voor welzijnsdetectie. De precieze samenstelling maken we per instelling, het is altijd maatwerk. Voor alzheimerpatiënten, voor mensen met een meervoudige beperking, binnen de verslavingszorg, de jeugdzorg, binnen de geestelijke gezondheidszorg, het is overal toepasbaar. De uitvoering is afhankelijk van wat onze klanten wensen en wat ze al in huis hebben, van alles dat zich in het gebouw bevindt.” Het is niet zo dat jullie alles helemaal opnieuw maken? „Nee, we luisteren naar de vraag en de wens van onze klanten en inventariseren wat ze al in huis hebben. Dat kan een beveiligingssysteem zijn, dan kan een slimme app zijn, een deurbeveiligingssysteem, een ander slim apparaat. Soms doet het z’n werk, soms niet. Soms ligt het op de plank. Maak gebruik van wat er al is, wees creatief en vernuftig. Maar doe het goed, maak het veilig, stem het af op mensen, verbind het. Het is onze missie om de vragen, eisen en wensen samen te laten komen in een werkbaar geheel waar mensen blij van worden. Toepasbaar voor de patiënt en z’n omgeving, voor de zorgverlener en voor de bestuurder. Als mensen daarna zeggen ‘het heeft m’n leven veranderd, dan zijn we blij’; de waarde heb ik leren kennen toen ik zelf in de zorg werkte met mijn achtergrond van Human Engineer.” 

Toepasbaar maken integratie

Negotica heeft z’n sporen in slimme technologische oplossingen, systemen en platformen ruimschoots verdiend. Het innovatieve en creatieve technologiebedrijf werd naar buiten vooral bekend met de nominatie voor de MKB Innovatie top 100. Hun in 2005 gelanceerde Web of Devices werd en wordt gezien als een van de meest intrigerende tech-innovaties van Nederland. Het integreert producten, actoren en sensoren voor toepassingen op allerlei terrein in één platform. „We weten met onze passie voor techniek wat we kunnen, het gaat er om mensen en technologie te verbinden. Niet om hardware of software te maken en te verkopen, maar er voor te zorgen dat mensen van techniek gelukkig worden, zich met behulp van technologie zich zelfstandiger en beter kunnen ontplooien. We begonnen in 2007 met het toepasbaar maken van integratie in ons Pand van de Toekomst. Nu laten we zien wat dat betekent voor mensen in de zorg.” Robert Hogenbirk: „Het gaat om de creatie van je toepassingen voor de mens, om de beleving die je creëert, om het welzijn van een ander.” Het wonen, leven en werken in de gezondheidszorg aangenamer maken. Beter, fijner, veiliger en met alle waarborgen voor privacy, gecertificeerd, ingekaderd binnen wetten en regels. Op mensniveau toepasbaar, met lage instapkosten, lage beheerskosten, met minder zorgen over gebrek aan handjes aan het bed. Blije mensen, gemotiveerde medewerkers.” 

Gelukkige patiënten

Negotica’s virtuele bus voor ZINN Ouderenzorg in Haren is al drie jaar een onverminderd succes. „Het is begonnen met de uitroep dat alzheimerpatiënten graag een busreis maakten, maar het lastig was dat goed te organiseren. Het kantelde naar een virtuele omgeving vol beleving, met beeldschermen als ramen waarop je de omgeving aan je ziet voorbijtrekken, met alle geluidjes die je hoort als je met de bus gaat, met stopknopjes als je uit wilt stappen. Ja, we maken van tijd tot tijd nieuwe filmpjes, de content moet vers blijven.” 

„Net zo geweldig vind ik het als we een volledig verlamde patient in een instelling weer regie kunnen geven over z’n leven. Met behulp van breinaansturing en een ogenschijnlijk simpel tablet vatten we alles wat voor zo iemand van belang is, wat jij hoort, of ziet, wat hij registreert en kan aansturen. In die tablet zit ons platform Carebro, en die doet achter de schermen wat het moet doen, die verbindt talloze datastromen en functies. Waar het om gaat, en wat jij ziet als je er naar kijkt, is dat die ene patient weer zelfstandiger is geworden en zich weer beter weet te ontplooien.” 

De gelukkige patient, de zorgverlener die met plezier werkt, de kostenbewuste bestuurder. Allemaal zijn ze ontwikkelaar van technologie in de zorg. Negotica luistert, ontwerpt en verbindt. Omdat zorg mensenwerk is. 

www.negotica.netGeplaatst op: 11 november 2019

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.