[BRANDED] Duurzaam personeelsbeleid, óók voor het midden- en kleinbedrijf

[BRANDED] Duurzaam personeelsbeleid, óók voor het midden- en kleinbedrijf

“Als we Noord-Nederland willen zien als vitale en energieke regio dan moeten we ook het duurzaam personeelsbeleid voor iedere ondernemer concreet en begrijpelijk maken”, aldus Klaske Veth, lector Duurzaam HRM en leading lector van de Master Leiderschap van de Hanzehogeschool Groningen.

De wereld van werk verandert razendsnel. In de loop van de jaren zijn arbeidscontracten losser geworden, mensen veranderen gemakkelijker van baan. Naast deze flexibilisering hebben globalisering en technologisering nieuwe onzekerheden voor de toekomstige werkgelegenheid en kwaliteit van het werk met zich meegebracht. De mens echter blijft een cruciale rol spelen in het arbeidsproces en dus is het zaak mensen optimaal in te zetten, zodat ze duurzaam blijven presteren. Gelukkige en gezonde mensen werken nu eenmaal met meer plezier en presteren beter.

Dat vraagt wat van de ondernemer zelf en deze veranderingen vragen ook om ondernemerschap van de medewerker. Bovendien zijn het niet alleen veranderingen in en rondom het werk waarmee medewerkers te maken hebben, maar ook met veranderingen in zichzelf. De wijze waarop medewerkers tijdens de loopbaan op al die veranderingen reageren kan (mentaal, emotioneel en fysiek) verschillend zijn. De reacties van medewerkers kunnen belastend zijn, en daarmee bijdragen aan de achteruitgang van vitaliteit, maar ze kunnen ook stimulerend zijn en daarmee juist vitaliteit bevorderen. Klaske Veth: ,,Organisaties zoeken veelal naar het schaap met vijf poten. Medewerkers moeten
veranderbereid (kameleon), hoogst intelligent (Einstein), en ook nog snel en volhardend (topatleet) zijn. De vraag is of alle medewerkers in alle levensfasen kunnen voldoen aan alle organisatie- en omgevingseisen. En wat doet die druk om aan zulke hoge standaarden te moeten voldoen met duurzaamheid van medewerkers? We weten dat, over het algemeen, een medewerker plezier op het werk wil, steun van
leidinggevenden en collega’s, een acceptabele werk-privé-balans, ontwikkelmogelijkheden, een fijne sfeer en werkzekerheid. Hoe geef je daar invulling aan als ondernemer?”

Vanuit het lectoraat Duurzaam HRM is dit jaar het Platform Mentale Gezondheid opgericht waar mkb-ondernemers antwoord kunnen krijgen op tal van vragen over personeelsbeleid. Het Platform Mentale Gezondheid heeft als doel om door samenwerking tussen grote bedrijven, MKB, en onderzoekers – te kunnen vaststellen welke interventies bijdragen aan verbeterde mentale gezondheid van medewerkers. Thema’s zijn onder andere werk-privé-balans, eigen regie en persoonlijk leiderschap. Klaske Veth: ,,In samenwerking met grote en kleine bedrijven helpen we elkaar aan de hand van best practices en gedegen onderzoek om personeelsbeleid duurzaam vorm te geven. De kennis die we opdoen in grotere bedrijven verspreiden we ook in het mkb. Noord-Nederland focust zich op het thema healthy ageing, en mentale gezondheid is hiervan een belangrijk onderdeel. Met dit platform willen we niet (alleen) lullen maar (ook) poetsen en concreet bijdragen aan het verhogen van mentale gezondheid op de werkvloer.”

https://www.hanze.nl/nld

Geplaatst op: 11 oktober 2019

[GA TERUG]

Geef uw reactie:

Je e-mailadres wordt niet bij je reactie gepubliceerd. We verwerken je reactie alleen om je eenmalig op de hoogte brengen van plaatsing of afwijzing van je reactie. Je naam wordt alleen geplaatst bij de reactie. Deze wordt verder niet verwerkt.